Veiledet Lesing og skriving Nivå 2

kr 259 inkl. MVA

Digitalt Bokmål/nynorsk

Her får du:

 • 10 opplegg til veiledet lesing og skriving
 • 8 lese- og skrivaktiviteter til hver lesetekst
 • 10 småbøker
 • oppgaver til leseforståelse til hver tekst
 • lærerveiledning til alle aktivitetene

 

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Beskrivelse

Hva er “Veiledet Lesing og Skriving Nivå 2”?

“Veiledet Lesing og skriving” er et helhetlig opplegg som kan brukes i kombinasjon på lærerveiledet stasjon, felles undervisning og hjemmelekse. Opplegget fremmer den begynnende lese- og skriveopplæringen og styrker automatiseringen av høyfrekvente ord.

Førlesing – Snakke om, diskutere og navngi

Elevene starter med en før-lesingsaktivitet der man snakker om bildet, setter ord på det man ser, og gjerne bruker utforskende skriving til å sette navn på tingene.

Ordskriving

Deretter arbeider elevene med vokabularet de senere vil møte i teksten. Elevene leser og matcher ord til bilder, og skriver ord til bilder. Her får man også trening i å skrive bokstavene riktig på linjer. Ordene det jobbes med her er ikke nødvendigvis lydrette, og elevene vil derfor ha behov for å arbeide med ordene før de møter dem i lesetekst.

Lesetekst

I veiledet gruppe, leser man leseteksten opptil 5 ganger. Vi leser både felles, i kor, bytter på å lese deler av teksten, leser for hverandre og individuelt for seg selv og høyt for gruppa.

Veiledet skriving – Setningsoppgave

Når elevene er blitt kjent med ordene i leseteksten, de høyfrekvente ordene og setningsstrukturen, går vi videre med veiledet skriving. Her skal elevene selv skrive ordene i setninger. Teksten elevene skriver kan leses for læringspartnere.

Oppgaver til leseforståelse

Leseforståelsen trenes ved at elevene svarer skriftlig på spørsmål rundt teksten. Her trener vi det å både hente informasjon fra bilder og tekst.

Matche ord og bilde

Ord- og bildekort som pusles sammen for å arbeide med vokabular og innhold i teksten.

Veiledet skriving – Setningsskriving

Vi fortsetter med tekstskaping der elevene nå skriver hele setninger og skaper ny tekst, med samme setningsstruktur som i den kjente leseteksten. Her aktiviserer vi bakgrunnskunnskapen om temaet og tar i bruk nye ord.

Utvidet skriving

Det følger også med en utvidet skriveaktivitet som gir mulighet for elever å gjenfortelle teksten, skrive litt om hva den handlet om, en gåte om et av ordene fra teksten, en liten historie eller tilsvarende. Her tilpasses aktiviteten etter elevens skrivenivå.

Mal til Minibok – kreativ skriving

På slutten av arbeidet med teksten, får elevene hver sin mal til å skrive en minibok. Elevene illustrerer og skriver hver sin historie, tilsvarende teksten de har arbeidet med. Her kan man differensiere ved at noen elever kan starte med å bruke de samme setningene og inneholdet fra leseteksten, til at man kan bytte ut innholdet og formulere og skrive sine egne setninger. Egenproduserte minibøker er kjempefine å gi elevene i leselekse for foreldrene hjemme!

Småbøker

Til slutt følger det med småbøker, der den kjente teksten er splittet opp over flere sider, med to setninger per side, og illustrasjoner. Småbøkene inneholder også spørsmål fra leseforståelseaktiviteten de tidligere har arbeidet med. Bøkene er flott å bruke som hjemmelekse under og etter arbeid med opplegget. Samle alle småbøkene i egen boks i klasserommet slik at elevene kan bruke bøkene til individuell lesing når det er lesetid på skolen.

Hva består opplegget av?

 • en-sides historier + småbøker
 • en-linjes setninger
 • repeterende setningsstartere
 • engasjerende og detaljerte bilder
 • tekster om kjente ting og emner
 • oppgaver som styrker elevens lesing, skriving, høyfrekvente ord og vokabular

“Veiledet Lesing og skriving 2” inkluderer:

 • eget leseark med 5 fargeleggingsstjerner til repetert lesing
 • før-lesingsaktivitet
 • skriveark for øvelse på skriftforming
 • ordaktiviteter til å støtte opp om vokabularet
 • flere høyfrekvente ord i hver tekst
 • puslekort til innhold i tekst
 • spørsmålsark til arbeid med leseforståelse
 • skriveark til veiledet skriving
 • skriveark til utvidet skrivoppgave knyttet til hver tekst
 • Minibok til kreativ skriving
 • lesetekst i småbøker

Nivå 2 Småbøker:

 • Antall ord ca. 60-80
 • To linjer per side
 • Repeterende språk
 • Høyt innhold av de vanligste høyfrekvente ordene

 

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Veiledet Lesing og skriving Nivå 2”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *