Publisert på

Oppgaver til skoleslutt – en sommerpakke til elevene

Jeg får ofte spørsmål fra elever og foreldre om aktiviteter og oppgavehefter til sommeren, for å holde læringen ved like. Jeg synes det er viktig at elevene får seg et godt avbrekk fra skolen og får tid til å koble av, samtidig synes jeg det er det flott at en del ønsker å ha noen oppgaver å jobbe med innimellom.

Løsningen jeg har valgt, er å sende hjem en frivillig sommerpakke som de kan jobbe med om de ønsker.

Oppgavehefter og aktiviteter til skoleslutt

Tilpassede oppgavehefter

Sommerheftene “Vi er klare for sommeren!” er laget for 1. trinn, 2. trinn og 3. trinn, og jeg mikser oppgaver fra alle tre heftene, litt ettersom hva den enkelte elev trenger. Alle heftene og oppgavene er relatert til læreplanmålene. Jeg bruker også gjerne noen oppgaver fra “Arbeid med kartlegging“, som er oppgaver like dem elevene ble testet på under nasjonale kartleggingsprøver.

Oppgavehefter til skoleslutt og sommer

Skriveoppgaver

Videre får alle elevene med seg sin egen Reisedagbok. I denne ber jeg elevene om å fortelle fra stedene de har vært i løpet av sommerferien. Alt i fra et annet land, til en strandtur. Elevene skriver og illustrerer eller limer inn bilder. Når vi kommer tilbake fra ferien, kan de elevene som ønsker, dele sine opplevelser med resten av klassen. Resten av året fungerer de som lesebøker i klassebiblioteket. Man kan velge mellom teksten “Reisedagbok” og “Feriedagbok”. Reisedagboken kan du laste ned gratis her!

Reisedagbok og feriedagbok

Jeg oppfordrer også elevene og foreldrene til å sende postkort til klassen. Vi har en stor samling fra verden over, som gir oss gode muligheter til å lære om blant annet geografi. Postkortene lamineres og settes på nøkkelring, og inngår deretter i klassebiblioteket vårt 🙂 Husk å sende med adresselapp hjem, ellers går det ofte i glemmeboka for elevene.

Elevene kan være med på å lage oppgaver til sommerens oppgavehefter. De lager ordletingsoppgaver og kryssord til hverandre. Dette gir oss fine lese- og rettskrivingsoppgaver. Jeg plukker ut noen av elevoppgavene, og lager dem i PowerPoint. Flere bildekryssord for barn finner du her.

Høyfrekvente ord

Som sikkert mange vet, så har jeg en spesiell forkjærlighet for høyfrekvente ord, da jeg mener at disse er superviktige i arbeid med både lesing og skriving. Øving på “Tyggisordene” som vi kaller dem, gir en rask forbedring, og elevene øker både lese- og skrivehastighet, samt at leseforståelsen øker i samme takt.

Jeg laget meg en mini-utgave av opplegget “Slå klokka” med høyfrekvente ord, der målet er å kunne gjenkjenne og skrive de 500 vanligste ordene på en bestemt tid. I denne mini-utgaven, jobber elevene med 20 ord av gangen, og de får ingen bestemt tid de må klare det på, men oppfordres til å hele tiden prøve å slå sin egen tidsrekord.

I hver bok er det 5 sett av 20 ord, og elevene kan sette klistremerke på utsiden av boken dersom de føler at de mestrer en eller flere av listene. Også når det gjelder denne, sender jeg stort sett bare med en høyfrekvent bok sammen med oppgavehefter, men elevene får forskjellige etter behov og nivå. Her kan du se nærmere på minibøkene!

Oppgavehefter med høyfrekvente ord

Spill

I tillegg er det viktig at vi legger inn noen morsomme spillaktiviteter. Da inkluderer jeg “Kast og les“-spill, og “Kast og skriv” spill. I “Kast og skriv” kan man velge mellom oppgaver med ord som følger bokstavinnlæringen, høyfrekvente ord, og rettskriving av konsonantforbindelser og andre lydkoblinger. Spillene trener både lesing og staving, og kan spilles alene eller sammen med andre. Disse bør lamineres slik at elevene kan spille dem mange ganger. Be dem gjerne levere dem inn igjen etter sommerferien, så har du dem klare til neste år!

Lesespill for 1. trinn og 2. trinn

Lesing

Så var det lesing da. Det aller, aller viktigste av alt! Vi tar aldri ferie fra lesingen, men man kan endre litt på hva man leser og hvor man leser. I sommerpakka får derfor elevene får med seg Lesebingo, bokmerke og en liste med boktips (oppdatert 2020). Lesebingoen er redigerbar, og kan også tilpasses hver enkelt elev!

På etterspørsel fra foreldre, har jeg også laget 3 gratis foreldrebrosjyrer til hjelp med lesing, skriving og matte hjemme.

Lister med boktips for 1.-7. trinn

Lag eget bokmerke

 

Planlegg skolestart i august!

Selvom jeg alltid ser frem til sommer og ferie, så kommer den alltid litt for brått på! De siste ukene av skoleåret er hektiske og man skulle jo selvfølgelig gjerne ha fått planlagt litt av neste års skolestart før man tar helt ferie. For å lette litt på arbeidet, gir jeg deg her 10 gode tips og mange gratisressurser som enkelt kan klargjøres før sommeren. Da kan man starte ferien med senkede skuldre!

Lykke til med siste innspurt før sommerferien!