Vennligst Logg inn eller registrer deg med en gratiskonto her for å laste ned eller kjøpe produkter!

Samlepakke Lek med språket 1-4 – Oppgavekort

(2 omtaler)

349 kr inkl. MVA

Digitalt Bokmål/nynorsk

Lek med språket 1-4 består av:

 • 28 sett med oppgavekort
 • 24-32 oppgavekort til hvert språkemne
 • elevenes svarark
 • velg mellom farge og sort/hvitt
 • forsidekort til hvert sett

Beskrivelse

Oppdatert 28.10.18: Rettet feil i Sett #3 BM og NN; lesing, nummerering – Rettet skrivefeil i Hele setninger BM, kort 18


Lek med språket er et materiell som er utarbeidet med tanke på den første lese- og skriveopplæringen. Her skal elevene arbeide med bokstavlyder, sammensatte grafemer, ordforståelse, stavelser, setninger og grammatikk.

Elevene som er språklig bevisste har en god fordel når de senere skal lære å lese. Det er derfor viktig at vi fokuserer på språkets form allerede fra starten av, og engasjerer elevene gjennom både praktiske og muntlige aktiviteter, som alle føler de kan mestre.

Språklig bevissthet gir også klare fordeler knyttet til språkets innholdsside. Det gir bedre språklige ferdigheter og utvikler ord- og begrepsforståelse på en god måte.

Lek med språket er utformet som oppgavekort med flere funksjoner. Her er noen eksempler:

 • elevene ”Leser rommet” ved at oppgavekortene er hengt opp rundt i rommet. De går hver for seg eller sammen i par, og finner og løser oppgavene. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. Man kan variere mellom å la elevene ha en satt tid på hvert kort eller totalt på alle oppgavene
 • lærerens idékort til bruk i språkleker med enkeltelever, grupper eller i hel klasse
 • spill med elever i par eller grupper, der de løser flest mulig oppgaver på kortest mulig tid

Lek med språket 1

 • rimord
 • stavelser
 • korte og lange ord
 • resonnering og samlebegrep
 • utlytting av første lyd
 • utlytting av siste lyd
 • utlytting av mellomste lyd

Lek med språket 2

 • sammensatte ord 1
 • sammensatte ord 2
 • stor/liten bokstav 1
 • stor/liten bokstav 2
 • vokal og konsonant
 • alfabetet
 • artikler

Lek med språket 3

 • ta bort første lyd
 • legg til første lyd
 • bytt ut første lyd
 • lese lydrette ord
 • diftonger
 • konsonantforbindelser 1 (bl-, dr-…)
 • konsonantforbindelser 2 (ng- nk-)

Lek med språket 4

 • setninger 1
 • setninger 2
 • synonymer/antonymer
 • konsonantforbindelser 3 (kj-, skj-)
 • enkel/dobbel konsonant
 • ordklasser
 • tegnsetting

2 omtaler for Samlepakke Lek med språket 1-4 – Oppgavekort

 1. Gro Wollebæk

  Denne pakken har jeg benyttet i løpet av et helt år. Jeg har noen få kort hver uke på enten en veiledet stasjon eller som selvstendig arbeid.
  Alle kortene har kort tekst som mine elever i 2.kl og 3.klasse skjønner godt. Flere har kortene har litt humor i forhold til bilder og illustrasjoner.
  Tekstene er korte og lette å lese. Oppdragene er forståelige for selv de som strever mest.
  Tusen takk for fantastiste kort som hjelper meg i min undervisning hver eneste uke

 2. Ellen Tybring

  Dette er en av mine favoritter som kan brukes på mange forskjellige måter. Helt supre i begynneropplæringen samt 2., 3. og spesialundervisning. Jeg er nå spes.ped. på 2. trinn og bruker kortene med noen elever som strever med lesing / skriving. Jeg begynner med rim- og stavelseskort (se vurderingen jeg skrev på stavelseskortene). Jeg kommer til å fortsette med de kortene med Sammensatte ord 2 og jobbe på følgende måte: Holder over ordet, spør elevene hva det er bilde av og spør så f.eks. TANNKREM, hva blir det igjen av ordet TANNKREM når du tar bort KREM? Senere kan du spørre: Hva blir det igjen av ordet TANNKREM når du tar bort TANN? Så går vi videre til kortene med første, siste lyd osv. Og kortene med ta bort / legg til lyder. Her er det veldig mange oppgaver. Noen egner seg best til lærerstasjon, andre kan elevene selv bruke.

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *