Vennligst Logg inn eller registrer deg med en gratiskonto her for å laste ned eller kjøpe produkter!

Lær å skrive fullstendige setninger

79 kr inkl. MVA

Digitalt Bokmål/nynorsk

Opplegget består av:

  • 6 steg for steg aktiviteter for å lære å skrive setninger
  • plakater til hjelp i skriveprosessen
  • detaljert lærerveiledning til arbeid med de 5 stegene for å skrive fullstendige setninger

Beskrivelse

Lær å skrive setninger, steg for steg

Når elevene har begynt å skrive ord, er neste steg i skriveopplæringen å skrive setninger. For at elevene skal lære seg dette, er det flere ting som må læres inn og komme på plass. Å mestre ferdigheten med å skrive fullstendige setninger legger grunnlaget for en vellykket skriveutvikling.

Hvis du ønsker å veilede elevene dine på en strukturert og engasjerende måte, er dette undervisningsopplegget midt i blinken. Opplegget er spesielt utviklet for elever på 2. trinn, som skal starte å skrive setninger, men passer også fint for eldre elever som ikke ennå mestrer å konstruerer fullstendige setninger.

Undervisnigsopplegget inneholder lærerveiledning og læringsngressurser for de fem viktige stegene, som vil hjelpe elevene med å forstå, identifisere, modellere, skrive og utvide setninger.

Forstå Konseptet – Steg 1: Forklar

I det første steget lærer elevene hva en setning faktisk er. “Lær å skrive setninger” gir en elevene et godt begrep om forskjellen på bokstav, ord og setning. Elevene lærer at en setning er en gruppe av flere ord, før vi går videre til neste steg å lærer at gruppen med ord også må gi mening.

Identifiser Essensielle Deler – Steg 2: Identifiser

For å kunne konstruere meningsfulle setninger, må elevene kunne identifisere de viktigste delene som utgjør dem. Med “Lær å skrive setninger” vil elevene lære å identifisere navnedelen (substantivet) og gjøredelen (verbet) i en setning. Ved å lære å identifisere disse delene vil elevene erfare at setninger må være fullstendige og meningsfulle.

Modeller Riktig Skrivemåte – Steg 3: Modeller

Gjennom det tredje steget vil elevene bli introdusert for fem strategier som hjelper dem med setningsskriving. Fra å si setningen høyt, til å telle ordene, sette inn mellomrom, skrive setningen ned og lese den høyt, gir “Lær å skrive setninger” elevene en praktisk tilnærming til å skrive setningene korrekt.

Finn frem blyanten – Steg 4: Skriv setinger

Når elevene har lært de fem stegene for å skrive en setning, er det på tide for dem å prøve det selv. “Lær å skrive setninger” lærer elevene å starte med stor bokstav, bruke mellomrom mellom ordene og avslutte med punktum. Ved å arbeide med dette jevnlig, vil elevene gradvis tilegne seg gode ferdigheter for å skrive fullstendige setninger.

Skrive supersetninger – Steg 5: Utvid

For å utvikle seg videre som skrivere, trenger elevene muligheten til å utforske og utvide setningene sine. I det siste steget i dette undervisningsopplegget, utfordres elevene til å legge til flere detaljer ved å bruke spørreord som verktøy. Dette gir setningene liv og dybde, og gjør dem mer engasjerende for leseren.

Flere nyttige aktiviteter til arbeid med setninger

Jeg anbefaler at det arbeides mye med setningsskriving før man tar fatt på å skrive tekster. Elevene vil ha mye igjen for det senere i sin skriveutvikling. Varier oppgaver og aktiviteter som trener setningsskrivingen slik at det ikke føles kjedelig eller repeterende. Forsøk gjerne noen av disse setningsaktivitetene:

Læringsmål

  • Elevene skal kunne beskrive og fortelle muntlig og skriftlig (NOR01‑06)
  • Elevene skal kunne bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster (NOR01‑06)

 

Ved å ta i bruk dette undervisningsopplegget vil du kunne veilede elevene dine på en progressiv og morsom måte, på veien mot gode skriveferdigheter!

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Lær å skrive fullstendige setninger”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *