Publisert på

“Jeg kan!” Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Skap et bedre og mer positivt klassemiljø med opplegget “Jeg kan!”

Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et mer positivt klassemiljø. Grunntanken er at man setter inn tiltak der man utelukkende fokuserer på de positive tingene og skaper faste og gode rutiner i skolehverdagen. Med gode rutiner og positiv innstilling, tar man hensyn til andre rundt seg og minsker irettesettelse og negative påminnelser. Dette fører til et bedre klassemiljø både for lærer og elev.

Plakater med positive klasseregler for godt klassemiljø

Bruk av positive og “negative” klasseregler

Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel. Det er ikke disse elevene vi har klasseregler for. Det er elevene som ikke klarer å følge reglene, vi lager regler for. Jeg har derfor ofte følt at fokuset har blitt nettopp på dette; regler som ikke følges og de elevene som ikke klarer følge dem. Jeg ønsket meg derfor noe som var mer positivt ladet. Noe som fikk elevene til å fokusere på adferd vi ønsker å oppnå og strekke oss mot, i stedet for adferd vi ønsker å begrense eller stanse.

Det er så lett å irettesette elever ved å bruke negative setninger; “Ikke løp i gangen!”, “Ikke legg jakka på gulvet!”. Men i stedet burde vi snu det og fortelle dem hva de skal gjøre; “Husk å gå rolig gangen.”, “Heng jakka di fint på knaggen.” Barn har stort sett en helt annen motivasjon for å vise hva de kan klare, enn å endre på noe de ikke klarer. Jeg bestemte meg derfor for å forkaste alt som het klasseregler, og startet i stedet arbeidet med å utvikle “Jeg kan!” systemet. Jeg fant 22 fokusområder som har vært essensielle i mine klasser, og har bygget opplegget rundt disse.

Fokusområdene

Hver dag/time velger jeg ut 3 fokusområder som jeg enkelt merker med en post-it lapp og snakker med elevene om i forkant av aktivitetene våre. Elevene kan etterhvert også være med på å bestemme hvilke ting vi må fokusere mer på. Da blir elevene med i bestemmelsesprosessen og jobber med egenvurdering. Tiltak rundt klassemiljø handler mye om å snu det negative til det positive og å få elevene med på prosessen.

Plakater med positive klasseregler merket med dagens fokusområder

Plakatene er laget i 3 forskjellige størrelser. Jeg bruker de største (A5) til veggdisplay, og de minste til enkeltelever som trenger individuelle mål. Da er disse fine å bruke!

Plakater med klasseregler
Plakat Dagens fokus. Visuell fremstilling av klasseregler

“Jeg kan!” skjema

Hver elever har også sitt eget “Jeg kan!” skjema hengende i klasserommet som er kopiert opp på farget papir. Elevene får farge inn en rute for hvert av de tre utvalgte fokusområdene de har mestret denne dagen/timen. Når skjemaet er fullt, signerer jeg det og sender det hjem. Stor stas for elevene!

Belønningssystem for klasseregler og godt klassemiljø

“Jeg kan!” huset

Når jeg forbereder foreldresamtaler, bruker jeg “Jeg kan!” huset, der jeg gjennom året skraverer inn fokusområdene etterhvert som elevene mestrer dem. På de eldre trinnene får elevene selv vurdere sin fremgang en gang i måneden. Huset gir en fin visuell fremstilling av elevens fremgang over tid.

Regelhus med klasseregler for å skape et godt klassemiljø

“Jeg kan!” huset kan du laste ned gratis ved å trykke her: BOKMÅL og NYNORSK! Ønsker du å se hele “Jeg kan!” pakken, finner du den her i nettbutikken!

Opplegget fremmer godt klassemiljø nettopp fordi det blir en mer positiv atmosfære i klasserommet, og når de gode rutinene er innarbeidet er det lettere å ta tak i andre situasjoner som måtte oppstå. Vi fokuserer hele tiden på det positive og belønner dette, i stedet for å fokusere på det negative og gi konsekvenser.

Fortell gjerne hvordan dere jobber med positive klasseregler og fokus på god adferd og godt klassmiljø. Bilder og solskinnshistorier mottas med stor takk!

 

9 kommentarer på ““Jeg kan!” Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

 1. Jeg er helt enig med deg om å fokusere på hvordan man skal gjøre ting. Og så er det virkningsfullt å gi oppmerksomhet på det som blir gjort rett, i stedet for at det blir oppmerksomhet når noe blir gjort "galt". Når man starter et slikt arbeid må man hele tiden "gå på jakt" etter alle de små tingene som gjøres rett, og etterhvert så blir det mer og mer å kunne rose.
  "Tommel opp" er blitt et begrep i min klasse fordi den er lett tilgjengelig på hånden min, og et kryss på belønningsskjemaet synliggjør når noe er gjort rett (kort fortalt). Og jeg ser at ditt opplegg med å kunne sende hjem når skjemaet er krysset ut er noe jeg ikke har tenkt på. Det skal jeg se nærmere på og prøve å bruke 🙂 Takk for inspirasjon 🙂

 2. Hei!

  Jeg ser de har fylt ut ulike symboler i "jeg kan skjemaet", viser det til et spesielt fokusområdet? Eller er det slik at skjemaet kun viser hvor mange fokusområder du har klart i en periode, altså slik at foreldrene kan ikke se hvilket fokus område de mestrer.

 3. Takk for tilbakemelding Anne-Berit – kunne ikke vært mer enig :)! Tommel opp for at vi tenker samme tanke 😉

  Skjemaet viser ikke hvilke fokusområder de har mestret nei. Jeg har ikke sett hvordan jeg kan få dette til, men i skrivende stund nå, så kom jeg faktisk på en litt god idé 😀 Skal vise dere litt senere 🙂 Jeg vil likevel poengtere at fordi om de har mestret et fokusområde en time, så betyr jo ikke det at de MESTRER det – altså hver gang uten at vi har fokus på det. Jeg farger derfor ikke inn fokusområdene på lærerskjemaet før jeg vet at dette er et fokusområde de mestrer 99% av tiden 🙂

 4. Takk for tilbakemelding Anne-Berit – kunne ikke vært mer enig :)! Tommel opp for at vi tenker samme tanke 😉

  Skjemaet viser ikke hvilke fokusområder de har mestret nei. Jeg har ikke sett hvordan jeg kan få dette til, men i skrivende stund nå, så kom jeg faktisk på en litt god idé 😀 Skal vise dere litt senere 🙂 Jeg vil likevel poengtere at fordi om de har mestret et fokusområde en time, så betyr jo ikke det at de MESTRER det – altså hver gang uten at vi har fokus på det. Jeg farger derfor ikke inn fokusområdene på lærerskjemaet før jeg vet at dette er et fokusområde de mestrer 99% av tiden 🙂

 5. Med skjemaet elevene har hengende på veggen, bestemmer de selv hva de har mestret/om de har klart fokusområdene, og fargelegger?

  1. Nei, det bestemmer jeg 😉 Men, vi går nøye gjennom hva fokusområdene inneholder, slik at de selv vil være veldig klar over om de har klart det eller ikke. Eks. "være høflig" – ikke "snakke tilbake", kun bruke hyggelige ord og tone, samt pent språk, hilse, si unnskyld om man feks skubber bort i noen ved et uhell, åpner/holder døren for andre, gratulerer vinneren av spill/konkurranser… Jeg legger til nye ting hele tiden, ettersom de mestrer dem. Elevene er med og brainstormer våre 3 fokusområder på starten av hver time, og de kommer selv med nytt innhold til hvert område. Vi snakker også om hva det ikke er, eks. være uhøflig, hvordan oppførsel viser man da? hva sier man? etc. elevene viser gjerne, og det gjør at de vet veldig godt dersom de ikke har klart dagens fokusområder. Håper det hjalp litt 🙂

 6. Dette ser kjempefint ut! Jeg er så enig i det med å fokusere positivt i målene. Det er kjempeviktig, og forsterker den positive atferden som allerede er der 🙂 Syns det var veldig lurt å plukke ut tre fokusområder hver dag. Det gjør det jo enkere både for meg som lærer og for de elevene som strever å fokusere på noe om gangen. 🙂

 7. Hei. Dette opplegget ser veldig bra ut, og vil gjerne prøve det ut. Hvilke trinn har du prøvd det på? Og anbefaler du å bruke det? Jeg jobbar på mellomtrinnet, og vi trenger å prøve noe nytt for å et bedre og mer positivt klassemiljø.

  1. Heisann! Dette har jeg brukt med alle trinn fra 1. til og med 4. klasse 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *