Undervisningsmateriell

Her finner du alt av læringsressurser, fordelt i ulike kategorier.

Klikk på bildene til hver kategori for å se nærmere på produktene.

Her vil du til en hver tid finne de helt siste og nyeste oppleggene som er lagt ut på nettsiden.

Vi tilbyr flere løsninger for hele skoler, team og enkeltbrukere, som trenger og bruker mye materiell. 

Finn ulike oppstartsaktiviteter, undervisningsmateriell, dekor og hjelpsomme ressurser til skolestart.

Ingenting er bedre enn å starte året med nytt dekor, som både liver opp klasserommet og gir elevene visuell støtte i skolehverdagen.

Innfør tydelige strukturer og stødig klasseledelse med opplegg som fremmer gode holdninger og arbeidsinnsats hos elevene.

I en hektisk hverdag er det godt å kunne laste ned ferdige maler og hjelpemidler som sparer deg som lærer for mye ekstra tid.

Ta i bruk engasjerende aktiviteter og spill som gjør matematikktimen morsom og lekende lett. 

Gi elevene en god start, med aktiviteter som fremmer tall- og begrepsforståelse i matematikk.

Gjennom spill, samarbeid og varierte hands-on aktiviteter blir det enkelt å hjelpe elevene å lære klokka i en fei.

Her vil du finne et massivt utvalg av aktiviteter som hjelper elevene til en bedre  lese- og skriveopplæring.

Variasjon og og motiverende aktiviteter er nøkkelen til suksess når bokstavene skal læres.

Planlegg repetisjon av bokstavene som motiverer og preges av lek, aktivitet og mengdetrening.

Ta i bruk språkfremmende aktiviteter for å gi elevene den beste lese- og skrivopplæringen.

Lær elevene å lese med lystbetonte aktiviteter og spill, som fremmer leselyst hos elevene.

Motiver elevene til lesing, med spennende faktatekster som hele klassen kan lese, uansett lesenivå.

Motiver elevene til skrivelyst med strukturerte aktiviteter og engasjerende skriveoppgaver.

Lysbilde2

RETTSKRIVING

Lær rettskriving uten kjedelig mengdetrening - fyll på med varierte spill og samarbeidsaktiviteter.

De mest brukte ordene i språket vårt må automatiseres, og læres enklest gjennom lek og varierte aktiviteter. 

Ta med elevene og undervisningen ut og lær om ulike temaer fra naturfag og andre fag.

Kartlegg elever ved behov i norsk og matematikk, slik at du kan gi den beste tilpassede undervisingen.

Lær engelsk gjennom visuelle og temabaserte aktiviteter tilpasset norsk skole.

La elevene prøve seg på enkle digitale spill for å introdusere eller repetere ulike ferdigheter.

Læring gjennom spill i undervisningen gir motivasjon og lærelyst der alle kan mestre.

Lær programmering enkelt og lett, med morsomme oppgaver til BeeBot og BlueBot.

Lær gjennom morsomme aktiviteter knyttet til sesong og ulike temadager i skoleåret.

Planlegg en innholdsrik Halloween-uke med massevis av spennende læringsaktiviteter.

Bruk desember til å engasjere elevene i ulike læringsaktiviteter tilknyttet jul.

Spennende påskeaktiviteter som aktiviserer elevene og fremmer samarbeidslæring.

Lær om den norske nasjonaldagen, gjennom varierte og morsomme læringsaktiviteter.

Finn det du måtte trenge av diplomer, minnebok, takkebrev og aktiviteter til den siste tiden før ferie.