Publisert på

Hvordan bruke lesekort som læringsaktiviteter

lesekort læringsaktiviteter

Å gjøre læring engasjerende er nøkkelen til å hjelpe elevene med å utvikle en dypere forståelse for ulike emner. En metode som har vist seg å være svært effektiv for å oppnå dette, er bruk av faktalesekort i ulike aktiviteter. I dette innlegget vil jeg gi deg 5 gode tips til hvordan du kan ta i bruk tema-lesekort på ulike måter i undervisningen, samt hvorfor de er så nyttige.

Matche bilde og tekst

Bilde-tekst-matching er en flott aktivitet for å utvikle elevenes visuelle forståelse og leseferdigheter. Ved å bruke faktalesekort med bilder og tilhørende tekster, kan elevene utfordres til å matche hvert bilde med den korrekte teksten. Aktiviteten kan også utføres som en spillaktivitet ved å “ta par”.Dette oppmuntrer til næranalyse av både bilder og tekst, og bidrar til å styrke forståelsen av sammenhengen mellom dem.

Sammenligne fakta fra to ulike lesekort

En annen nyttig aktivitet er å sammenligne to ulike lesekort ved å finne likheter og ulikheter. Dette oppfordrer elevene til å tenke kritisk og analysere faktainformasjonen i tekstene. Samtidig får de muligheten til å utforske forskjellige sider av et tema og utvide forståelsen ytterligere.

Stjerneorientering med lesekort

Stjerneorientering er en morsom og aktiv måte å engasjere elevene på. Heng opp faktalesekort på uteområdet, og la elevene løpe fra startpunktet i midten, til en post og tilbake til start igjen. På hver post skal elevene i læringspar lese teksten, før de returnerer til startpunktet med læreren i midten. Her vil læreren stille elevene spørsmål ut i fra hvilket lesekort de har lest. Dersom de svarer korrekt kan de løpe videre å finne et nytt lesekort. Om de ikke husker svaret, må de løpe tilbake og lese en gang til.

Quiz

Organiser et quiz-spill der elevene konkurrerer om å svare riktig på spørsmål basert på informasjonen på lesekortene. Dette oppmuntrer til repetisjon og gjenkalling av viktig informasjon. Kahoot er et fantastisk verktøy for å lage underholdende og engasjerende klassequizer i alle fag og emner.

Individuelt arbeid med spørsmål til tekst

Til slutt kan faktalesekort brukes til individuelt arbeid, der elevene leser teksten på lesekortene og svarer på spørsmål knyttet til innholdet. Dette gir en flott mulighet for differensiert læring, der hver elev kan arbeide i sitt eget tempo med ulikt antall lesekort, samtidig som man arbeider skriftlig, enten med blyant og bok eller digitalt.

Ved å bruke lesekort gjennom ulike aktiviteter i undervisningen, fremmer man leseferdigheter, kritisk tenkning og kunnskap om ulike temaer. Så hvorfor ikke ta med deg faktalesekortene til klasserommet og se hvordan de kan engasjere dine elever?

Se vårt utvalg av Lesekort Fakta her! Har du et spesielt ønske om et tema for lesekort? Legg igjen en kommentar og tips meg!

Publisert på

Lag forfatterbøker med elevene

Forfatterbøker

Å stimulere skrivelyst hos barn er en av de viktigste oppgavene for enhver lærer på barnetrinnet. Å la elevene få utfolde seg som forfattere kan være både givende og inspirerende, og en flott måte å oppmuntre dem til å sette ord på sine tanker og ideer. En kreativ tilnærming til denne oppgaven er å introdusere konseptet med forfatterbøker.

 

Hva er forfatterbøker?

Forfatterbøker er spesielle skrivebøker som elever kan dekorere og fylle med sine egne historier, dikt, og tekster. Disse bøkene blir ikke bare et sted hvor elevene kan skrive ned sine kreative ideer, men de blir også en personlig skattekiste av tanker og refleksjoner gjennom skriveprosessen.

Hvorfor lage forfatterbøker med elevene?

Når elevene får lage sine egne forfatterbøker, føler de en sterkere tilknytning til skriveprosessen og personlig eierskap.

Gjennom å dekorere forsiden av sine forfatterbøker med egne bilder eller utklippsbilder som interesserer dem, får elevene utfolde sin kreativitet og boken blir helt unik. Dette gjør skriving til en mer engasjerende og personlig opplevelse.

Ved å bruke forfatterbøkene som et verktøy gjennom skriveprosessen, lærer elevene å sette seg konkrete mål og jobbe strukturert med sine tekster. Ved å lage utkast, få tilbakemelding og bearbeide tekstene sine, utvikler de viktige skriveferdigheter.

 

Hvordan lage forfatterbøker med elevene?

Innkjøp av skrivebøker med stiv perm: Start med å skaffe skrivebøker med stiv perm. Disse bøkene vil gi elevene en solid base å jobbe med, samtidig som de beskytter deres kreative innhold.

Dekorasjon av forsiden: La elevene dekorere forsiden av sine forfatterbøker med egne bilder eller utklippsbilder fra nettet som interesserer dem. Dette gjør bøkene personlige og engasjerende.

Beskyttelse med kontaktpapir: For å sikre at forfatterbøkene holder seg godt gjennom hele skoleåret, kan du trekke dem med kontaktpapir.

Skriveprosessen: Oppmuntre elevene til å bruke forfatterbøkene som et verktøy gjennom skriveprosessen. La dem skrive utkast, få tilbakemelding fra læringspartnere og deg som lærer, og arbeide med å forbedre tekstene sine.

Publisering: Gi elevene muligheten til å publisere sine favorittekster fra forfatterbøkene sine. Dette kan gjøres digitalt eller ved å lage egne illustrerte ark som kan henges opp i klasserommet.

Inkludering av skriveprosess og huskeliste: Lim inn forløpet i skriveprosessen og en huskeliste for skriving i forfatterbøkene. Dette gir elevene en veiledning og hjelper dem med å strukturere skrivearbeidet.

 

 

Elevene synes det er veldig stas med sin helt egen forfatterbok! Jeg lover deg at du vil se både økt engasjement og skrivelyst hos elevene, og du vil kunne arbeid mer systematisk med skriveutviklingen i undervisningen.

Publisert på

10 skriveaktiviteter som engasjerer elevene

Blogg skriveaktiviteter

Som lærer er det viktig å starte tidlig med å utvikle skriveferdighetene til elevene. Selv de yngste elevene kan begynne å forme setninger og skape tekster som de kan dele med klassen. I dette innlegget tipser jeg deg om noen av mine favorittskriveaktiviteter som engasjerer elevene til å skrive og hjelper dem med å utvikle grunnleggende skriveferdigheter.

Alle skriveaktivitetene fungerer like godt i norsk- som i engelskundervisningen!

Bildebokfortelling

Jeg elsker å bruke bildebøker som et verktøy i undervisningen. Denne aktiviteten er helt knall å bruke i alle språkfag. Her er det best å bruke de enkleste småbøkene fra nivå 2 og 3, som gjerne ikke har flere enn 8 sider med bilder. Kopier sidene, klipp bort teksten og laminer de ulike bildene. Del elevene inn i små grupper, der hver gruppe får sitt sett med bildekort fra historien.

Elevgruppene skal sammen forsøke å danne seg en historie ved å plassere bildene etter hverandre i en rekkefølge de mener gir mening. Deretter skal de enten sammen eller hver for seg skrive en tekst til hvert bilde, slik at det utgjør en liten historie. Elevene synes det er utrolig morsomt å se og høre hvordan de andre gruppene har tenkt, og ikke minst når jeg til slutt leser den originale historien for dem.

For å tilpasse aktiviteten, kan de aller yngste skribentene lage en liste med ord som beskriver hvert bilde, og man kan også la dem forklare sin historie muntlig.

Skriv til bilder

Skriveoppgaver der elevene får øvelse i å beskrive og fortelle om bilder er også en god øvelse for å styrke leseforståelse. Hva ser du på bildet? Hvordan tror du det er der bildet er tatt? Hva tror du skjer på bildet? Å kunne lese informasjon ut av bilder og skape egne inntrykk, er viktig når man starter med den første lesingen. Dette hjelper eleven med før-lesingen der man ser på bildene for å få et inntrykk av hva en tekst kommer til å handler om, og også som bildestøtte til teksten. Å trene på å beskrive, tenke og fortelle om bilder gir en enkel inngang til skrivingen, og gir elevene trening i å få litt mer “kjøtt på beinet” i skrivingen sin.

Her finner man flere ulike muligheter, i at man kan skrive til myldrebilder, bilder man finner i bøker eller ferdige skriveark med veiledende spørsmål til skrivingen.

 

Samskriving

Samskriving er en spennende skriveaktivitet der to læringspartnere samarbeider om å skape en historie ved å skrive annenhver setning. Denne kreative prosessen utfordrer elevene til å tenke sammenhengende, samarbeide og bygge på hverandres ideer. Når de deler på ansvaret for å skrive historien, oppmuntres de til å lytte nøye til hverandres bidrag og tilpasse seg for å lage en sammenhengende og engasjerende fortelling. Samskriving fremmer samarbeid, kreativitet og skriveferdigheter, samtidig som den gir elevene muligheten til å dele ideer og utvikle en felles forståelse for historiefortelling.

For å modellere denne samskrivingsaktiviteten, kan dere starte i hel klasse der du som lærer sier og skriver første setning i historien. Deretter får hver elev si sin setning som du skriver ned. Jeg lover at dette vil bli en aktivitet som elevene vil glede seg til å gjennomføre med læringspartneren sin!

Skrivestartere med historiebrett og skrivebingo

Historiebrett fungerer som skrivestartere, og gir elevene idéer til hva man kan skrive om. Elevene bruker ferdige historiebrett eller lager sine egne ved å trekke kort som inneholder en hovedperson, et miljø og en hendelse. Ut i fra kortene som er trukket eller valgt ut, kan elevene skrive sin egen historie. Med 15 historiekort i hver av kategoriene hvem, hvor og hva, gir dette over 3000 kombinasjoner og mulige historier! Alternativt kan man bruke de ferdigutfylte historiebrettene, og velge seg ut ett av dem, for å finne en historie man har lyst til å skrive.

skrivestartere historiebrett

 

Skrivebingo er en genial måte å skape både skrivelyst på og å engasjere elevene til å skrive ulike typer tekster. Velg ut 6-9 ulike skriveoppgaver og heng dem opp i klasserommet. Elevene velger selv i hvilken rekkefølge de ønsker å jobbe med de ulike skriveoppgavene. Kanskje blir det bare to oppgaver i løpet av en måned, kanskje blir det seks?! Her er nok å velge i for de som har stor skriveiver, og nok variert til de som sliter med å finne skrivelysten. Benytt deg av denne skrivepakken så får du 50 ulike og varierte skrivestartere – mer enn nok til å bytte ut skriveoppgaver hver måned.

 

Skrivebingo skriveoppgaver

Skrive meninger

Vi skriver meninger er en enkel skriveoppgave som alle kan mestre, fordi alle har en egen mening om dagligdagse ting som hva de liker best. Elevene får her øvelse i å begrunne sin mening, ved å utvide setningene sine med “fordi…”. Denne teksten er enkel å bygge videre på og la elevene jobbe med å ta i bruk et bestemt antall argumenter, samt å forlenge setningene, med beskrivelser og argumenter. Den brukes også som et første steg i å kunne forstå forskjellen på mening og fakta.

Elevene liker godt å kunne få dele sine argumenter med klassen etter skrivingen, og se hvorvidt de har felles argumenter med andre. Dette gir også mulighet for å bygge videre på teksten å inkludere flere gode argumenter.

 

Postkontor i klasserommet

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne postkontor i klasserommet, hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivestasjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på klassens postkontor. Når elevene skal lære å skrive brev, er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med! Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine motta sitt første brev eller post noen gang dersom dere skaffer brevvenner! Klart at det er stor stas!

 

Kreativ skriving – tegn og skriv

Tegn og skriv er åpne skriveoppgaver for de yngste som nettopp har startet sin skrivetrening. Her får elevene bruke fantasien og tegne ferdig bildet, og deretter sette i gang med kreativ skriving. La elevene først tegne og fargelegge bildet, før de starter med å skrive enten setninger eller en kort historie som forteller om bildet de har tegnet. Oppgaven oppfordrer til kreativ skriving, der man kan velge å ha fokus på ordskriving, setningsskriving eller startende historieoppbygging. Her er stor mulighet for å differensiere hva man fokuserer på i skrivearbeidet.

Elevene får velge seg et ark som de skal tegne og skrive til. Utifra det ene elementet i tegningen, skal elevene selv tegne ferdig bildet slik de ønsker. Når tegningen er ferdig, skal de enten skrive ord, setninger eller en kort historie, utifra sin egen tegning. Dette gir rom og mulighet for kreativitet og å bruke fantasien. Man vil i en hel klasse, ende opp med mange ulike tegninger og spennende historier.

Elevene synes det er kjempemorsomt å se de andre elevene sitt arbeid og hvor ulike både tegningene og historiene blir. Jeg har brukt denne skriveaktiviteten til å sette sammen til en bok som hver elev får med hjem, slik at de kan lese hverandres historier. Det er en hit å få det som ukas leselekse!

 

Instruksjonsskriving

Instruksjonsskriving er en skriveaktivitet der elever blir bedt om å skrive klare og tydelige trinn-for-trinn instruksjoner for å veilede noen andre i å utføre en bestemt oppgave eller aktivitet. Dette kan være alt fra å bygge en legofigur eller til å lage en spesiell tegning. Formålet med instruksjonsskriving er å utvikle elevenes evne til å kommunisere effektivt ved hjelp av skriftlig språk, samtidig som de lærer å organisere informasjonen sin på en strukturert måte.

Elevene får øvelse i å skrive informasjon i rekkefølge, og er den første starten mot å dele tekst inn i begynnelse, midtdel og avslutning. Oppgavene differensieres ved å sette krav til mengde informasjon og detaljbeskrivelse man ønsker fra elevene. Jeg har satt sammen noen morsomme instruksjonsoppgaver som elevene vil le seg fillete av – ingen skriveoppgave vil være mer etterspurt enn disse!

Diktskriving

Å engasjere elevene i å skrive egne dikt kan være en utfordring. Ikke alle dikt og diktformer appelerer like godt til barna. Elevene leser også sjeldnere dikt enn annen tekst og har derfor ikke samme erfaring med diktsjangeren. Men ved hjelp av systematisk arbeid med diktsjangeren gjennom barnetrinnene, så vil elevene elske å skrive dikt. Dikt er morsomme å skrive, krever som oftest mindre mengde tekst og gjør elevene i stand til å bruke et rikere skriftspråk også innenfor andre sjangere.

Å starte med akrostisk dikt, også kalt linjedikt, er ofte det enkleste. Denne typen dikt har et ord skrevet vertikalt nedover siden, med linjer som begynner med hver bokstav i ordet.  Her kan man velge et felles ord som feks “vinter”, eller deres egne fornavn, alt ettersom hva dere ønsker å skrive om. Slike små skriveoppgaver vil raskt engasjere elever som ikke vanligvis ikke er så motiverte for å skrive og er en fantastisk sjanger for å få gode skrivere til å bli bedre til å uttrykke følelser og tanker gjennom tekst.

 

Listeskriving

Til slutt er lister flotte for de yngste elevene. Utfordre elevene til å lage lister over 10 ting, for eksempel “10 måter å være en god venn på” eller “10 aktiviteter å gjøre ute”. Lister er direkte og lar elevene øve på skriving uten presset med å skrive en hel historie. Her får elevene også masse trening på vokabular og kategorisere ord. Last ned denne gratis pakken med listeoppgaver på norsk og engelsk!

Prøv ut noen av disse skriveaktivitetene for å inspirere elevene til å utforske skriving på en engasjerende måte! Aktivitetene vil fremme kreativitet, fantasi og språkutvikling, og bidra til å vekke skrivelyst og motivasjon til tekstarbeid blant elevene.

Publisert på

Hvordan utvide ordforråd med WOW-ord i skrivingen

Wow ord

Å undervise i skriving er en prosess som tar elevene fra krusseduller og bokstavlyder, til å skape sammenhengende setninger og historier. Men etterhvert kan gjenbruk av de samme kjedelige ordene ta bort litt av gnisten fra skrivingen deres. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan vi kan arbeide med å utvide elevenes ordforråd i tekstskaping. Her vil du få noen praktiske tips og ressurser for å hjelpe elevene med å bytte ut de kjedelige ordene og utforske et rikere språk.

Bytt ut kjedelige ord med spennende “WOW-ord”

Å undervise i skriving er en fantastisk prosess å være en del av! Det er morsomt å se hvordan elevene stadig utvikler seg og får kommunisert mer og mer gjennom skrivingen sin. Når elevene er kommet ditt hen at de kan produsere egne setninger og små historier, kan vi allerede starte med å veiledning på ordforråd.

“Jeg liker is.” – “Fotball er gøy.” – “Pappa er snill.”

Slike setninger ser vi ofte i den første skriveopplæringen. Vanlige, kjedelig ord som liker, gøy, snill, sa og fin går ofte igjen. Den første og enkleste formen for skriveveiledning på ordforråd kaller jeg for “WOW-ord”. Her ser vi på de vanligste og kjedeligste ordene som ofte går igjen i skrivingen. Vi introduserer synonymer og antonymer, og får elevene til å trene på å ta i bruk et rikere skriftspråk.

Ved å ta i bruk ordlister med “WOW-ord”, får vi elevene til å bytte ut vanlige ord med ord som gjør teksten mindre kjedelig og mer variert. Laminer ordlistene og heng dem opp godt synlig, eller heng de minste på en nøkkelring, slik at elevene kan raskt ta med seg listene til pulten dersom de ønsker å bytte ut et kjedelig ord.

 

Wow ord

Hvorfor veilede elevene på ordforråd i deres tekstskaping

Når elevene blir introdusert for disse ordlistene, begynner de ofte å tenke på nye, mer spennende ord av seg selv. Mange blir mer bevisste på andre ord som ofte går igjen, eller nye ord i lesetekster som vi kan skrive opp på listene våre. Ta gjerne elevene med på å utvikle lignende ordlister, og husk at alle ordene bør modelleres og forklares sammen med elevene.

Ved å veilede elevene i den første skriveopplæringen, med bruk av “WOW-ord”, vil skrivingen raskt tas til et nytt nivå, og hjelpe elevene med å skape et mer levende skriftspråk. Dette er svært nyttig å ha på plass før vi veileder videre med å utvide setninger og ta i bruk beskrivende adjektiv.

Få listene for klasserommet ditt her og test det ut!

Hvordan har du hjulpet dine elever med å komme opp med mer kreative ordvalg? Del gjerne dine erfaringer i kommentarfeltet!

Publisert på

18 engasjerende læringsaktiviteter med tallinje

tallinje

Som lærere er vi alltid på utkikk etter effektive undervisningsverktøy som kan gjøre matematikkundervisningen engasjerende og lærerik for elevene våre. Blant de mange verktøyene som finnes, er det én enkel, men viktig visualiseringsmetode som kan hjelpe elevene med å forstå tall og tallrekker bedre – tallinjen.

Tallinjer er en uvurderlig ressurs som gir elevene et solid fundament i matematikk og bidrar til å bygge viktige ferdigheter for fremtidig matematisk tenkning. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvordan tallinjer hjelper elevene med å visualisere og arbeide med tall. Vi tar for oss læringsaktiviteter med tallinje, innenfor enmene tallrekker, sammenligning av tall, regning, desimaltall, brøk og negative tall.

Forståelse av tallrekker

Tallinje 1

Tallinjer gir elevene en visuell forståelse av tallrekker. De kan enkelt se hvordan tallene øker eller minker etter hvert som de beveger seg langs linjen. Dette gjør det lettere for dem å forstå tallenes mengde, sammenheng og rekkefølge.

Aktivitet #1: Hopp langs tallinjen

Mål: La elevene øve på tallrekker ved å hoppe langs tallinjen med en bestemt konstant differanse.

Gi hver elev en individuell tallinje som strekker seg fra 0 til 20. Be elevene om å velge et startnummer og deretter hoppe langs tallinjen med en bestemt differanse, for eksempel 3. La dem si tallene høyt mens de hopper, for eksempel: “Start på 4, hopp 3 steg fremover – 4, 7, 10, 13, 16, 19…” Gjenta aktiviteten med ulike startnumre og differanser for å utforske ulike tallrekker.

Aktivitet #2: Tallrekkegåter

Mål: La elevene identifisere tallrekker ved å løse gåter og oppgaver med tallinjen.

Presenter elevene med en rekke gåter og oppgaver som krever at de bruker tallinjen til å finne svar. For eksempel: “Jeg er en tallrekke som starter på 5, og hvert tall er 2 mer enn det forrige. Hva er de fem første tallene i rekken?” La elevene bruke tallinjen til å finne svaret og skrive ned tallrekken. Vær kreativ med gåtene og oppgavene for å holde elevenes interesse.

Aktivitet #3: Bygg tallrekker med tallkort

Mål: La elevene jobbe i par eller små grupper for å bygge og utforske ulike tallrekker ved hjelp av tallkort.

Forbered tallkort med tall fra 0 til 50 og instruksjoner for hvordan de skal bygge tallrekker. For eksempel: “Bygg en tallrekke som starter på 10 og øker med 5 for hvert kort” eller “Bygg en tallrekke som starter på 2 og dobler seg for hvert kort.” Del ut tallkortene til elevene og la dem samarbeide for å bygge tallrekker ved å plassere kortene i riktig rekkefølge på tallinjen. Oppmuntre til utforskning av ulike tallrekker ved å variere instruksjonene.

Sammenligning av tall

Tallinje 2

Tallinjer gir en enkel måte å sammenligne tall på. Elevene kan se hvilke tall som er større og mindre enn andre, og dette er et viktig grunnlag for å forstå begreper som større enn, mindre enn og likhet.

Aktivitet #1: Tallinje-race

Mål: La elevene øve på å sammenligne tall ved hjelp av tallinjen og utvikle en raskere forståelse av tallstørrelser.

Del elevene inn i par. Gi hvert par en stor tallinje som dekker et område fra for eksempel -20 til 20. Spill en “Tallinje-race” der du presenterer dem en serie med tall som de må plassere raskt og korrekt på tallinjen. For eksempel kan du si “Plasser -8 på tallinjen” og elevene må raskt finne riktig posisjon for tallet. Det paret som plasserer flest tall riktig på kortest tid, vinner. Dette vil oppmuntre til rask tenkning og hjelpe elevene med å utvikle en bedre forståelse av tallenes størrelser i forhold til hverandre.

Aktivitet #2: Sammenligningskort

Mål: La elevene praktisere sammenligning av tall ved hjelp av kort med tallrepresentasjoner og en stor tallinje.

Forbered kort med ulike tallrepresentasjoner, for eksempel tallskriver, tallbilder, eller enkle matematiske uttrykk (for eksempel 3 + 5). Del ut kortene til elevene og be dem om å sammenligne tallene på kortene med hverandre. La dem plassere kortene i riktig rekkefølge langs tallinjen fra minst til størst. Gi muligheter for diskusjon og forklaring av valgene de har gjort.

Aktivitet #3: Tallinje Post-it

Mål: La elevene øve på sammenligning av tall ved å spille en aktiv og interaktiv spillaktivitet med tallinjen.

Aktivitet: Forbered en stor tallinje på gulvet og merk den med tall fra feks. 0 til 50. Del en mindre elevgruppe inn i to lag, og la dem sitte i to rekker overfor hverandre med god avstand mellom dem og tallinjen i midten. Begge lagene må ha post-it lapper i hver sin farge, og fordele dem mellom elevene på lagene. Rop ut en sammenligningsinstruksjon, for eksempel “Finn tallet som er midt mellom 15 og 19!” Elevene på hvert lag må raskt bestemme hvilket tall på tallinjen som oppfyller instruksjonen og sette post-it lapp på dette tallet på tallinjen. Fortsett med å gi ulike sammenligningsinstruksjoner, og la lagene konkurrere om å raskt finne og ringe riktig tall på tallinjen.

Tallinje 3

Addisjon og subtraksjon / multiplikasjon og divisjon

Tallinjer kan være svært nyttige for å lære å regne med de fire regneartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Elevene kan bruke tallinjen til å hoppe fremover eller bakover for å finne svar på ulike regneoppgaver.

Aktivitet #1: Hopp og utforsk

Mål: La elevene øve på addisjon og subtraksjon ved å hoppe langs tallinjen.

Aktivitet: Del elevene inn i par. Gi hvert par en stor papirutgave av en tallinje som strekker seg fra 0 til 50. Be elevene om å velge et startnummer og deretter hoppe i trinn av forskjellige størrelser for å løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver. For eksempel, “Start på 15 og hopp 7 steg fremover” (15 + 7) eller “Start på 30 og hopp 10 steg bakover” (30 – 10). La elevene bytte på å gi hverandre oppgaver og hoppe langs tallinjen for å finne svarene.

Aktivitet #2: Multiplikasjonsrekker på tallinjen

Mål: La elevene utforske multiplikasjonsrekker ved hjelp av tallinjen.

Aktivitet: Gi hver elev en egen tallinje som strekker seg fra 0 til 100. Be elevene utforske multiplikasjonsrekker ved å velge et grunnleggende tall og deretter hoppe i multiplikative intervaller for å finne de neste tallene i rekken. For eksempel, hvis de velger 3 som grunnleggende tall, vil de hoppe 3, 6, 9, 12, osv. La elevene markere tallene på tallinjen for å visualisere rekken. Be dem også om å finne mønstrene og reglene bak multiplikasjonsrekken.

Aktivitet #3: Tallinje-Divisjonssporing

Mål: La elevene utforske divisjon ved å spore tall på tallinjen.

Aktivitet: Gi hver elev en tallinje som strekker seg fra 0 til 50. Be elevene velge et tall og deretter spore divisjonen av dette tallet ved hjelp av tallinjen. For eksempel, hvis de velger 20, vil de spore 20 delt på 2, 20 delt på 5, 20 delt på 10, osv., ved å hoppe langs tallinjen for å finne resultatene. Dette vil hjelpe dem med å forstå sammenhengen mellom divisjon og multiplikasjon og oppdage divisjonsmønstre.

Tallinje 4

Introduksjon til desimaltall

Tallinjer kan også være svært verdifulle når det kommer til innføring av desimaltall. Elevene kan tydelig se hvordan desimaler passer mellom hele tall og visualisere ulike tallplasseringer. La elevene øve på å plassere desimaltall og brøker på tallinjen. Dette vil hjelpe dem med å forstå tallenes plassering og sammenheng mellom hele tall og desimaler/brøker.

Aktivitet #1: Desimaltall-hopp

Mål: La elevene øve på å plassere og hoppe langs tallinjen med desimaltall.

Aktivitet: Gi hver elev en stor papirutgave av en tallinje som strekker seg fra 0 til 1. Be elevene om å velge et desimaltall mellom 0 og 1, for eksempel 0,3. La dem markere dette desimaltallet på tallinjen. Deretter ber du elevene om å hoppe langs tallinjen med forskjellige intervaller, for eksempel 0,1 eller 0,2. La dem si tallene høyt mens de hopper, for eksempel “0,3, 0,4, 0,5…” Dette vil hjelpe elevene med å få en bedre forståelse av tallenes plassering på tallinjen og hvordan desimaltall øker.

Aktivitet #2: Bestem plasseringen

Mål: La elevene øve på å bestemme plasseringen av desimaltall på tallinjen.

Aktivitet: Gi hver elev en individuell oppgaveark med forskjellige desimaltall. Be dem finne riktig plassering for hvert desimaltall på en stor tallinje på tavlen. For eksempel, hvis desimaltallet er 0,75, må elevene finne riktig posisjon mellom 0,7 og 0,8 på tallinjen. Oppmuntre til diskusjon og samarbeid når elevene arbeider med oppgavene.

Aktivitet #3: Regning med Desimaltall på Tallinjen

Mål: La elevene praktisere addisjon og subtraksjon med desimaltall ved hjelp av tallinjen.

Aktivitet: Del elevene inn i par. Gi hvert par en tallinje som strekker seg fra 0 til 10, og la elevene markere desimaltallrepresentasjoner på den, for eksempel 1,5 og 2,75. Be elevene om å løse enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver ved hjelp av tallinjen, for eksempel “Start på 1,5 og hopp 0,75 steg fremover” (1,5 + 0,75) eller “Start på 2,75 og hopp 1,25 steg bakover” (2,75 – 1,25). La elevene bytte på å gi hverandre oppgaver og bruke tallinjen til å finne svarene.

Tallinje 5

Utforske brøk

Brøker kan være en utfordrende del av matematikken for mange elever. Tallinjer kan hjelpe dem med å forstå forholdet mellom teller og nevner, samt hvordan brøker passer inn på tallinjen.

Aktivitet #1: Brøk-Hopp langs tallinjen

Mål: La elevene introdusere brøk ved å hoppe langs tallinjen med brøkdelte intervaller.

Aktivitet: Forbered en stor tallinje som dekker et område fra 0 til 1. Merk av tallene med brøkdelte intervaller, for eksempel 1/2, 1/4, 3/4, osv. Be elevene om å hoppe langs tallinjen ved å bruke brøkdelte intervaller. For eksempel, hvis de starter på 0, skal de hoppe 1/2 steg fremover, og så videre. Oppmuntre til diskusjon om hvor de lander på tallinjen og hva de forstår om brøker basert på deres hopp.

Aktivitet #2: Brøk-Visuell representasjon

Mål: La elevene lage visuelle representasjoner av brøk ved hjelp av tallinjen.

Aktivitet: Gi hver elev et stykke papir og la dem tegne en stor tallinje. Be dem om å lage visuelle representasjoner av brøkene 1/2, 1/3, 1/4, osv. For eksempel, for 1/2 kan de tegne en linje som er delt i to like store deler, og for 1/3 kan de tegne en linje delt i tre like store deler. Oppmuntre til kreativitet og bruk av farger for å gjøre representasjonene mer visuelt tiltalende.

Aktivitet #3: Brøk-Domino

Mål: La elevene praktisere sammenligning av brøker ved å spille et domino-lignende spill med brøkkort og tallinje.

Aktivitet: Forbered brøkkort med ulike brøker, for eksempel 1/2, 1/3, 2/4, 3/6 osv. Del ut brøkkortene til elevene. Tegn en stor tallinje på gulvet eller på tavlen. La elevene plassere brøkkortene sine langs tallinjen i riktig rekkefølge fra minst til størst. Hvis det er mulig, kan du også bruke dominobrikker med brøker på. Dette vil oppmuntre til sammenligning av brøker og styrke deres forståelse av brøkers størrelsesforhold.

Tallinje 5

Utvidelse til negative tall

Tallinjer er også nyttige når vi utvider vårt tallsystem til å inkludere negative tall. Ved å introdusere et nullpunkt på tallinjen og plassere positive tall til høyre for nullpunktet og negative tall til venstre, kan vi representere både positive og negative tall på en organisert måte. Dette gjør det lettere å utføre operasjoner med negative tall og forstå deres plassering i forhold til nullpunktet.

Aktivitet #1: Hopping langs tallinjen

Mål: La elevene praktisere addisjon og subtraksjon av negative tall ved å hoppe fremover og bakover på tallinjen.

Aktivitet: Del elevene inn i par. Gi hvert par en stor papirutgave av en tallinje som strekker seg fra -20 til 20. La dem bruke fargede markører til å markere startpunktet (for eksempel -10) og deretter hoppe fremover eller bakover etter instruksjonene du gir. For eksempel: “Start på -10 og hopp 4 plasser fremover” eller “Start på -10 og hopp 8 plasser bakover”. La elevene bytte på å gi hverandre instruksjoner og hoppe langs tallinjen.

Aktivitet #2: Finn ukjente tall

Mål: La elevene øve på å løse enkle ligninger med negative tall ved hjelp av tallinjen.

Aktivitet: Skriv enkle ligninger på tavlen som involverer negative tall, for eksempel: “8 – x = -3”. Be elevene bruke tallinjen til å finne verdien av x. La dem markere startpunktet og deretter hoppe fremover eller bakover i tråd med ligningen for å finne løsningen.

Aktivitet #3: Temperaturutfordring

Mål: La elevene relatere negative tall til temperaturskalaen og øve på å regne med temperaturforskjeller.

Aktivitet: Del elevene inn i grupper og gi hver gruppe en liste over byer og deres gjennomsnittlige temperaturer på en vinterdag. Be dem bruke tallinjen til å representere temperaturene, der null grader tilsvarer frysepunktet. La elevene beregne temperaturforskjellen mellom byene og sammenligne dem ved hjelp av tallinjen. For eksempel: “Hvor mye kaldere er Oslo (-5 °C) enn København (2 °C)?” La elevene visualisere forskjellene ved å markere temperaturer på tallinjen og hoppe mellom dem for å finne forskjellen.

 

Tallinjer er et fantastisk verktøy som kan forvandle måten elevene opplever matematikk på. De gir en visuell tilnærming til tall og tallrekker som hjelper elevene med å bygge en solid matematisk forståelse. Ved å bruke tallinjer i undervisningen, gir vi elevene den nødvendige støtten for å mestre matematikkens utfordringer og inspirerer dem til å utforske verdenen av tall.

Publisert på

Boktips: 5 engasjerende fagbøker for lærere

Er du klar for noen boktips som vil inspirere undervisningen din? Dette er en liten samling av mine favorittbøker som har gitt meg massevis av inspirasjon og motivasjon. Flere av bøkene har endret tankesettet mitt rundt planlegging av læringsaktiviteter og måten jeg underviser på. Kanskje vil nettopp en av disse 5 favorittene min gjøre det samme for deg!

Teach like a PIRATE

Boken “Teach Like a PIRATE” handler om å inspirere og veilede lærere til å innføre nye, kreative og engasjerende undervisningsmetoder. Gjennom PIRATE-prinsippene – Passion, Immersion, Rapport, Ask & Analyze, Transformation, og Enthusiasm – tar forfatteren oss med på en reise for å oppdage og utnytte vår kreativitet for å engasjere elevene.

Passion (Lidenskap): Forfatteren oppmuntrer lærere til å finne og dele sin egen lidenskap for faget og undervisning. Når læreren viser ekte engasjement, vil det smitte over på elevene og skape et positiv læringsmiljø.

Immersion (Fordypning): Boken legger vekt på å skape en undervisning som fenger elevene fullt ut. Dette kan gjøres ved å inkludere spennende og innovative undervisningsmetoder, som spill, drama, musikk og andre kreative aktiviteter.

Rapport (Relasjon): Bygging av gode relasjoner mellom lærer og elever er avgjørende for en vellykket undervisning. Boken gir råd om hvordan man kan skape et støttende og inkluderende læringsmiljø.

Ask & Analyze (Spørre og analysere): Elevenes nysgjerrighet og kritiske tenkning bør oppmuntres gjennom å stille spørsmål og analysere temaer grundig. Diskusjoner og samtaler bidrar til dypere forståelse og læring.

Transformation (Transformasjon): Boken fokuserer på å gjøre undervisningen meningsfull og relevant for elevene. Ved å vise hvordan fagstoffet kan brukes i den virkelige verden, blir undervisningen mer meningsfylt.

Enthusiasm (Entusiasme): Vis entusiasme for faget og undervisningen din. Engasjerte lærere skaper engasjerte elever.

I tillegg kommer risikofaktoren; at må man som lærer må være villig til å ta sjanser og prøve ut nye undervisningsmetoder. Noen ganger kan de mest utradisjonelle metodene gi de beste resultatene.

Med praktiske eksempler og historier fra klasserommet, oppmuntrer boken til å tenke utenfor boksen og skape et læringsmiljø som vil inspirere og motivere elevene til å lære og utforske. Enten du er en nyutdannet lærer eller en erfaren pedagog, vil denne boken gi deg verktøyene og inspirasjonen du trenger for å bli en PIRATE-lærer – en lærer som fanger oppmerksomheten, gnister nysgjerrighet og forvandler klasserommet til et magisk sted for læring og mestring.

Move your bus

“Move Your Bus” vil være en nyttig bok for lærere på flere måter. Som pedagog selv, forstår Ron Clark lærernes utfordringer og det viktige arbeidet de gjør hver dag. Boken gir deg som lærer verdifull innsikt i hvordan du kan finne og opprettholde den indre motivasjonen som trengs for å fortsette å inspirere og utdanne elevene dine på en engasjerende og effektiv måte.

Gjennom Bus-modellen kan lærerne identifisere hvilke roller deres kolleger og elever spiller i skolemiljøet, og deretter lære strategier for å motivere dem til å bli “løpere” som aktivt bidrar til skolens suksess. Boken inneholder inspirerende historier fra klasserommet og skolelivet, og tilbyr praktiske råd om hvordan man takler utfordrende situasjoner og skaper et positivt læringsmiljø.

Bokens sentrale konsept er Buss-modellen, hvor hver enkelt person representeres som en passasjer, en løper, en joggende, en gående eller en gledesdreper. Bussen symboliserer fellesskapet eller organisasjonen vi er en del av. Ved å identifisere sin plass på bussen og forstå de ulike rollene, kan man arbeide mot å bli en bedre versjon av seg selv.

Løpere: Løperne er de mest lidenskapelige og hardtarbeidende på bussen. De streber alltid etter å forbedre seg, ta initiativ og gå den ekstra milen for å oppnå suksess. Gjennom praktiske råd og inspirerende historier oppfordrer Clark leserne til å omfavne løpermentaliteten i alt de gjør.

Joggere: De som har en joggende mentalitet, er pålitelige og bidrar med jevn innsats, men mangler kanskje den gnisten som løperne har. Boken veileder deg i hvordan du kan utvikle ditt potensiale og gå fra å være jogger til løper, slik at du kan oppnå større suksess.

Gående: Gående personer er gjennomsnittlige og gjør det de må, men ikke mer. “Move Your Bus” inspirerer deg til å vekke den sovende lidenskapen og finne mer glede og engasjement i ditt daglige liv og arbeid.

Passasjerer: Passasjerene er de som konstant sprer negativitet og motstand og aldri bidrar, noe som kan hindre bussens fremgang. Boken diskuterer hvordan man håndterer slike personer og hvordan man unngår å bli en passasjer selv.

En viktig del av boken er å oppfordre leserne til å hjelpe andre med å finne sin plass på bussen og utvikle sine evner. Når enkeltpersoner oppmuntrer og støtter hverandre, skapes et miljø der alle kan trives.

“Move Your Bus” er en inspirerende og lettlest bok som tilbyr praktiske strategier for personlig vekst og suksess. Gjennom en engasjerende blanding av anekdoter, utfordrende spørsmål og øvelser, oppmuntrer Ron Clark deg til å omfavne din rolle på bussen og kjøre mot suksess. Jeg er sikker på at du vil kunne plassere alle dine elever og kollegaer på din “buss”, og finne nye muligheter for å få flere med på veien mot suksess etter å ha lest denne boken.

How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms

I boken “How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms” får man inspirasjon til hvordan man kan tilpasse undervisningen for elever med ulike evner og behov. Boken gir praktiske tips og verktøy for å skape et inkluderende læringsmiljø som hjelper alle elever til å lykkes gjennom differensiert undervisning.

Forståelse av differensiering: Boken gir en grundig forklaring på hva differensiering egentlig er og hvordan det skiller seg fra standardisert undervisning. Forfatteren gir en oversikt over hvorfor differensiering er viktig, og hvordan det kan hjelpe lærere med å imøtekomme alle elevers behov.

Identifisere elevenes ulike behov: En sentral del av boken handler om å forstå og identifisere variasjoner i elevenes læringsnivåer, læringsstiler og interesser. Forfatteren gir praktiske råd om å bruke formativ vurdering og andre metoder for å få innsikt i elevenes styrker og utfordringer.

Strategier for differensiering: Boken utforsker en rekke differensieringsstrategier som lærere kan bruke i klasserommet. Det inkluderer tilpasning av oppgaver og læringsmateriell, bruk av fleksible grupperinger, individuell veiledning og tilrettelegging.

Boken fremhever betydningen av et inkluderende læringsmiljø, og er realistisk om utfordringene som kan oppstå ved å differensiere undervisningen. Den er full av konkrete strategier, tips og teknikker som lærere kan ta i bruk umiddelbart i klasserommet.

Whole Brain Teaching

Whole Brain Teaching (WBT) er en pedagogisk tilnærming og undervisningsmetode som fokuserer på å engasjere hele hjernen til elevene for å forbedre læring og forståelse. Målet med Whole Brain Teaching er å skape en aktiv og dynamisk læringsopplevelse ved å utnytte alle de ulike aspektene av hjernens funksjon.

Hovedpoengene i boken tar utgangspunkt i den forståelsen at hjernen fungerer som en helhetlig enhet, og derfor bør undervisning også reflektere dette. Biffle introduserer en rekke praktiske teknikker og strategier som aktivt engasjerer begge hjernehalvdeler og gir en mer helhetlig tilnærming til læring.

Aktiv deltakelse: Elevene oppfordres til å være aktive deltakere i læringsprosessen. Dette stimulerer ulike deler av hjernen og forbedrer deres evne til å huske og forstå informasjon.

Sosial læring: Whole Brain Teaching fremmer samarbeid og gruppearbeid som en sentral del av undervisningen. Dette styrker elevenes sosiale ferdigheter samtidig som de lærer faglig innhold.

Forsterkning gjennom undervisning: En interessant tilnærming i boken er at elevene også blir oppmuntret til å undervise hverandre. Dette bidrar til å styrke forståelsen og dybdelæring, da de må kunne emnet godt nok for å lære det bort til andre.

Rytme og bevegelse: Whole Brain Teaching bruker rytme, bevegelse og gjentakelse for å hjelpe elevene med å huske og beholde viktig informasjon.

Boken gir det praktiske og konkrete teknikker, der man som lærer bruker sjekkpunkter, bevegelser og kor-respons for å forbedre elevenes oppmerksomhet, hukommelse og forståelse. En bok som er vel verdt å lese for alle lærere som ønsker å utvikle seg og teste ut nye undervisningsmetoder som fanger flere elever.

The Wild Card

Med praktiske eksempler og en lettfattelig tilnærming, gir boken deg varierte undervisningsstrategier som stimulerer kreativitet, problemløsning og samarbeid i klasserommet. Boken presenterer også ideer om hvordan man kan integrere teknologi på en meningsfull måte for å forbedre elevenes læring og engasjement.

Kreative undervisningsmetoder: Boken utforsker ulike kreative tilnærminger for å engasjere elevene i klasserommet. Dette inkluderer spennende aktiviteter, problemløsningsoppgaver og gruppearbeid som stimulerer elevenes nysgjerrighet og kreativitet.

Innovativ tilnærming: Forfatterene presenterer innovative undervisningsmetoder og ideer som fungerer som et “wild card” – uventede overraskelser som gir en ekstra dimensjon til undervisningen og gjør det mer spennende for elevene.

Integrering av teknologi: Boken utforsker hvordan man kan bruke teknologi på en meningsfull måte i klasserommet for å forbedre elevenes læring og engasjement. Dette innebærer å bruke digitale verktøy og ressurser som støtter opp om undervisningen og gir muligheter for interaktiv læring.

Inkluderende klassemiljø: Det legges vekt på viktigheten av å skape et inkluderende og støttende klassemiljø der alle elever føler seg verdsatt og respektert. Dette bidrar til et positivt læringsmiljø hvor elevene er motiverte til å delta aktivt.

Tilpasning til elevenes behov: Boken gir råd om hvordan man tilpasser undervisningen for å imøtekomme forskjellige evner og interesser blant elevene. Dette hjelper lærere med å møte den enkelte elev der de er og fremme deres individuelle læringsprosess.

Eksperimentering og utforskning: Lærerne oppmuntres til å ta sjanser og eksperimentere med ulike undervisningsmetoder for å finne det som fungerer best for deres elever. Dette kan føre til dypere forståelse og oppmuntrer elevene til å utforske nye ideer og konsepter.

Hovedmålet med boken er å hjelpe lærere med å skape en positiv innvirkning på elevenes læring og motivasjon. Boken er nyttig for alle lærere uavhengig av erfaring, ettersom den gir deg en rekke verktøy og ressurser som er enkle å implementere og tilpasse til ulike fagområder og aldersgrupper. Den vil motivere deg til å tenke utenfor boksen og ta sjanser for å skape en spennende læringsmiljø, som vil inspirere elevene til å ta aktiv del i sin egen utdanning.

 

Nå som du har på et innblikk i noen av mine favorittbøker, håper jeg bøkene vil gi deg like mye inspirasjon og ny innsikt som de har gjort for meg. Og ikke glem, som lærere er vi aldri ferdiglærte – vi fortsetter alltid å vokse og forbedre oss. Lykke til med lesingen, og ikke nøl med å dele dine egne favorittbøker med meg også!

Publisert på

5 oppbevaringsløsninger til klasserommet

Kjenner du følelsen av å starte dagen i et klasserom med rot i elevhyllene, papirstabler med uferdige oppgaver og mangel på både blyanter og viskelær? Å bruke dyrebar tid på å rydde etter elevene etter endt skoledag, istedenfor å fokusere på å planlegge? Da trenger du noen smarte oppbevaringsløsninger til klasserommet ditt!

I dette innlegget skal vi derfor se nærmere på smarte oppbevaringsløsninger og organisering til klasserommet. Et uorganisert klasserom kan være en kilde til frustrasjon og ineffektivitet for både lærere og elever, og å få på plass gode systemer bør derfor prioriteres. Jeg vil her gi deg tips til gode løsninger for å gjenvinne kontrollen over kaoset og skape et ryddig, strukturert og inspirerende klasserom!

Fordelene med gode oppbevaringsløsninger

Fordelene ved god organisering av undervisningsmateriell er mange. Først og fremst sparer du verdifull tid som ellers ville blitt brukt på å rydde, eller å lete etter alt du måtte trenge. Når alt er tydelig merket og riktig plassert, er det lettere å holde det ryddig, og du vil enkelt finne det du trenger, når du trenger det. Dette gjør forberedelsesarbeidet mer effektivt, slik at du kan bruke mer tid og energi på selve undervisningen. I tillegg skaper en godt organisert lærerhverdag en følelse av ro og kontroll, noe som kan redusere stressnivået og bidra til økt trivsel på jobb.

Elevene drar også stor nytte av et ryddig og godt organisert klasserom. Når alt har sin faste plass, kan elevene enkelt finne og legge på plass undervisningsmateriell uten å måtte spørre om hjelp eller forstyrre undervisningen. Dette fremmer selvstendighet og ansvar hos elevene, samtidig som det skaper en strukturert læringsmiljø. Videre kan et ryddig klasserom bidra til å skape en mer rolig og fokusert atmosfære som er gunstig for elevenes læring og trivsel.

6 forslag til effektive oppbevaringsløsninger

oppbevaringsløsninger

Hyller med bokser

Et hyllesystem med flere rom er ideell for å organisere alt mulig av undervisningsmateriell. Bruk plastbokser uten ru overflate slik at du enkelt kan feste merkelapper med kontaktpapir på. Merk hver kurv tydelig med innholdet for å sikre god oversikt og ryddighet. Mine bokser er kjøpt på Europris og Biltema, og har holdt i over 10 år uten at boksene eller lokkene har blitt ødelagt. Jeg har laget merkelapper til deg som passer både til kortsiden og langsiden på disse boksene. Boksene bruker jeg til alt som kan trenger en boks, så og si:

 • elevenes notatbøker til hvert fag
 • tegneark og fargeark
 • ekstra materiell som nye blyanter, limstifter, viskelær, lærertyggis etc.
 • undervisningsaktiviteter og materiell i ulike kategorier
 • nivådelte lesebøker
 • spill og tilhørende utstyr
 • klassebamsens ting
 • vikaropplegg
 • materiell som assistent kan kopiere, laminere eller klippe

 

oppbevaring klasserom

 

oppbevaringsløsninger

Oppbevaringskofferter og oppbevaringsskrin

Kofferter med små bokser i er perfekte til oppbevaring av alt fra whiteboardtusj til terninger og småkort til undervisningsaktiviteter. I denne oppbevaringskoffert får du 16 fargefulle bokser slik at du kan lage et godt system. Disse er for eksempel helt perfekte til undervisningsaktiviteter som “Lek med språket”.

oppbevaring klasserom

 

Oppbevaringsskrin har mindre rom og passer til alt mulig smånips. Det er også helt perfekt til ryddig og oversiktlig oppbevaring av Mestringsmerker (Brag Tags), slik jeg benytter dem til. Mestringsmerkene fungerer som et positivt belønningssystem for å forsterke positiv adferd og styrke klassemiljøet. Les om 5 gode grunner til å bruke mestringsmerker her!

 

oppbevaring klasserom

 

oppbevaringsløsninger

Utstyrsbokser til elevpultene

Mange lærere velger at elevene skal bruke egne pennal. Det gikk jeg tidlig bort fra, da vi brukte mye tid på at elevene skulle finne egne skrivesaker, spisse blyanter, låne viskelær og så videre. Fordi jeg alltid plasserer elevene mine på gruppebord, for bedre mulighet til samarbeid og stasjonsundervisning, så har jeg mulighet til å å ha utstyrbokser til hvert gruppebord, med alt gruppene måtte trenge.

Utstyrsbokser sparer massevis av tid, og elevene på hver gruppe har selv ansvaret for å telle opp antallet av hver ting i boksene sine, spisse blyanter og farger og sjekke limstifter, ved slutten av dagen. På den måten starter vi hver dag med alt vi trenger av skrivemateriell lett tilgjengelig og i tipp topp stand. Jeg har kjøpt inn trebokser på Clas Ohlson, som jeg har spraymalt i ulike farger.

oppbevaringsløsninger

 

 

oppbevaringsløsninger

Lærerens verktøysskrin

Har du behov for litt ekstra orden i småting? Da er lærerens verktøykasse helt perfekt for deg! Dette sortimentskrinet inneholder totalt 30 skuffer, 24 små og 6 store. Her samler jeg alt fra klistremerker, binders, strikk, nøkkelringer, batterier, stifter – you name it!

Jeg har laget merkelapper til deg, tilpasset skuffene i skrinet, slik at du kan tilpasse dem til akkurat det du måtte ha liggende av smått og stort som skal sorteres. Merkelappene fester jeg på skuffene med kontaktpapir. Selve sortimentskrinet (verktøykassa) er kjøpt på Clas Ohlson. Det kommer i fargen sort, men kan spraymales til hvilken som helst farge.

 

 

oppbevaringsløsninger

Rullevogner

En rullevogn kan være et praktisk alternativ for å oppbevare og flytte undervisningsmateriell fra ett klasserom til et annet, eller fra en stasjon til en annen. Du kan organisere utstyr og konkreter du bruker ofte, i kurver eller beholdere i vognen, og dermed ha alt du trenger tilgjengelig og enkelt å flytte rundt etter behov. Jeg har blant annet hatt en egen vogn til malesaker, som jeg drar frem når vi skal male, men også en vogn med tusj, base 10 klosser, lesepekere og annet som elevene kan hente seg når de trenger det. Det finnes flere ulike alternativer, men jeg foretrekker denne fra IKEA.

oppbevaring klasserom

 

Merkelapper for organisering av undervisningsmateriell

Merkelapper er en enkel og effektiv måte å holde orden på forskjellige materialer og ressurser. På gratissidene finner du et utvalg av merkelapper spesielt utviklet for organisering av undervisningsmateriell. Ved å bruke slike merkelapper kan du tydelig merke hver oppbevaringsenhet med innholdet, noe som gjør det enklere for både deg og elevene å finne og returnere materiell og utstyr til riktig plass.

Hvordan komme i gang med å skape oppbevaringssystem?

Nå er det bare å komme i gang med å få oversikt over hva du har klasserommet, og starte å skrive ned hvilke kategorier du vil dele det inn i, og hva slags oppbevaring du vil benytte til de ulike tingene. Start med å gå til innkjøp av et antall oppbevaringsløsninger, for eksempel bokser til hyller, og begynne å sortere. Jeg anbefaler at du merker oppbevaringsløsningene med post-its der du skriver på innholdet, og først når alt er sortert og har funnet sin plass, printer du ut merkelapper. For jeg lover deg at du kommer til å endre på både kategoriene dine og hvordan du vil sortere tingene underveis når du først setter i gang!

Aldri mer på leting etter materiell eller utstyr

Oppbevaringsløsninger og god organisering av undervisningsmateriell er viktige faktorer for både læreren og elevenes suksess i klasserommet. Sett system og organisering på agendaen for skolen nå! Ved å ta i bruk noen av de nevnte oppbevaringsløsningene, og merkelapper for organisering av undervisningsmateriell, kan dere skape funksjonelle og strukturerte klasserom som fremmer effektiv undervisning og en positiv læringsopplevelse for alle på skolen. Selv om det tar tid å få på plass et slikt system, så vil det virkelig lønne seg i det lange løpet!

Publisert på

De vanligste utfordringene som nyutdannet lærer

Kjære nyutdannet lærer! Gratulerer med fullført utdanning og at du nå er klar til å begynne din reise!

La meg først si at du har valgt et fantastisk yrke! Jeg husker fortsatt følelsen av glede og spenning og alt jeg hadde lyst til å lage og gjøre da jeg som nyutdannet lærer fikk min første jobb. Jeg tror vi alle har kjent på blandingen av spenning, nervøsitet og stort engasjement for å gjøre en positiv forskjell i skolen. Samtidig er det ofte en rekke utfordringer som dukker opp i starten, og de fleste lærere har møtt på alle disse utfordringene – tro meg!

Derfor ønsker jeg å dele mine beste tips, slik at du er mest mulig forberedt, og at ditt første år som lærer vil gå så “smooth” som mulig!

klasseledelse

Klasseromsledelse

Klasseromsledelse handler om at læreren må kunne opprettholde orden, etablere klare forventninger, tydelige regler og rutiner, engasjere elevene og håndtere konflikter, for å skape et trygt og positivt klassemiljø. Dette er en avgjørende faktor for at undervisningen skal være vellykket. Når man har et positivt klassemiljø, og elevene føler seg respektert og trives, vil de engasjere seg mer i undervisningen og få et større læringsutbytte.

 • Forklar elevene tydelig hvilke forventninger du har til klassen. Be gjerne elevene om å skrive ned eller fortelle hvilke forventninger de har til deg som lærer. Tillit og respekt går begge veier!
 • Innfør klasseromsjobber der alle må ta ansvar for fellesskapet
 • Etablér tydelige og positivt vinklede klasseregler sammen med elevene
 • Innfør forutsigbare rutiner fra første dag. Selv om det kan ta uker å innføre gode rutiner, ikke gi opp!
 • Vær positiv, anerkjennende og konsekvent i håndteringen av konflikter
 • Bruk ulike metoder for å engasjere elevene, som aktive læringsaktiviteter, gruppearbeid og varierte undervisningsmetoder

individuelle behov i skolen

Individuelle behov

I en hel skoleklasse vil du raskt oppleve at det er mange ulike behov. Som lærer må du tilpasse undervisningen for å imøtekomme disse individuelle behovene og sikre at alle elevene får en meningsfull og tilpasset undervisning.

 • Skaff deg kunnskap om ulike undervisningsmetoder, feks. stasjonsundervisning, og tilpass undervisningen etter hva som fungerer best i din klasse
 • Bruk differensiert undervisning, hvor du gir elevene ulike læringsaktiviteter og tilpassede oppgaver
 • Samarbeid med spesialpedagogen på skolen og andre støttetjenester for å få veiledning og støtte i tilpasningen av undervisningen

nyutdannet lærer

Planlegging og tidsstyring

Å planlegge undervisning og aktiviteter kan være tidkrevende, og nyutdannede lærere kan oppleve en høy arbeidsbelastning i begynnelsen. Å finne en balanse mellom, forberedelse, undervisning og personlig liv kan være utfordrende.

 • Forhåpentligvis har skolen gode årsplaner i fagene som du kan ta utgangspunkt i, og lage månedlige og ukentlig timeplaner for å organisere tiden din effektivt
 • Samarbeid med kolleger på trinnet for å dele arbeidsbyrden dere i mellom. Har du assistent i klassen, benytt hen for alt det er verdt, både til forberedelser og i undervisningen
 • Bygg gradvis opp en samling av undervisningsressurser og aktiviteter som du kan bruke på nytt eller tilpasse til ulike temaer
 • Lær deg å si nei, for å skape en nødvendig balanse mellom arbeid og fritid – ingen kan gjøre alt!

foreldresamarbeid

Samarbeid med foresatte

Å etablere gode relasjoner med foresatte er viktig for elevenes læringsprosess. Nyutdannede lærere kan oppleve utfordringer med å adressere bekymringer og kommunisere effektivt med foreldre.

 • Vær nysgjerrig og vis interesse for barna deres! Foresatte kan være dine beste støttespillere. Husk at det er de foresatte som kjenner barnet best, så her kan du få mye nyttig informasjon og gode tips til arbeid med barnas utfordringer
 • Ha fokus på å bygge gode relasjoner og forstå foreldrenes forventninger og bekymringer
 • Kommuniser jevnlig med foreldrene gjennom e-post, ukebrev eller annet kommunikasjonssystem for å dele informasjon om elevenes fremgang og gi oppdateringer
 • Vær åpen for tilbakemeldinger og vis interesse for foreldrenes perspektiver og innspill

vurdering og tilbakemeldinger

Vurdering og tilbakemelding

Å vurdere elevenes arbeid og gi konstruktiv tilbakemelding er en viktig del av undervisningen, også på barnetrinnet. Som nyutdannet lærer kan man kjenne på utfordringer med å utvikle gode vurderingsmetoder og gi tilbakemelding som fremmer elevenes videre læring og utvikling.

 • Bruk ulike vurderingsmetoder, som observasjon, muntlige presentasjoner, prosjekter eller aktiviteter, for å få god oversikt over elevenes kunnskap, styrker og svakheter
 • Gi konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger, som fokuserer på elevenes styrker og videre fokus for forbedring
 • Ta jevnlig i bruk før- og underveisvurderinger for å identifisere elevenes behov og tilpasse undervisningen deretter

nyutdannet lærer

Kontinuerlig faglig utvikling

Som nyutdannet lærer er det viktig å fortsette å lære og utvikle seg selv, men å holde seg faglig oppdatert kan være en utfordring i en travel arbeidshverdag.

 • Delta på faglige workshops, kurs eller konferanser så ofte du kan
 • Engasjér deg i ulike læringsnettverk og samarbeid med erfarne lærere for å få veiledning og utveksle gode erfaringer
 • Sett av tid til å reflektere over og evaluere undervisningen din, gjerne etter hver endt periode innen et fag og tema, for å identifisere områder der du ønsker å forbedre undervisningen til neste gang

 

Husk at du ikke er alene i denne reisen! Det å være nyutdannet lærer er en læringsprosess i seg selv, og det er viktig å søke støtte fra erfarne kolleger og ta i bruk tilgjengelige ressurser for å overvinne utfordringene du møter.

Vær åpen for å lære av andres erfaringer, søk hjelp og støtte når du trenger det, og del dine egne erfaringer med andre. Sammen kan vi skape en enda bedre læringskultur!

Du kommer til å være viktig ressurs for elevene dine, og du kommer til å gjøre en forskjell i livene til mange barn de neste årene. Husk at du ikke trenger å være perfekt! Det er gjennom prøving og feiling, refleksjon og kontinuerlig læring at du vil få erfaring og utvikle deg som lærer.

Vær stolt av det arbeidet du gjør og feir de små seirene underveis. Du har en spennende reise foran deg, og jeg har tro på at du kommer til å lykkes!

Publisert på

5 Steg for å Lære Elevene å Skrive fullstendige Setninger

Har du noen gang lurt på hemmeligheten bak å få alle elevene dine til å skrive gode og fullstendige setninger? I dette innlegget skal vi ta for oss fem steg som vil hjelpe deg med å lære elevene akkurat dette. Disse stegene er basert på produktet “Lær å skrive setninger“.

Å kunne skrive setninger er en viktig milepæl i elevenes skriveutvikling, og noe vi introduserer tidlig på 2. trinn. Det er en ferdighet som går langt utover det å bare sette sammen flere ord. Det handler om å kunne formidle ideer, engasjere leseren og uttrykke seg klart og tydelig. Som lærer er det din oppgave å veilede elevene på veien dit, men hvordan skal du gjøre dette i praksis?

skrive setninger

Når skrivingen stagnerer

Mange elever finner det helt naturlig å bevege seg videre fra å skrive enkeltord, til å sette ord sammen til setninger, med lite eller ingen veiledning. Men for en del elever så vil dette oppleves vanskelig og utfordrende. Da er det ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne og hvordan man skal gå frem som lærer.

Når elevene ikke klarer å skrive fullstendige setninger, kan det resultere i en stagnering i skriveutviklingen. Det vil begrense elevenes mulighet til å uttrykke seg klart og presist, og det er derfor viktig å ta tak i denne utfordringen tidlig. Gjennom systematisk undervisning vil elevene gradvis bygge opp sin forståelse av setningsstruktur. Samtidig vil de tilegne seg de nødvendige verktøyene og ferdighetene som trengs for å skrive setninger som er fullstendige, sammenhengende og meningsfulle.

De 5 viktige stegene

Når elevene først forstår hvordan man skriver fullstendige setninger, åpnes døren til en helt ny verden å uttrykke seg på skriftlig. I dette innlegget skal vi utforske fem steg som vil hjelpe lærere med å veilede elevene steg for steg, slik at alle elevene kan mestre det å skrive setninger. Disse stegene er basert på et eget produkt utviklet spesielt for elever på 2. trinn: “Lær å skrive setninger”.

Steg 1: Forklare – Hva er ei setning?

Dersom du forventer at elevene skal kunne skrive setninger, må de først og fremst ha en forståelse av hva en setning egentlig er. Etter å ha lært bokstavene og oppdaget at bokstaver kan kombineres for å danne ord, er det på tide å introdusere dem for konseptet med en setning. En setning er en gruppe av flere ord som ikke bare representerer et enkelt ord, men også formidler en komplett tanke.

Steg 2: Identifisere – Deler av en setning

For å gi mening til en setning, må elevene kunne identifisere de viktige delene som utgjør den. Dette inkluderer navnedelen (substantiv) og gjøredelen (verb) i setningen. Ved å lære elevene å identifisere disse delene, vil de kunne bygge setninger som gir klar og tydelig mening.

Steg 3: Modellere – Si en setning

Når elevene vet hva en setning er, og kan identifisere navnedelen og gjøredelen i setningen, skal vi modellere hvordan elevene skal skrive en setning ved å bruke 5 ulike strategier; Dette kan inkludere å si setningen høyt, telle ordene i setningen, sette ordstreker, skrive setningen ned og lese den høyt. Disse strategiene gir elevene en praktisk tilnærming til å skrive setninger korrekt.

Steg 4: Skrive – Skrive en setning

Nå som elevene har lært de fem stegene for å skrive en setning, er det på tide for dem å prøve det selv. De bør bli oppmuntret til å skrive setninger ved å følge retningslinjene de har lært: begynne med stor bokstav, ha mellomrom mellom ordene og avslutte med et punktum. Gjennom regelmessig praksis vil elevene bygge opp en solid grunnmur for å skrive fullstendige setninger.

Steg 5: Utvide – Skrive supersetninger

For å videreutvikle elevenes evne til å skrive setninger, kan vi utfordre dem til å utvide setningene. En god måte å oppnå dette på er å introdusere spørreord som hjelpemiddel for å legge til flere detaljer. Selv om en setning kan gi mening i seg selv, så kan vi fortsatt legge til mange flere detaljer som vil gjøre det mer engasjerende for leseren.

Få elevene til å skrive setninger med opplegget “Lær å skrive setninger”

Å lære elevene å skrive gode setninger er en nøkkelkompetanse som er avgjørende for skriveutviklingen. Ved å følge de fem stegene, kan du som lærer føle deg trygg på at du vil klare å veilede elevene gjennom denne prosessen. Med læringsaktivitetene i “Lær å skrive setninger” vil elevene gradvis bygge opp sin evne til å skrive setninger som er både meningsfulle og engasjerende. Så ta i bruk de 5 stegene, inspirer elevene dine og se dem utfolde seg og vokse som skrivere!

Publisert på

Boktips: Livsmestring i skolen – Arbeid med barn og følelser

Arbeid med følelser for barn i barnehage og skole

Det er mange ferdigheter barn må utvikle for å kunne mestre følelser og problemer i hverdagen på en god måte. To av de mest grunnleggende ferdighetene er å gjenkjenne egne følelser, og å forstå hvordan følelsene påvirker måten man handler på eller oppfører seg på.

Barn kan ha problemer med å forstå hva de føler i ulike situasjoner. Da blir det også vanskelig å kommunisere følelsene sine til voksne og finne gode måter å mestre følelsene sine på. Hvis de har problemer med å uttrykke følelsene sine overfor andre, er det større fare for at de ikke kan be om hjelp, og dermed ikke få den hjelpen de trenger fra andre.

Gjennom mange år som lærer har jeg samlet meg en del favorittbøker til bruk i undervisningen. De bøkene som ikke bare fenger barna under høytlesing, men de bøkene som man i tillegg kan bruke pedagogisk og som inngang til temaer som det ellers kan være vanskelig å finne materiell om. Boken “Hva er følelser” av Birte Svatun, fokuserer på grunnleggende følelser og hjelper barna til å bedre gjenkjenne sine egne og andres følelser. Med sine små fortellinger og åpne spørsmål, er boka skreddersydd for de gode samtalene mellom voksen og barn.

Barneboka “Hva er følelser?” av Birte Svatun

Hva er følelser er en samtalebok med små historier som barna lett kan kjenne seg igjen i. I historiene beskrives følelser om å være glad, sint, trist, redd, misunnelig, ha dårlig samvittighet, finne ro, være flau, ensom, sjalu og stolt.

Når du er sint, kan det hende du… slår, gråter, blir kvalm i halsen, tramper i gulvet.

Hva har du lov å gjøre når du er sint?

Hva har du ikke lov å gjøre?

 

I denne boka møter vi Vilde, Åsne, Ali, Sondre og mange flere barn som opplever situasjoner som vekker følelser. Det er ikke alltid de vet hva de skal gjøre eller hvordan de skal reagere på ting de opplever. Hva ville barna i klassen din ha følt? Og ville de ha følt på de samme følelsene som barna i boka gjør?

Anbefaling av boka “Hva er følelser?”

Jeg har selv bruk boka med stor suksess både med mine egne gutter, og elever i 1. og 2. klasse. Illustrasjonene til Tiril Valeur er morsomme og historiene er lett for barna å kjenne seg igjen i. Boka har hjulpet meg som pedagog å få til gode samtaler om følelser, og en bedre samhandling i klassen gjennom arbeid med å gjenkjenne egne og andres følelser, og hvordan vi handler i ulike situasjoner.

Jeg anbefaler alle barnehager og skoler om å ha denne boka i sitt bibliotek – et fantastisk “verktøy” i undervisningen om følelser innenfor temaet Livsmestring!

 

 

“Hva er følelser?” fenger barna, gjennom sine hverdagsnære historier og illustrasjoner, og gjør det enkelt å få i gang gode samtaler med barna.

 

Annet materiell til arbeid med følelser og sosial kompetanse

Jeg har laget et eget opplegg rundt følelser, som med fordel kan knyttes til arbeid med boka “Hva er følelser?”. Her får du både illustrerte plakater, aktiviteter og samtalekort som man kan arbeide med felles i klassen, i grupper eller læringspar.

I tillegg bruker jeg boken “Rett eller Galt” som også er skrevet av Birte Svatun. Rett eller Galt er en samtalebok med små morsomme historier. I historiene beskrives situasjoner som byr på dilemmaer, meningsfylte samtaler og etiske problemstillinger for barn.

rett eller galt

Les min anbefaling av “Rett eller galt” og hvordan jeg tar den i bruk i undervisnigen!

Publisert på

Lag digitale Leseslides i Explain

DET DIGITALE HJØRNET MED KRISTINE HARR – DEL 5

Hvordan lage digitale Lese-slides i Explain?

I denne videoen viser Kristine deg, steg for steg, hvordan hun lager digitale Lese-slides med materiell fra Teaching FUNtastic, der elevene leser ord og tar opp lyd fra sin egen lesing, som igjen sendes til læreren. De digitale oppgavene lages i appen Explain. Se mer her om hvordan du kan lage leseoppgaver med ord til bilde i Explain, her!

De digitale oppgavene kan du enkelt dele med elevene til feks Book Creator eller Showbie og la dem løse oppgavene digitalt!

 

Opplegget Kristine har brukt i denne videoen:

Leseslides

I neste video viser Kristine deg hvordan du kan legge til gjennomsiktige lydbokser i oppgavene, som elevene kan trykke på for å høre lyd!

 

 

Publisert på

Lage oppgaver med ord til bilde i Explain

Det digitale hjørnet med Kristine Harr – Del 4

Hvordan lage digitale oppgaver med ord til bilde?

I denne videoen viser Kristine deg, steg for steg, hvordan hun lager digitale oppgaver med materiell fra Teaching FUNtastic, der elevene leser ord og trekker dem til riktig bilde. De digitale oppgavene lages i appen Explain. Se mer her om hvordan du kan dele oppgavene med dine elever!

De digitale oppgavene kan du enkelt dele med elevene til feks Book Creator eller Showbie og la dem løse oppgavene digitalt!

 

Opplegget Kristine har brukt i denne videoen:

Lesekort Sett #1

Opplegget finnes også med andre typer ord i Lesekort sett #2 og Lesekort sett #3, eller som Samlepakke med alle de tre settene.

I neste video viser Kristine deg hvordan du kan lage oppgaver der elevene arbeider med Lese-slides digitalt!

Publisert på

La elevene løse digitale oppgaver i Explain

Det digitale hjørnet med Kristine Harr – Del 3

Hvordan kan elevene løse digitale oppgaver i Explain?

I denne videoen viser Kristine deg, steg for steg, hvordan elevene kan arbeide for å løse oppgavene digitalt og sende dem tilbake til læreren i Showbie. De digitale oppgavene lages i appen Explain. Se mer her for å å komme i gang med Explain!

Oppleggene Kristine har brukt i denne videoen:

Lesekort Sett #1

Oppgavekort – Leseforståelse 1

La oss lese konsonantforbindelser

I neste video viser Kristine deg hvordan du selv kan lage digitale oppgaver, der elevene leser enkeltord og matcher dem til riktig bilde.

Publisert på

Del oppgaver med elevene i Explain

Det digitale hjørnet med Kristine Harr – Del 2

Hvordan dele digitale oppgaver med dine elever?

I denne videoen viser Kristine deg, steg for steg, hvordan hun deler de digitale oppgavene hun lager i Explain, med sine elever på Showbie. De digitale oppgavene lages i appen Explain. Se mer her for å komme i gang med appene Explain!

 

Oppleggene Kristine har brukt i denne videoen:

Lesekort Sett #1

Opplegget finnes også med andre typer ord i Lesekort sett #2 og Lesekort sett #3, eller som Samlepakke med alle de tre settene.

I neste video viser Kristine deg hvordan elevene kan løse de digitale oppgavene, og sende dem tilbake til deg som lærer på Showbie!

Publisert på

Appen Explain – Lag egne digitale oppgaver

Det digitale hjørnet med Kristine Harr – Del 1

Hva er Explain Everything og Explain Edu?

Explain Everything og Explain Edu er apper der man ved hjelp av enkle triks kan lage digitale oppgaver til elevene dine, men materiell fra Teaching FUNtastic.

Lag leselekser, la elevene gjøre lydopptak av egen lesing, la dem skrive i appen, flytte på bilder og legg inn lyd for å gjøre det enklere for elevene.

I denne videoen forklarer Kristine hvordan Explain fungerer og hvilke muligheter appene gir deg til å lage egne digitale oppgaver! Hun viser også frem flere forskjellige typer oppgaver man kan lage med materiellet.

 

Explain appene finner man her: https://explaineverything.com/

I de neste delene av “Det digitale hjørnet” viser Kristine deg steg for steg hvordan hun lager forskjellige typer oppgaver digitale.

Se Det digitale hjørnet – Del 2: Hvordan dele digitale oppgaver med elevene på Showbie.

Publisert på

100 skoledager: 14 aktiviteter som elevene vil elske!

ALT DU TRENGER TIL FEIRING AV 100 SKOLEDAGER!

Da var vi her – 100 skoledager inn i dette skoleåret! Elevene dine har jobbet godt i 100 dager, lært mer enn du drømte om at de kunne lære, og klassen fortjener en 100-dagersfeiring! Så hva gjør du? Hvilke aktiviteter kan du forberede, som ikke tar altfor mye tid, men likevel gjør 100-dagersfesten til en super, uforglemmelig dag for elevene?

Her gir jeg deg 14 aktiviteter – nok til å fylle en hel dag med læring og moro!

1. Les rommet til 100

100 skoledager Oppgave

Elevene skal fargelegge inn grønt eller blått på hvert av tallene i hundrerruten, og til slutt få frem et hemmelig bilde av tallet 100. Tallkortene printes ut enten på grønne eller blå fargeark, og henges opp rundt i gymsal/ute/ klasserommet. Elevene må lete etter hvert tall for å se hvilken farge tallet har, for så å farge inn samme farge på sitt ark.

Last ned oppgaven i 100-dagersfest materiellet her!

2. Bygge tårn til 100

100 skoledager aktivitet

Samarbeid om å bygge noe av 100 pappkopper. Klarer man å bygge et sammenhengende byggverk med 100 kopper uten at det raser?

3. 100-dagersdikt – riming og lesing med leseoppgaver

100 skoledager dikt

Bruk diktet til felles lesing, lekselesing eller bruk sammen med noen av oppgavekortene som følger med. Her kan man gå på jakt etter bokstaver og rim, eller bruke som mal til å lage egne 100- dagersdikt.

Last ned både dikt og tilhørende oppgaver i 100-dagersfest materiellet her!

100 skoledager lesing

4. Non Stop Graf til 100

100 skoledager Oppgave

Tell opp 100 non stop til hver elev og putt i en liten kopp. Elevene lukker øynene og trekker en non stop. Deretter fargelegges en rute i grafen over riktig farge. Slik fortsetter de til alle 100 non stopene er registrert i grafen.  Sett også gjerne opp noen felles spørsmål som de skal besvare. Eks. Hvilken farge fikk du flest av/færreste av, hvor mange røde fikk du, hvor mange grønne og bruke fikk du tilsammen, hvilke fikk du flere enn 20 av osv. Til slutt kan elevene spise sine non stop!

Last ned oppgaven i 100-dagersfest materiellet her!

5. Sortere gjenstander til 100

100 skoledager sortere

Sett frem 10 skåler med forskjellig innhold, for eksempel knapper, terninger, perler, oppklipte sugerør o.l. La elevene telle opp 10 av hver og plassere i en av rutene på brettet sitt. Når de har fylt alle 10 rutene, har de til sammen telt opp 100 ting.

Last ned aktiviteten i 100-dagersfets materiellet her!

6. Helt i 100 – Pusle bilder med 100 brikker

100 skoledager Oppgave

Ta et bilde av elevenes ansikt. Print ut og klipp fra hverandre bildet i 100 ruter. Pusle bildet sammen og lim brikkene på et rutenett. Til slutt vil man ha puslet sammen et bilde med 100 brikker. Dette er en krevende oppgave for de yngste, så det kan være lurt at de samarbeider to og to, om et bilde av dem sammen, eller at du bruker oppgaven på eldre elever.

Ønsker du mal til oppgaven kan du laste den ned i 100-dagersfest materiellet her!

Man kan også gi elevene vanlige puslespill med 100 brikker, som de skal løse. Her finnes det et stort utvalg hos bokhandlerne.

7. Hoppe paradis

Bruk kontaktpapir til å feste arkene på gulvet. Elevene kaster en ertepose eller annen gjenstand mot ruta til det første tallet (10). Eleven skal deretter si tallene samtidig som de hinker. Når de kommer til 100 hopper de ut av paradiset og snur for så å hinke tilbake og dermed telle i tiere fra 100 og ned til 10.

Last ned gratis paradis i 100-dagersfest materiellet her!

Foto: Aronsløkka Skole

8. Tegn 100-monsteret

100 skoledager tegne

Følg instruksjonen og tegn deg ditt eget 100-monster. Telling og tegning i ett!

Last ned oppgaven i 100-dagersfest materiellet her!

9. Tell opp og ta med 100 like ting

Gi elevene i lekse å ta med en liten zip-lock pose med 100 ting oppi. Dette gir dem telletrening, og det er spennende å se hva andre har tatt med. Fordelen med å gi dem en zip-lockpose i forkant er at man da får inn kun ting som er smått nok til å få plass i posen. Heng gjerne opp slik at man kan se hvor mye 100 er av forskjellige ting.

Foto: First Grade Blue Skies

10. 100 skoledager smartere – Skriveoppgave

100 skoledager Skriveoppgave

Print ut disse små skriveoppgavene, og la elevene reflektere over hva de har lært siden første skoledag. Oppgaven er i sort/hvitt, og elevene fargelegger og skriver. Deretter klippes figuren med teksten ut og limes på et valgfritt fargeark. Det blir fine og dekorative refleksjoner.

Last ned skriveoppgave her!

11. 100 skoledager Flippbok

100 skoledager oppgaver

Flippboka er en enkel og morsom aktivitet for å feire elevenes 100. skoledag! Her følger mange enkle, men gode aktiviteter;

 • Jeg kan skrive 100 ord
 • Hva rekker jeg på 100 sekunder
 • Spill; Først til 100
 • Meg som 100-åring
 • Fargelegg til 100 i tiere

Flippboka kan kjøpes her! Her kan du se video av alle oppgavene i flippboka!

12. 100 skoledager – T-skjorte

Gi gjerne elevene i lekse å lage seg en 100-skoledagers t-skjorte. Her kan de bruke akkurat hva de måtte ønsker av materialer, men det må være 100 av dem på t-skjorta. Klistremerker, plaster, paljetter, fjær eller man kan bare tegne på den. Man kan også ha som aktivitet å lage den på skolen, men beregn da at du har litt hjelp fra andre voksne, og kan dele dem i grupper.

Foto: Kids Activities Blog

13. Kle deg ut som om du var 100 år gammel

La både elever og lærere kle seg ut som om de var 100 år gamle. Dette gjør garantert dagen helt uforglemmelig og er bare hysterisk morsomt!

Her kan du laste ned gratis invitasjon til 100-dagersfesten, med tips til utkledning!

Foto: Carters Guest Houses

14. Aging Booth

I Flippboka 100-skoledager har vi en egen aktivitet der vi bruker vi den gratis bildeappen Aging Booth og skriver om å være 100 år gammel. Appen er svært enkelt og rask å bruke. Ta bilde av hver elev, så får du automatisk bilder som gjør dem gamle. Anbefaler å ta bildene en dag eller to i forkant slik at man får tid til å laste ned bildene og printe dem ut før 100-dagersfesten!

Lykke til med en fantastisk feiring av 100 skoledager! Del gjerne bilder, og tagg dem med #teachingfuntastic og #100skoledager 🙂

Publisert på

6 tips til en vellykket Bokstavfest på 1.trinn!

VI FEIRER MED BOKSTAVFEST!

Har elevene dine på 1.trinn jobbet seg gjennom hele alfabetet? Da er det tid for en skikkelig feiring med Bokstavfest!

Jeg har samlet flere aktiviteter som jeg har brukt og gode tips jeg har tatt med meg fra andre 1.trinnslærere. Her er forslag til både aktiviteter som er enkle å gjennomføre og kjempemorsomme for elevene!

Med disse aktivitetene får du garantert en vellykket Bokstavfest!

1. HEISE FLAGG

Mange skoler flagger denne dagen når barna kommer til skolen for å gi dem ekstra oppmerksomhet!

2. DIPLOM- OG MEDALJEUTDELING

Gjør stas på elevene ved at rektor kommer til klassen og deler ut diplomer og medaljer! Medaljemalene her kan enkelt lages ved å klippe dem ut og brettes over en tråd. Har dere mulighet er det ekstra fint å lime på forside og bakside på en ordentlig sjokolademedalje.

Last ned alfabetdiplomer og medaljer her!

Bokstavfest diplom og medalje

3. BOKSTAVKJEKS-BOOGLE

Kjøp inn et par esker med bokstavkjeks. Fordel like mange bokstavkjeks i pappkrus til hver av elevene. La elevene bruke sine bokstavkjeks til å forsøke å skrive så mange ord som mulig. Ordene de lager, skriver de opp i skriveboka si. Bokstavene kan brukes flere ganger, for å lage nye ord. Når aktiviteten er ferdig, er det lov til å spise sine egne bokstavkjeks!

Bokstavfest bokstavkjeks

4. BALLONGLEKEN

Pynt opp klasserommet litt ekstra denne dagen! Skriv bokstaver på ballonger og heng dem opp. Ballongleken er også kjempemorsom. Putt lapper med bokstaver inni ballongene før du blåser dem opp. På lappene skrives navnene i elevene i klassen, men bokstavene er plassert i tilfeldig rekkefølge slik at elevene selv må finne ut hvilket navn de har funnet. Elevene finner seg en ballong og må sprekke den uten å bruke hendene eller redskaper. Når den sprekker finner de lappen og setter i gang med å finne ut hvem sitt navn som står på lappen deres.

5. BOKSTAVJAKT

Jeg henger opp alle bokstavene i alfabetet ute, dersom det lar seg gjøre, for å få en aktivitet som gir rom for mer bevegelse. Om været er dårlig har jeg hengt dem opp i klasserommet og garderoben. Hver elev har et fargeleggingsark med alfabetets store og små bokstaver. Når de finner en bokstav som er hengt opp, skal de finne den tilsvarende på arket sitt og fargelegge den med samme farge som bokstaven er skrevet med på bokstavlappen. Når alle bokstavlappene er funnet og bokstavene er fargelagt på arket, så vil det vise frem et hemmelig bilde!

Last ned alt du trenger til Bokstavjakt her!

Bokstavfest bokstavjakt

6. LAGE NAVNESKILT

Som en rolig aktivitet inne, lager og dekorerer vi flotte, store navneskilt. Dekorbokstavene klipper jeg fra hverandre i ruter på forhånd. Elevene får komme og plukke ut bokstavene til navnet sitt, før de selv klipper dem ut.

Jeg bruker store A2-kartongplakater i forskjellige farger, som jeg klipper i remser på ca. 15 cm høyde. Når elevene har klippet ut bokstavene sine, får de velge seg en fargeremse og lime på bokstavene sine. Deretter bruker de tusj til å fargelegge mønstrene i bokstavene og får pynte navneskiltet med klistremerker. Navneskiltene har vi hengt opp over plassene i gangen og det blir SÅ fint!

Last ned dekorbokstaver i Bokstavfestpakka her!

Bokstavfest navneskilt

HØYTLESING

Jeg har pleid å lese 2 høytlesingsbøker med mine 1.klassinger. Bokstavjakten med Kaptein Sabeltann leser jeg før vi skal ut på bokstavjakt-aktiviteten. Da har vi gjerne fruktpause samtidig.

Bokstavfest Bokstavjakten cappelen

Den andre boken, Alfabetfesten, leser jeg for elevene mens de lager og dekorerer navneskiltene sine. Den handler om hele alfabetet som skal i bursdag og hver bokstav skal finne gaver de kan ta med seg som starter med sine egen bokstavlyd. Da får elevene gjette på ting som hver bokstav tar med seg i gave, etterhvert som vi leser. Jeg har også brukt boken som en egen aktivitet, der hver elev skriver alfabetet nedover på et ark, og før jeg avslører gavene i boken, så får de ett minutt til å skrive ned ting som starter med bokstaven.

 Bokstavfest Alfabetfesten Cappelen Damm

Ønsker dere masse lykke til med en vellykket og uforglemmelig Bokstavfest-feiring!

 

Publisert på

12 tips til bruk av ord- og bildekort i undervisningen

Ord- og bildekort har kanskje rykte på seg for å være en av de kjedeligste oppgavene å jobbe med og ofte forbundet med pugging. Men med god variasjon i aktiviteter kan ord- og bildekort være nøkkelen til å lære nytt vokabular på en rask og effektiv måte! Samtidig er ord- og bildekort en svært enkel ressurs som krever lite forarbeid for læreren. Det finnes uendelig mange måter vi kan bruke ordkort på, for å repetere ord og nytt vokabular, og her gir jeg deg forslag til 12 aktiviteter med ord- og bildekort som vil engasjere elevene dine!

Alt du trenger er 3 forskjellige typer ord- og bildekort i emnet dere jobber med. Trenger du ferdige ordkort og bildekort finner du dem her, både på norsk og engelsk!

SPILL

Spill “Alias”, 2-3 spillere

Bruk ordkort med ord og bilde på samme side. 

Kortene legges i en bunke midt på bordet, med bildesiden ned. Den som begynner trekker et kort og holder bildet skjult for motspillerne. Uten å si ordet, skal eleven forklare 3 ting om det som er avbildet på kortet. Den/de andre forsøker å gjette hva ordet er. Den som klarer å gjette riktig får kortet. Om ingen av spillerne klarer å gjette ordet på 3 forsøk hver, legges kortet underst i bunken. Ordet avsløres ikke. Vinneren er den med flest kort til slutt.

Bildekort av følelser på engelsk

Spill “Memory”, 2-4 spillere

Bruk ordkort med bilde og ord på hvert sitt kort.

Alle ord- og bildekortene legges utover bordet med baksiden opp. Etter tur snur elevene to kort. Dersom de trekker et bilde og et ord som hører sammen regnes dette som et par og elevene får paret og kan forsøke enda en gang. Dersom de to kortene som trekkes ikke hører sammen, snus kortene igjen, og det er nestemann sin tur. Vinneren er den med flest par når alle kortene er tatt.

Ordkort med tekst og bilde av frukt på engelsk

Spill “Ordleteren”, 2-3 spillere

Bruk ordkort med bilde på en side og ord på den andre siden. I tillegg trenger man remser med kun ordene.

Ordkortene legges med bildesidene opp på bordet, og ordremsene legges i en bunke med ordene vendt ned. Etter tur trekker elevene en ordremse og leser ordet høyt. Deretter må eleven velge hvilket bildekort som viser det riktige bildet til ordet h*n leste. Snu bildekortet og sjekk. Er det riktig så får eleven beholde ordremsen. Bildekortet legges ned på bordet igjen. Vinneren er den med flest ordremser når alle er tatt.

Ordkort og bildekort av dyr på engelsk

SKRIVING

“Ordbank”, individuelt

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Heng ordkortene opp på veggen, eller samle dem på en nøkkelring. Ordkortene fungerer som en ordbank for elevene når de skal skrive setninger eller tekster. Be elevene bruke hvert av ordene i en setning.

Ord- og bildekort brukes for å skrive setninger med på engelsk

STAVING

“Individuell staveøvelse”.

Bruk ordkort med bilde foran og ord på baksiden.

Eleven har kortene foran seg i en bunke med bildesiden opp og en skrivebok eller noteringsark. Eleven ser på det første bildet og skriver ordet i boka si. Deretter snur h*n kortet og sjekker om det ble stavet rett. Dersom eleven stavet ordet riktig, tas kortet bort. Dersom ordet ble stavet feil, skrives ordet i boka med rett stavemåte og bildekortet legges nederst i bunken med bildekort igjen. Slik fortsetter eleven til h*n har stavet alle ordene riktig.

Staveøvelse med ord- og bildekort. Sport på engelsk.

“Muntlig staveøvelse med partner”

Bruk ordkort med bilde foran og ord på baksiden.

Kortene deles mellom elevene og legges i en bunke foran dem med bildesiden opp. Den ene eleven tar opp et kort fra sin bunke og viser bildet til partneren sin. Partneren staver ordet muntlig mens eleven som holder kortet sjekker om det staves riktig, ved å se på ordet bak på ordkortet. Deretter bytter de. Når de har vært gjennom alle kortene, bytter de bunke, og starter på nytt.

Ord- og bildekort brukes som staveøvelse med partner

“Stave-konkurranse”

Bruk små bildekort med blanke ordremser.

Laminer de små bildekortene, og like mange antall blanke ordremser. Del klassen inn i grupper på 3-4 elever. Alle gruppene får utdelt et sett av alle bildekortene, tilsvarende blanke ordremser og en whiteboard-tusj. Konkurransen går ut på å bli første gruppe til å ha skrevet alle ordene riktig.  Gruppa gir et signal når de er ferdige og lærer skal sjekke. Dersom de ikke har stavet ordene riktig må de forsøke på nytt.

Stavekonkurranse med ord- og bildekort. Grønnsaker på engelsk.

SORTERING

“Match ord og bilde”

Bruk små bildekort med tilhørende ordremser.

Elevene kan jobbe individuelt eller i par/gruppe. Elevene leser ordene og setter dem sammen med riktig bilde.

Sorteringskort der man matcher ord og bilde. Dyr på engelsk.

“Kategorier”.

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Be elevene om å sortere etter kategorier. Eks. sommerklær og vinterklær, ting man finner i en stue og på et bad. osv.

Ord- og bildekort av klær på engelsk.

QUIZ

“Fluesmekkeren”

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Kan brukes med gruppe på lærerstasjon. Legg bildekortene utover bordet og gi hver elev en fluesmekker. Gi dem spørsmål knyttet til bildene og forståelse av ordene. Eks. Finn den som jobber med dyr, finn drikken som er varm, osv. ettersom hvilket sett med ordkort dere bruker.

Spill med ord- og bildekort. Insekter på engelsk.

“Gåter”

Bruk ordkort med bilde og ord på samme side.

Skriv en setning til hvert bilde/ord på et A3 ark og klipp fra hverandre setningene. Eks. Noe vi har rundt halsen (skjerf). Gruppa skal lese setningene og plassere riktig bilde til hver setning.

Lag egne gåter med bruk av ord- og bildekort.

BEVEGELSE

“Ordstafetten”

Bruk ordkort med bilde foran og ord på baksiden.

Del klassen i grupper på 5-6 elever. Du trenger enten like mange like sett av ordkortene som du har grupper. Lag en hinderløype som går fra den ene siden av gymsalen til den andre. Legg eller heng opp bildekortene på den andre siden av gymsalen fra dere elevene står. Elevene skal stille opp på rekker, der førstemann i hver rekke skal løpe gjennom hinderløypa og hente bildekortet som viser ordet læreren roper ut. Når de har funnet kortet løper de tilbake og gir kortet til læreren. Gruppa som er først tilbake med riktig ord får et poeng. Fortsett med et nytt ord når alle gruppene er klare.

DA ER DET BARE Å PLANLEGGE TEMA OG FINNE FREM ORDKORTENE, SÅ HAR DU 12 AKTIVITETER KLARE ALLEREDE!

Publisert på

Lærerkonferanse i Arendal – Klasseromskonferansen

Første Lærerkonferanse i Arendal – Klasseromskonferansen 2019

Den nye Klasseromskonferansen gikk av stabelen 7. september, i min kjære hjemby Arendal. Dette er første gang det avholdes lærerkonferanse i Arendal! Konferansen ble arrangert av Dysleksilaget i Aust-Agder og jeg var så heldig å få være en del av å sette sammen dette fantastiske arrangementet.

Forberedelser til lærerkonferanse

I flere måneder jobbet vi hardt og mye for å få på plass kursholdere. Vi ønsket kursholdere som gir mye av seg selv og kunne bidra med konkrete tips og ideer. Ting som deltagerne kunne ta med seg rett tilbake i klasserommet.

Vi var superheldige som fikk med oss:

Vi mottok helt vilt mange flotte premier, og materiell til deltagernes Goodie-bager. Vi trengte faktisk 3 fulle biler for å få med oss alt til pakkingen! Goodie-bagene var fylt med alt i fra materiell og konkreter, til lisenser og rabattkoder.

Premiebordet var heller ikke lite for å si det sånn! Her var det premier som ble trukket ut til deltagerne for flere tusen kroner! Mange fornøyde lærere dro hjem med premier de vil ha glede av i lang tid sammen med sine elever!

Hva er vel en lærerkonferanse uten utstillere?

Utstillere stilte opp fra hele landet med mange spennende hjelpemidler, bøker, materiell og konkreter! Vi satset på å ha mye variasjon blant utstillerne og gi plass til mindre aktører, fremfor store forlag. Det syntes vi var ekstra hyggelig! Mange fikk øynene opp for nye firmaer og produkter som de ikke visste om at fantes.

Og tenk – jeg fikk min helt egen roll-up til utstillingen min, av mine trofaste hjelpere på trykkeriet Avtrykk i Stjørdal! De produserer alt du kan tenke deg og måtte ønske å få trykt opp av skolemateriell. Det var en STOR gleden å motta roll-upen! Tusen, tusen takk! 🙂

Lærere strømmet til fra fjern og nær, og vi er stolte av å kunne få samlet nærmere 100 deltagere til konferansens første arrangement! Det var ekstra gøy å treffe lærere man ellers bare snakker med på Facebook og ikke tidligere har truffet i virkeligheten. Jeg føler jo jeg “kjenner dere” litt likevel 🙂

Det ble MYE jobb i forkant for å få både kursene og arrangementet klart i tide, men sammen klarte vi på nesten underlig vis å få alt i havn. Vi er veldig takknemlige for alle som stilte opp for å få realisert denne dagen! Å arrangere lærerkonferanse – det skal vi gjøre igjen!

Teaching FUNtastic Kurs – Undervisning uten lærebok

Jeg var veldig heldig og fikk holde to av mine kurs på konferansen; Undervisning uten lærebok og Escape room i undervisningen!

Med bare 1,5 time til rådighet var det knapt med tid, så her var ingen som fikk hvile mellom aktivitetene! “Snakker jeg for raskt, må du lytte raskere” var et godt motto for dette kurset!.. hehe! 🙂 På kurset fikk vi snakket om fordelene ved å bruke hands-on materiell i stedet for lærebøker, og hvordan dette fremmer motivasjon og øker lærelysten ved at man kan tilpasse og differensiere lærestoffet for alle elevene.

Vi tar for oss to bolker, en norsk- og en mattetime fra start til slutt, slik jeg pleier å gjennomføre den, med forskjellige  aktiviteter, og får testet ut noen av disse. Aktivitetene skal kunne tilpasses og bruke på flere emner innen faget, slik at elevene blir godt kjent med hva aktiviteten går ut på, men innholdet er endret fra gang til gang. Dette skaper forutsigbarhet og gjør at elevgruppene kan arbeid mer selvstendig på sine stasjoner. Lærer frigjøres til observasjon, veiledning og lærerstyrt stasjon.

Det fine med undervisning uten lærebok, er at man kan være så kreativ man bare vil, og det finnes så uendelig mange muligheter! Individuelle aktiviteter, par- og gruppeoppgaver, spill, tverrfaglig, ute eller inne… you name it!

Teaching FUNtastic Kurs – Escape Room i undervisningen

Dette var første gang jeg kjørte Escape Room som kurs, så det var ekstra spennende! De to tingene som er aller vanskeligst med å planlegge et Escape Room er å finne rett vanskegrad på oppgavene, og tidsbruk i forhold til hvor mange oppgaver man trenger. Vanskegraden må ikke være så høy at noen melder seg ut og gir opp, og ikke så lett at den sterkeste i gruppa løser oppgaven raskt på egenhånd. Vi ønsker at elevene skal samarbeide og kommunisere for å løse utfordringene.

På konferansen hadde vi topp engasjerte lærere som tok utfordringen på strak arm! Det er alltid morsomt å se hvordan man velger å samarbeid for å løse oppgavene, og hvem som finner de mest effektive strategiene. For å si det greit, så bommet jeg på antall oppgaver, da noen av gruppene var en del raskere enn det jeg hadde trodd! Men, for en 4. klasse ville dette Escape-rommet være godt innafor et 60-90 minutters tidsrommet, som man ofte bruker.

Escape-rommet som deltagerne fikk prøve ut, var basert på et pirattema der plottet var en skatt som var stjålet og gjemt bort av en pirat. Deltagerne måtte finne ut hvem som hadde stjålet skatten, hvor den var gjemt, hva som var oppi skattekista, og verdien av skatten. Oppgavene var basert på engelsk lesing og ordforråd, eliminering, alfabetisering og hoderegning. Vel, den første gruppa som nådde siste utfordring med hoderegning fant et smutthull, og fant frem kalkulatoren, som jo gjorde oppgaven en del lettere! Haha.. 🙂

Vi så også på formålet og bruke av Escape Room, hva det skal inneholde, og hvordan man planlegger og legger det opp dersom man ønsker å lage sitt helt eget Escape Room til undervisningen. En spennende gjeng å jobbe med, og jeg gleder meg til å se flere Escape Room komme til liv rundt om i klasserommene! Hiv O`hoi! 🙂

Teaching FUNtastic – kurs for skoler

Jeg er utrolig glad for alle forespørsler om å holde kurs flere steder. Jeg skulle gjerne satt opp et kursprogram i resten av landet. Dessverre er det ikke alltid lett å reise bort fra de to små hjemme. Det er uansett hyggelig å høre fra deg dersom det er være et stort ønske med å sette opp kurs der du bor.

Skulle det være interesse for kurs på skolen din, ta gjerne kontakt så ser vi hva vi kan få til. Skolekurs er ofte litt lettere for meg å få lagt inn i kalenderen! 🙂

Vi gleder oss til å avholde lærerkonferanse i Arendal igjen! Da håper vi at vi kan utvide slik at enda flere får muligheten til å være med! Dette var rett og slett fantastisk moro!

Publisert på

Boktips: Etiske problemstillinger for barn

Arbeid med etiske problemstillinger for barn i skolen

Gjennom mange år som lærer har jeg samlet meg en del favorittbøker til bruk i undervisningen. De bøkene som ikke bare fenger barna under høytlesing, men de bøkene som man i tillegg kan bruke pedagogisk og som inngang til temaer som det ellers kan være vanskelig å finne materiell om.

Hvert år jobber jeg og mine elever med teamet Egenvurdering – Hvordan gjøre sitt beste. Vi bruker tenkeoppgaver og etiske problemstillinger for barn. Vi diskuterer og reflekterer over hvilke valg som er smarte å ta i gitte situasjoner. I forbindelse med dette arbeidet kom jeg over barneboka Rett eller Galt av Birte Svatun. Boken var alt jeg hadde lett etter! Den er og blir en av mine alle største favoritter!

etiske problemstillinger for barn

Barneboka “Rett eller Galt” av Birte Svatun

Rett eller Galt er en samtalebok med små morsomme historier. I historiene beskrives situasjoner som byr på dilemmaer, meningsfylte samtaler og etiske problemstillinger for barn .

Hva er rett og hva er galt? Vet du alltid det?

Ida sier at oldemors kjole er fin, selv om hun ikke mener det. Er det alltid galt å lyve?

Må gode venner alltid være enige?

Går det an å være helt stille og likevel være slem?

etiske problemstillinger for barn

I denne boka møter vi Henrik, Celina, Amir, Hedda og mange flere som opplever ting barna kan kjenne seg igjen i. Det er ikke alltid de vet hva de skal gjøre eller hvordan de skal reagere på ting de opplever. Sånn er det jo! Hva ville barna i klassen din ha gjort? Og ville de gjort det samme som barna i boka gjør? Fortellingene i denne boka gir elevene noe å gruble over, og er rik på muligheter for refleksjon og samtale.

Anbefaling av boka Rett eller Galt

Jeg har selv bruk boka med stor suksess både med min gutt på 4 år, og elevene mine i 1. og 2. klasse. Illustrasjonene til Tiril Valeur er morsomme og historiene er lett for barna å kjenne seg igjen i. Problemstillingene har ikke alltid et rett eller galt svar, og dette gjør det enkelt for barna å komme med egne synspunkter som fremmer gode og rike samtaler i klassen. Boka har hjulpet meg som pedagog å få samtale om og gi barna en felles forståelse av hvilke forventninger vi har til hverandre.

Jeg anbefaler alle barnehager og skoler om å ha denne boka i sitt bibliotek – et fantastisk “verktøy” i undervisningen!

Birte Svatun er lærer, journalist, forfatter og en etterspurt foredragsholder.

Hun har gitt ut flere andre bøker som varmt kan anbefales!

 

 

Publisert på

Workshopen du ikke bør gå glipp av! Vinn billetter til en uforglemmelig opplevelse

For et par uker siden reiste jeg spent over til Chicago for å delta på min første Get Your Teach On konferanse. Jeg bestemte meg allerede når første konferanse ble satt opp, at dette måtte jeg få med meg, koste hva det vil! I dag gir jeg deg et innblikk i denne fantastiske opplevelsen, og gir også deg mulighet til å få dra på workshop sommeren 2018!

Get Your Teach On er en workshop for lærere som underviser i 1.-5. klasse, men som helt klart kan brukes oppover i trinnene også. Hope King og Deanna Jump er to velkjente navn i det amerikanske lærermiljøet og sosiale medier. De utarbeider begge mye undervisningsmateriell og selger dette på nettsiden Teachers Pay Teachers. Sammen startet de Get Your Teach On, og har fått med seg flere kjente navn som; Wade King, Amy Lemons og Chris Pombonyo.

Gjennomgående for hele workshopen er engasjement! Undervisningen er ikke basert på lærerbøker, men på undervisningsmetoder og materiell som engasjerer elevene slik at de vil gå på skolen, ikke gå. Og engasjert skal jeg love deg at du blir, om du er liten eller stor. Disse foredragsholderne vet hva de snakker om og lever det ut av hele sitt hjerte!

Konferansen er delt i 3, der du selv velger hvilket trinn du ønsker å delta på; k&1, 2&3 eller 4&5. Jeg valgte 2&3 da dette passet min undervisning best. I etterkant ser jeg at jeg gjerne kunne deltatt på de to andre også.

I Chicago deltok det til sammen 900+ lærere og stemningen var rett og slett elektrisk! Fra man kommer om morgenen og treffer alle disse kjente ansiktene, LIVE sendinger og intervjuer som foregår, til de store konferanserommene med alt av dekorasjoner og oppsatte border med materiell. #denfølelesen

I kjent amerikansk stil, hadde alle fått utdelt mye materiell som skulle brukes og som vi kunne ta med hjem. Det vi gjerne kaller for “goodie-bags”, bare at dette var hakket større 🙂

Her er noe av det vi fikk med oss hjem:

 • stollomme
 • tellebrikker med plassverdi
 • terninger
 • highlighter-tusj
 • lesebriller
 • glow-stick briller
 • veske/handlenett
 • konferanse guide med utskrifter
 • penner
 • notatbok
 • drikkeflaske
 • GYTO kjeks

Og ikke minst så laget vi jo mye gøy! Jeg opplever ofte at kurs for lærere i Norge følger den gamle tradisjonelle lærerstilen, der foredragsholderen prater og deltagerne lytter og noterer. Akkurat slik vi ikke ønsker at undervisningen vår skal være! I utlandet kaller man det oftere Workshop, i stedet for kurs, fordi deltagerne er aktive selv. Jeg elsker å få dra på workshoper i utlandet, nettopp av den grunn!

Så dagene våre startet med at vi klippet og limte materiell som skulle brukes utover dagen.  Vi laget en hel masse av morsomme aktiviteter til lesing og matematikk. Materiellet som ble brukt, kom fra Hope King og Amy Lemons Write On og Magic of Math opplegg, som selges på TpT. Har du ikke sett på disse før, og trenger litt inspirasjon, så bør du ta en titt 🙂 Her ser du noe av det vi laget:

Innimellom workshopene ble det delt ut premier til vinnere av forskjellige konkurranser, Wade King hadde show med el-gitar, deltagere ble kledd ut osv. osv. Amerikansk show rett og slett – just the way I like it 😉

At jeg var den første deltageren de hadde hatt utenfor Amerika var stor stas….visstnok. Ingen av dem ante at de hadde flere følgere her i Norge og at de også var kjente navn i en del av lærermiljøet her. De var mildt sagt overrasket og “over the top” gira på dette 🙂 Men, de var virkelig like fantastiske i virkeligheten som de fremstår på sosiale medier, og snakket, delte og tok bilder i fleng. Så Hope King var ikke sen å be da jeg spurte om hun vil gjøre en LIVE-sending for meg, og hilse hjem til fans i Norge. Hun slo direkte til å ga bort billetter til deres nasjonale Get Your Teach On konferanse i San Diego.

Get your teach on Give-away?? Hvem vil på konferanse sommeren 2018??? Møt Hope og Wade King, Deanna Jump og Amy Lemons ?

Publisert av Teaching FUNtastic Tirsdag 10. oktober 2017

Dersom du har lyst til å delta på denne energi-boosten av en konferanse, og starte neste skoleår fullpakket med nye ideer til undervisningen, så kan du legge igjen en kommentar under video på Facebook-siden min, og du er med i trekningen.

Vinnerne blir trukket allerede mandag 30. oktober!

Trykk HER for å kommentere på videoen!

 

Publisert på

5 grunner til å bruke mestringsmerker!

Mestringsmerker er et raskt og effektivt belønningssystem for positiv adferd og gode valg, god arbeidsinnsats, og motivere til å utvikle sosiale og faglige ferdigheter. Mestringsmerker er min absolutte favorittmåte å belønne elevenes gode valg og arbeidsinnsats på! Jeg har brukt mestringsmerker som belønningssystem i 3 år, på hele barnetrinnet, men nå endelig kommet frem til både det mest praktiske formatet, oppbevaring og bruk.

Om du er på leting etter en måte å motivere elevene på, til å utvikle sine sosiale ferdigheter og vise god oppførsel, samtidig som de har det morsomt, så er mestringsmerker akkurat det du trenger!

I dag gir jeg deg 5 gode grunner til hvorfor bruke mestringsmerker som belønningssystem med dine elever!

1. Mestringsmerker krever lite arbeid

Når du først har printet og laminert merkene er du egentlig klar til å ta dem i bruk. Sett hele laminerte ark inn i merkepermen, eller spør gjerne et par foreldre om det er noen som kan hjelpe med litt klipping. For å hulle dem, liker jeg å bruke en en-hulls maskin. Da er det enkelt å og raskt å hulle riktig!

Elevene kan få samme merke flere ganger, og antagelig ingen vil få alle merkene. Jeg holder derfor ikke oversikt over hvem som har mottatt hvilke merker. For å få et lite overblikk innimellom, dersom jeg er usikker, så tar jeg rett og slett en rask kikk på merkesamlingene på sekkene deres. Det vil aldri være likt, og det er heller ikke meningen, men ingen skal være glemt og det er viktig at alle elevene føler seg sett og anerkjent ofte.

Belønningssystem. Merker for positiv adferd og sosiale ferdigheter.

2. Systemet er enkelt å ta i bruk og opprettholde

Med mye som skjer i skolehverdagen, har jeg mer enn nok å tenke på til å ta i bruk et komplisert belønningssystem, som krever mye planlegging og oversikt. Mestringsmerkene oppbevares i en perm, og det er fort gjort å klippe ut de mestringsmerkene man måtte trenge. Jeg klargjør alltid en god del av de mest brukte, utifra hvilke ferdigheter jeg kommer til å ha mest fokus på først.

Allerede første skoledag introduserer jeg mestringsmerkene.  Vi snakker om hva mestringsmerker er og hvordan elevene kan gjøre seg fortjent til dem. Jeg viser frem noen av de forskjellige merkene og vi snakker litt om hvordan vi kommer til å bruke dem. Elevene kommer med eksempler på handlinger eller gode valg som får en elev til å fortjene et mestringsmerke.

Deretter mottar alle hver sin nøkkelring til å ha på skolesekken sin, samt sine to første merker; “Endelig X. klasse” og “Første skoledag” merkene. Da er vi i gang! Noen merker er fellesmerker slik som disse to. Det betyr at merkene ikke gis som en belønning, men de er ment som en positiv oppmerksomhet til hele klassen. De er utrolig stolte over å komme hjem med 2 merker allerede første dag, og blir raskt hekta på å samle flere!

Belønningssystem. Merker for faglig fremgang.

3. Umiddelbare tilbakemeldinger

Hver dag ser jeg etter elever som gjør en spesielt god innsats eller en ekstra god handling for andre. Da belønnes dette med et mestringsmerke, tilpasset den handlingen eleven utførte.  Det viktigste her er at de elevene som sliter mest med å ta gode valg i timene, er ofte de som trenger umiddelbare positive tilbakemeldinger. Mestringsmerker ordner dette lett som ingenting!

Dersom det er elever i klassen som trenger å bygges litt ekstra opp, eller jeg ønsker helt klassefokus på spesielle sosiale ferdigheter, fremhever jeg disse foran hele klassen umiddelbart. Enkelt og veldig effektivt for å gi rask tilbakemelding!

4. Mestringsmerker motiverer til positiv adferd og utvikler sosiale ferdigheter

Når de ser at en klassekamerat mottar mestringsmerke for å hjelpe en annen elev med å forstå en oppgave, eller hjelper å tørke opp melka som ble sølt på gulvet, er det mer sannsynlig at elevene vil huske dette, og tilby sin hjelp neste gang. Ved å raskt kunne gi elevene positive tilbakemeldinger på gode valg og handlinger, motiveres elevene til å gjøre de samme gode handlingene om og om igjen.

Belønningsmerke for god arbeidsinnsats.5. Mestringsmerker skaper stolte elever

Mestringsmerker er som små premier. De får elevene til å føle seg stolte over egne valg, oppførsel og fremgang. Jeg mestret noe i dag – og læreren så meg. De andre i klassen så meg.

Elevene har i oppgave å vise frem nye merker hjemme, og fortelle hvorfor de har fått dem. En gang i måneden får elevene ta nøkkelringen av sekken og vise dem frem til de andre i klassen. De kikker på hverandres, teller, sammenligner, og best av alt forteller hverandre om hvordan de klarte å få dem. Det er ikke sjeldent jeg hører en elev spørre en annen; “Wow, hvordan fikk du det merke?”. Og da er samtalen i gang og eleven vil, tro meg eller ei, gjøre en knall innsats den neste tiden for å fortjene samme merke! Dette er et belønningssystem som funker!

Er du nå sikker på at dette blir midt i blinken for din klasse, så får du her en hel samling med 170 fargefulle og morsomme mestringsmerker, klare til bruk! Har du flere idéer til merker som ikke er i pakka, må du gjerne sende dem til meg så oppdaterer jeg pakka etterhvert!

Mestringsmerker som belønningssystem for barn i skolen

Publisert på

Hvordan arbeide med egenvurdering i barneskolen

Å gjøre sitt beste – hva menes med det?

Jeg er sikker på du har hatt en liten “Marius” som er raskt ferdig med skriveoppgaven sin, og når historien er ferdigskrevet så er den F-E-R-D-I-G! Da har han ikke tenkt å spandere ett eneste minutt til på hverken den eller håndskriften.

Du har sikkert også hatt en liten “Lina” som jobber godt med rutineoppgaver og repetisjon, men så snart hun møter utfordringer som krever litt ekstra innsats og tålmodighet, så gir hun opp.

Flere norske og internasjonale studier viser at elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Egenvurdering er en av de mest effektive formene for vurdering. Egenvurdering er å kunne reflektere over egen læringsprosess og vurdere eget arbeid, utvikling og kompetanse.

egenvurdering i barneskolen undervisningsopplegg

“Har du gjort ditt beste?” Jeg repeterte meg selv flere ganger hver time, og fikk sjeldent elevene til å reflektere rundt sitt eget arbeid. Hva som er “mitt beste” er veldig individuelt og det slo meg at barna ikke egentlig visste hva jeg mente med “mitt beste”.

Mine forventninger som lærer må være soleklare for elevene, og elevene må få erfaring med å reflektere over innsats og egne valg. Vi må ha egenvurdering på dagsorden. Når elevene hadde fått tid til å jobbe med dette over et par uker, så jeg en stor forandring i de valgene elevene tok hver dag og det arbeidet som ble levert.

“Marius” leste gjennom historien sin en ekstra gang, fikset litt på ord som var vanskelig å lese og kunne etterhvert ta imot konstruktive tilbakemeldinger og gjøre endringer for å forbedre historien sin.

“Lina” holdt ut litt lengre enn vanlig. Hun ga det et forsøk selv om det kjentes vanskelig ut. Hun lærte å ikke miste motet, og ha bedre tålmodighet både med seg selv og oppgavene. Hun mestret etterhvert oppgaver hun ikke hadde mestret før, og selvtilliten steg. Neste utfordring sto ikke foran henne som et uoverkommelig hinder lengre.

Gode Valg – Egenvurdering i praksis

Opplegget i seg selv er veldig enkelt, det handler kun om å gjøre elevene bevisste på valgene de tar, ved å modellere, veilede og få erfaring med å reflektere over enkelte situasjoner fra skolehverdagen. Her kan du se nærmere på opplegget om Gode valg og gjøre sitt beste!

egenvurdering i barneskolen undervisningsopplegg

Elevene møter gutten Sam som stadig får beskjed på skolen om å gjøre sitt beste og ta gode valg. Han vil så gjerne bli flinkere, men er usikker på hvordan han skal få det til. Gjennom høytlesing av boka om Sam, får elevene mange muligheter til å reflektere over daglige situasjoner og gode valg. Sammen finner vi bedre løsninger og hjelper Sam med å endre sin hverdag til det bedre.

egenvurdering på barnetrinn undervisningsopplegg

Elevene får videre møte flere barn som yter forskjellig innsats og tar mer eller mindre gode valg. Her får elevene mulighet til å vurdere barnas innsats og valg ved å gi dem antall stjerner, ut ifra plakaten med kriterier for å gjøre sitt beste. Samtidig får vi introdusert forventningene til elevenes egen innsats.

sosial kompetanse og egenvurdering i skolen

Vi jobber videre med ja og nei-valg som kan gi et godt utgangspunkt for både klasseregler og de daglige rutinene i klassen. Igjen møter elevene flere barn i forskjellige situasjoner, og må vurdere hvorvidt barna tar ja eller nei-valg. Elevene får mulighet til selv å finne situasjoner der andre tar gode og dårlige valg, og skrive/tegne rundt dette.

etiske problemstillinger for barn

Men så er det jo også slik at alle situasjoner ikke er helt sort/hvitt, og vi kan ha forskjellige meninger om et valg er riktig eller ikke. TENK!-kortene er et godt utgangspunkt for å diskutere vanskelige valg, og gir mye rom for refleksjon hos elevene.

plakater egenvurdering

I denne prosessen introduserer vi også egenvurderingsplakatene våre. Ved hjelp av tre enkle pilsymboler kan elevene gi tilbakemelding på om de ønsker å gå opp eller ned et nivå i vanskegrad, eller fortsette på det nivået de er på. Dette kan brukes både på lesebøker, lekser, matteoppgaver, temaarbeid osv. Plakatene kan du laste ned gratis.

Hjelp elevene med å mestre egenvurdering

Å gjøre sitt beste, betyr også å strekke seg mot et nivå som gir litt utfordringer, der vi må gjøre en innsats for å mestre og lære mer. Samtidig skal man ikke strekke seg så langt at man ikke mestrer noe, og lekser og oppgaver føles håpløse. Elevene trenger trening i å finne sitt nivå, og her trengs god veiledning og elevsamtaler med lærer.

I mitt arbeid med dette opplegget, kom jeg over boka som er blitt en av mine topp 5 favorittbøker til undervisningen. Boka Rett eller Galt av Birte Svatun er en samtalebok med små morsomme historier. I historiene beskrives situasjoner som byr på dilemmaer, meningsfylte samtaler og etiske problemstillinger for barn.

Hjelp alle dine elever med å ta bedre valg – start her!

egenvurdering teaching funtastic

Publisert på

10 tips til en stressfri skolestart!

Skolestart kan være en hektisk tid for oss lærere, men med riktig forberedelse kan du gjøre den enklere og mindre stressende. Realiteten er at første skoledag kommer før man vet ordet av det, og når den kommer, gjelder det å være best mulig forberedt!

Her gir jeg deg 10 tips med tilhørende ressurser, som vil hjelpe deg med å starte skoleåret på en god måte, og som kan og bør klargjøres innen elevene kommer tilbake. Jeg lover deg at du da vil ha en mye større ro og kjenne på mye mindre stress når skolestartuka kommer!

Skriv to-do lister

Planlegging er det viktigste man kan gjøre for å få oversikt og utnytte tiden best mulig. Jo mer man kan forberede tidlig, jo bedre. Gjørelister er det perfekte hjelpemiddel! Her kan man skrive ned alle gode tips til skolestart. Man får ting gjort, ting blir ikke glemt og man får en god følelse etterhvert som man krysser av mer og mer på listene.

Last ned gratis gjørelister for skolestart og til bruk gjennom skoleåret

 

Rydd opp og organiser materiell og ressurser

Å ha orden og system på ressurser og materiell kan være en utfordring. Å finne gode løsninger som fungerer i hverdagen er helt avgjørende for å klare å holde det organisert gjennom et helt skoleår. Jeg har funnet den perfekte løsningen som fungerer både for meg og elevene. Disse skoboksene har akkurat passe størrelse til elevbøker i A4-format og er helt gull til annet materiell og undervisningsressurser.

Boksene merker jeg godt med tema, klasse eller fag og fester med kontaktpapir. Når alt er organisert i bokser, ser alt mye ryddigere ut enn hvis man har bøker liggende rundt omkring i bunker. Smarte oppbevaringsløsninger i klasserommet er et must for at skoleåret skal bli så stressfritt som mulig!

Last ned gratis redigerbare merkelapper til skoboksene og sett i gang

 

Bestille og samle inn utstyr

Hvor ofte har du ikke opplevd at alle er på jakt etter lim, sakser, fargeark eller fargeblyanter når skolen starter i august? Jeg bruker alltid en dag før skoleslutt til å finne, og fylle på, utstyr jeg vet jeg trenger neste skoleår; sakser, lim, farger, tusj, blyanter, spissere, viskelær, lamineringsark, lærertyggis, fargeark og skrivebøker. Det som mangler går rett på bestillingsliste slik at det er klart til august! De samme skoboksene som jeg bruker til materiell, bruker jeg til å oppbevare ekstrautstyr, slik at jeg har mitt eget lille lager, og aldri trenger å mangle noe.

 

Klargjør skrivebøker, leksebøker og permer

Jeg forbereder alltid skrivebøker og leksebøker med egne forsider til elevene. Dette gjør det enklere både for meg og elevene. Underviser du flere trinn i samme fag, kan hvert trinn få sin egen farge. Dersom du kun har et trinn, så får hvert fag sin egen farge. Da er det lett og raskt å finne frem riktig bok, og bøkene oppbevares i bokser som er merket med klasse eller fag. Husk å lage et par ekstra bøker, slik at du har klart dersom du får en ny elev i klassen eller noen skulle miste sin egen bok.

Last ned gratis forsider til elevbøker, rediger tekst og lim på forsidene

I tillegg bruker jeg litt tid på å sortere materiell og kopisider i egne tema- og fagpermer. Da lager jeg meg permer med egne permforsider, og sorterer materiell og undervisningsopplegg i disse. Jeg bruker da permer med plastlomme på forsiden. Utrolig nyttig når man skal begynne å undervise et nytt tema og bare kan dra frem permer med kopioriginaler og veiledninger!

Last ned gratis, redigerbare permforsider og skap deg et godt system

 

Navnelapper og klasselister

De yngste elevene bør helt klart komme til ferdigmerkede plasser i gangen og på pultene. Navnelapper skaper en følelse av tilhørighet og gjør at elevene føler seg velkommen. Noen lærere liker å merke plasser i lyttekrok og hyller, og det kan også være fint slik at det blir mindre forvirring for elevene. I tillegg bør man ha et sett med klasselister printet og klare, slik at du har god oversikt over klassen også når det digitale streiker, eller en vikar må inn.

Last ned redigerbare navnelapper i flere forskjellige størrelser og design

Redigerbare klasselister deler jeg også gjerne med deg

 

Klargjør aktiviteter for første skoledag

Har du helt ny klasse, er det viktig at du planlegger aktiviteter der elevene er mest mulig selvgående, samtidig som du får observert styrker, utfordringer og interesser hos elevene dine. Jo raskere du blir kjent med dem, jo bedre! Ta deg gjerne tid til samtaler der de også blir kjent med deg.

Aktivitetene til første skoledag må være klare, samt planen for den første og andre uka. Da har du tid til å ordne andre ting som plutselig dukker opp, for de kommer det alltid noen av på starten av skoleåret! Flippbøkene om første dag på skolen er perfekte å sette elevene i gang med helt fra 1.-4. trinn. Da kan elevene jobbe både selvstendig og sammen med hverandre, samtidig som du observerer eller samtaler med enkeltelever. Dette gir elevene en myk og god overgang fra ferien.

Les mer om Flippbøker for første skoledag

 

Planlegg gode rutiner

Uansett om du har en ny klasse eller følger klassen din videre, så er det alfa omega å ha gode rutiner på plass. God klasseledelse krever at man har tenkt godt gjennom hvilke rutiner man ønsker å innføre og hvordan man skal håndheve klassereglene. Feiler man i å planlegge dette, så planlegger man å feile.

 • Hvilken rutine ønsker du å ha på starten av dagen?
 • Hvordan skal de stille opp?
 • Hvordan signaliserer elevene at de trenger hjelp? Eller skal på toalettet?
 • Hvordan signaliserer du at elevene skal få en beskjed?
 • Hvordan ønsker du at de skal arbeide? I par eller i grupper?
 • Hvordan fordeles klasseromsjobbene?
 • Hva forventes av elevene sosialt?
 • Hvordan avsluttes dagen?

De fleste elever trives med faste og gode rutiner, og da det er også mindre rom for at noen “skeier ut”. Jeg har tidligere skrevet om hvorfor jeg har droppet klasseregler og heller satset på “Jeg kan!” – fokusområder som legger vekt på de ferdighetene jeg ønsker at elevene skal mestre. Dette gir godt rom for differensiering og styrker klassens sosiale samspill.

Jeg starter den første hele uka med å dele ut klasseromsjobber. Løsningen med 2 ordenselever som har et par jobber hver dag, har aldri fungert godt nok for meg. Jeg ønsker at alle tar ansvar i klasserommet hver dag, og ingen forlater rommet verken til friminutt eller på slutten av dagen, uten at alt er ryddet skikkelig. Skal vi ha et hyggelig klassemiljø må alle bidra til at vi har det greit rundt oss, også i lokalene vi benytter.

 

Klargjør klasserommet med klasseromsdekor

Visuell klasseromsdekor har mange nyttige funksjoner utenom å dekorere og pynte opp. For meg som lærer, som bruker mange timer av uka mi i klasserommet, er det viktig for trivselen min at rommet er behagelig og innbydende å være i, og slik tror jeg det er for elevene også. I tillegg er jeg veldig bevisst på at det jeg henger opp skal ha en nyttefunksjon i undervisningen, som gjør at elevene husker og forstår bedre det vi lærer. Alfabet- og tallplakater, ordvegg, dagsplankort, navnelapper og pultplater er et minimum for meg å ha klart.

Har du ikke mye av dette fra før, kan en av pakkene med klasseromsdekor være noe for deg!

 

Lærerplanleggeren – den morsomste jobben av alle

Hva er vel bedre enn å sitte med den helt nye planleggeren i fanget – blanke ark og en helt ny start? Det er nesten så man lurer på om man tør å skrive noe i den. Finn frem dine beste penner og favorittusjer, og kos deg med å føre inn timeplaner, klasselister, kontakter m.m. Jeg kan anbefale digital læreplanlegger som printes selv og settes i perm. Da har man uendelige muligheter til å sette den sammen helt etter eget ønske! Man kan printe ut kun for et halvt år av gangen, og man kan også ta ut ark etterhvert som skoleåret går, så slipper man å ha permen full.

Last ned og print ut din unike planlegger for skoleåret nå

 

 

Ta et nytt kurs eller kjøp en fagbok som gir deg inspirasjon til å prøve noe nytt

Vi trenger alle inspirasjon for å holde “piffen” oppe gjennom et skoleår. Dessverre blir det ofte så hektisk at vi ikke prioriterer å holde seg faglig oppdatert og inspirert av andre. Jeg anbefaler deg derfor å bestemme deg for et onlinekurs som du selv kan ta i ditt eget tempo når du har litt ekstra tid, eller gå til innkjøp av en fagbok som kan gi deg ny inspirasjon. Gjør du dette allerede før skoleåret starter, og du bestemmer deg for å prioritere inni mellom, så vil du garantert føle deg mer motivert og få en ekstra giv når du trenger det.

Sjekk ut mine favorittbøker – kanskje er det en du kunne tenke deg å lese i år

Hopp gjerne med meg på onlinekurs, så skal jeg sørge for at du blir både motivert og inspirert og vil få massevis av nye ideer og løsninger som vil avlaste deg i jobbhverdagen

 

Da er det bare å puste ut og ønske deg lykke til med skolestart! 

 

Publisert på

Bokstavinnlæring på 1-2-3 med iMal (Gjesteinnlegg)

For 2 år siden kom jeg i kontakt med ei skikkelig engasjerende og dyktig dame, som viste meg en ny måte å tenke lese- og skriveopplæring på; Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring (iMal). Jeg var straks hektet på å lære mer og så at dette var noe som virkelig trengtes i den norske skolen. Metoden vektla å ha en god balanse mellom frilek og korte, intensive arbeidsøkter, og at ALLE barn skulle henge med!

iMal

iMAL – Bokstavinnlæring på hjernes premisser

Innlegget er skrevet av Regine Nagelhus, grunnlegger av lese- og skrivemetoden iMal.

«Når et barn ikke mestrer en ferdighet er det ofte fordi barnet mangler mer trening på den ferdigheten som skal bedres. Noen barn har rett og slett ikke fått tilstrekkelig med stimuli og øvelse for å mestre ulike ferdigheter. Det finnes ingen snarvei til læring!» (Sigmundsson og Haga – Ferdighetsutvikling).

La det med en gang være sagt; iMAL handler ikke om sirlig penskrift for hånd. Håndskriftens funksjon er å etterlate et motorisk minnespor i hjernen. Når bokstaven kodes inn i elevens hukommelse gjennom håndbevegelse samtidig med at eleven sier bokstavlyden og ser bokstavtegnet, dannes det flere minnespor om bokstaven i elevens hukommelse. Samtidigheten i innkodingen fører til at det dannes forbindelser mellom minnesporene, og disse forbindelsene øker effekten av bokstavinnlæringen.

Det som trenes, utvikles!

Målet med å lære bokstavene er at de skal bli en automatisert ferdighet. Når eleven kan huske bokstaven til både lesing og skriving, uten å tenke seg om, blir lesing nøkkelen til at tekster byr på kunnskap, informasjon eller opplevelse.

iMAL er en lesemetode som tar i bruk prinsipper for bokstavinnlæring på hjernens premisser.

iMal

I dette blogginnlegget ønsker vi å beskrive tre sentrale kriterier som iMAL legger vekt på i bokstavinnlæringen; inkrementell, systematisk og intensiv.

Inkrementell forankring:

Inkrementell betyr trinnvis eller en liten ting om gangen. Det medfører at bokstavene læres inn, en for en. Elevene eksponeres ikke for bokstaver de ikke har lært, hverken til lesing eller skriving. Det inkrementelle perspektivet handler om å ikke overbelaste elevens minnefunksjoner, og dermed styre oppmerksomheten fullt og helt mot den nye bokstaven som skal kodes inn. iMALs læremidler sørger for at elevene bare møter lese- og skriveoppgaver med bokstaver de mestrer. Nye bokstaver som blir lært inn blir kombinert med allerede innlærte bokstaver.

Læremidlene finner du på iMals hjemmeside

Systematisk forankring:

Det systematiske perspektivet handler om å vedlikeholde alle bokstavene som er innlært etter iMAL-prinsippene. Det betyr at når en bokstav er introdusert skal den hentes frem fra hukommelsen daglig, til både lesing og skriving. Dermed reduseres muligheten for at eleven glemmer bokstavene som er gjennomgått.

Intensiv forankring

Et sentralt suksess-kriterium i iMAL er at flere sanser stimuleres samtidig når en bokstav skal lagres i hukommelsen. I tillegg bør en rekke arbeidsmåter etterfølge hverandre i rask rekkefølge. Det medfører at iMAL-oppgavene krever full konsentrasjon. På grunn av intensiviteten i læringsøktene bør de være forholdsvis korte. For elever som strever med oppmerksomhet og utholdenhet gir det økt motivasjon om iMAL-øktene avløses med gode økter med fri-lek.

Med iMAL har vi noe veldig viktig å si til ALLE som jobber med barn som er disponert for å utvikle lese- og skrivevansker:

 1. Vær 100 % sikker på at elever som strever med den første lese- og skriveopplæringen husker alle bokstavene til både lesing og skriving. KARTLEGG om eleven husker bokstavene til BÅDE lesing OG skriving. (Urovekkende mange elever får for vanskelige lesetekster og skriveoppgaver når de strever med å huske bokstavene).
 2. Ta i bruk iMAL-teknikkene som koder den viktige bokstav-kunnskapen inn i hukommelsen, slik at bokstavene fester seg.

iMal på nettbrett

En stor oppgradering av iMal kom i år da det ble åpnet for bruk av iMal på nettbrett. Allerede har over 100 kommuner åpnet for bruk av iMal på nettbrett ved sine skoler. Et fantastisk verktøy for både elever og lærere!

 

iMAL holder jevnlige kurs, både gratis webinarer og stedlige kurs.

Gå sammen med kollegaene dine i dag, meld dere på webinar og skaff dere tilgang til iMal lesing, så er dere godt rustet for neste skoleår med en metode som virker for alle!

Publisert på

Lærertreff 2016 – årets happening!

Jepp, dette ble årets happening for min del! 3 dager fri fra alt familieansvar, og bare storkose seg med spennende kurs på Østlandsk lærerstevne og på toppen av det hele; Lærertreff med fantastiske kollegaer. Nå hadde jeg bare møtt 3 av dem personlig før, men så mye som vi samarbeider og deler på nett, så velger jeg å kalle dem mine kollegaer likevel 😀 18 stykk, dessverre noen forfall helt på tampen, men likevel en knallgjeng!!

Jeg og Frk Linn har lenge drømt om å stelle i stand et skikkelig lærertreff av den litt mer amerikanske sorten, og når så mange allerede var samlet i Oslo for helgen så var det bare å slå til! Innen en liten uke fikk vi samlet en masse gode sponsorer og flotte premier.

Vi møttes på Jacob Aall på Aker Brygge og det var utrolig morsomt å få treffe disse menneskene som man stort sett bare kjenner ved et enkelt profilbilde, men likevel prater så tett med. “Det er meg med hunden!” Stemmer, da har jeg plassert deg 😉 Thihi… 🙂 Ble en del morsomme forklaringer!

Vi var lærere samlet fra 20 skoler, alt i fra 1. trinnslærere og opp til og med vgs. Fådelte skoler med rundt 50 elever til storskoler med 800 elever. Nyutdannede lærere til lærere med 25+ års erfaring. En god spredning med andre ord, og dermed MYE å lære hverandre!! Så mange flotte og engasjerte lærere fortjener selvsagt bare det beste, og det var klart at vi måtte diske opp med en liten “goodie-bag” 🙂

Her var det masse godsaker for en hver smak;
* klistremerker fra Nille
* timeglass fra Klasseromsspesialisten
* post-its fra Klasseromsspesialisten
* mattearmbånd fra Forskerfabrikken
* magasin fra Nysgjerrigper
* årshjul-plakat fra Spireserien
* Donaldhefte fra Donald i skolen
* Lys og lukt pakke fra Dysleksi Norge

I tillegg fikk hver deltaker et eget kuponghefte med flere gratis produkter og gode tilbud 🙂

* gratis produkter fra Begynneropplæring med Runar
* valgfritt produkt fra Malimo Mode
* gratis oppdragskort fra Frk Linn
* valgfritt produkt + VIP-medlemskap fra Teaching FUNtastic
* tilbudskoder på Pocket Chart og Bingo Dabber tusj fra Klasseromsspesialisten
* tilbudskode på kurs og nettbutikk fra Matematikkbølgen (matematikkbutikken.no)

Utover kvelden ble det deilig mat og drikke, og mye god idéutveksling. Lærere er jo ikke akkurat kjent for å snakke lite, så her gikk praten i ett! I tillegg hadde vi vært så heldige å få flere flotte sponsorer med som ønsket å sette litt ekstra pris på lærerne denne kvelden!

Det var mange fornøyde lærere som gikk hjem med blant annet disse premiene i veska;

“Lille Lykke skriver” er en bok om barneskrift skrevet av spesialpedagog Heidi Osa Syvertsen. Jeg har tidligere skrevet et innlegg her om hvordan boka forandret hvordan jeg jobbet med skriveutvikling fra første skoledag! Lesesenteret har også skrevet om hvordan boken kan brukes 🙂 Boka kan kjøpes i bokhandel eller ved å bestille direkte fra Osa Publish. Vi vet at en oppfølger straks er på vei, så følg gjerne Lille Lykke på Facebook for å få deg lanseringen 🙂

Pocket Chart er fast inventar i de aller fleste amerikanske klasserom, men har ennå ikke funnet veien til det norske klasserommet – utrolig nok! Klasseromsspesialisten.no er de eneste som selger disse i Norge i dag. På vår skole brukes den fast i stasjonsundervisningen og er en utmerket aktivitet som kan tilpasses alle fag og trinn. Her kan elevene øve på lesing, sorteringsoppgaver, ordforråd, matematikk m.m., på en enkel, aktiv og plassbesparrende måte. De er også fantastiske å bruke til å organisere og rotere klasseromsjobber eller arbeidsplaner. Jeg kommer til å legge ut en video av noen av våre aktiviteter og også publisere flere ferdige opplegg til Pocket Charts, om ikke så lenge. Følg med på Facebook-siden min, så får du det med deg 😉

iMAL er et helt nytt læreverktøy i skolen som har spredt seg over store deler av landet. Det er en metode for å etablere grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og engelsk, og står for Integrert, Multisensorisk Assosiasjonsbasert Læring. iMal er utviklet av spesialpedagog Regine Nagelhus, som var så raus at hun ønsket å gi en av deltakernes skoler gratis digital tilgang på den nye nettbrett og touch-skjerm ressursen, ut skoleåret! iMAL kjører også jevnlige webinarer der du og teamet ditt kan delta og lære mer om hvordan iMAL kan brukes i undervisningen for å sikre at langt flere elever enn i dag får en god start med lesing og skriving!

Aftenposten junior er nok mange skoler kjent med allerede, spesielt gjennom arbeid med Avis i Skolen. Aftenposten sponset en heldig lærer med et årsabonnement som klasse helt sikkert vil få stor glede og nytte av det neste året 🙂

Jeg ønsket selv å gi bort et helt spesielt medlemskap, der en lærer fikk full tilgang til alle mine opplegg fra Teaching FUNtastic, både tidligere og fremtidige. Det var en ekstra morsomt å gi bort, og håper at jeg skal få gitt bort et par til av dem ved senere anledninger 🙂

Avseth.no har gjort seg godt kjent på lærergruppene på Facebook den siste tiden, med sine store gradskiver til gulv/skoledør. Gradskivene er et fantastisk verktøy for å enkelt konkretisere vinkler ved hjelp av klasseromsdøren! Avseth har også blant annet gangetabell til trapp, og mye annet flott av trykksaker.

Klasseromseksperten.no ønsket å gi bort et sett med våre populære timeglass som måler forskjellig tid; 30 sek, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min og 10 min. De er geniale å bruke blant annet til opplegget mitt med høyfrekvente ord (“Slå klokka – tyggisord”), der elevene har forskjellig tidsmål å jobbe etter. Klasseromsspesialisten har og fått inn 7 pk med 1 minuttsglass med farget sand, tilhørende de 7 første nivåene. På de tre siste brukes timeglass med sort sand, da de da regner som å ha “svart belte” i lesing av høyfrekvente ord – stor stas for elevene 😉

Turid Noddeland Nygård som har drevet Leselabben på Nesheim Skole i flere år, og nå er tungt involvert i Dysleksi Norge og Dysleksi Aust-Agder, hadde ordnet hele 4 flotte og helt nye engelskhefter til oss! De ble veldig godt tatt imot og vi håper og tror at de skal komme mange elever og lærere til nytte.

Så hvor går veien videre nå? Jo, neste treff er allerede i tankene og har surret der en god stund, så når vi bare kommer oss over vinteren så skal dere nok få både sted og dato. Dette vil først og fremst bli publisert på Facebook-siden min Teaching FUNtastic, så følg med der :)!

Da er det bare å sende ut en STOR TAKK til de engasjerte lærerne som stilte opp og ikke minst alle de flotte sponsorene som bidro! Håper at alle fikk med seg noen gode tips og nye bekjentskap! 🙂

Vi sees snart igjen 🙂

Publisert på

Tips til opplegg på førskoledag

Nå nærmer det seg førskoledager for mange skjønne små elever, og spente lærere. Kanskje skal du ha 1. klasse for første gang, eller kanskje er du bare på utkikk etter noen nye engasjerende aktiviteter. Uansett, så er førskoledagen(e) en fantastisk mulighet til å skaffe seg mest mulig informasjon om elevenes nivå og kunnskap før skolestart. Her deler jeg tips og oppgaver som gir et godt opplegg til førskoledag!

Innlegg med tips og ideer til førskoledag.

Elevenes møte med skolen, tror jeg er minst like spennende for meg, som for de små 🙂 For mange kan det være skummelt og litt fremmed, og da er det viktig å gi dem et så positivt inntrykk som mulig, slik at de virkelig gleder seg til å komme tilbake i august.  Jeg er opptatt av at de møter oppgaver og aktiviteter de mestrer, men også muligheter for noen små utfordringer. Det er viktig å huske på at elevene kommer inn med veldig forskjellig kunnskap i sekken, og at alle skal få mulighet til å jobbe med aktiviteter på sitt nivå, allerede fra førskoledagen. Planlegg et opplegg med aktiviteter som gir mulighet for differensiering!

Det er stor forskjell i Norge, på førskoledagenes opplegg. Noen har kun førskole to timer, mens andre har to dager. Noen lar foreldrene være med hele dagen(e), mens ved andre skoler blir foreldrene sendt hjem. Hvordan man velger å organisere, og sette det opp må derfor bli forskjellig fra skole til skole.

Jeg har samlet noen tips og oppgaver til førskoledag som jeg har brukt over flere år.  Stasjonsaktiviteter er den absolutt beste måten å organisere dagen på synes jeg. Å jobbe i små grupper, gir elevene trygghet, og mulighet til å bli bedre kjent. Grupper gir også mulighet for samarbeid for dem som ønsker det, eller man kan jobbe individuelt innad i gruppa. Mens elevene holder på med sine stasjonsaktiviteter, har jeg mulighet til å gå rundt til hver gruppe og småprate med hver enkelt elev. Så hva kan disse stasjonsoppgavene inneholde, og hvordan differensiere best mulig?

Her gir jeg deg et knippe utvalg med tips og oppgaver til førskoledag!

Vi starter felles med en liten introduksjon og navnerunde, samt møte med klassebamsen vår, Tatty Teddy. Deretter deles elevene i grupper, og rullerer på stasjonene. Etter en liten matbit, samles vi igjen, og leser en bok, hvor vi etterpå jobber med en felles skriveoppgave. Aktivitetene i førskoledagens opplegg kan du lese om hver for seg.

KLASSEBAMSE
Jeg anbefaler ALLE 1.klasser å ha en klassebamse! Det inngår så utrolig mye læring, både muntlig og skriftlig, og ikke minst kan den brukes som motivator i de fleste aktiviteter. Vi introduserer derfor klassebamsen, Tatty Teddy, allerede på førskoledagen. Her kan du lese mer om hvordan jeg organiserer opplegget med klassebamse, samt link til selve opplegget!

Klassebamse eget hefte med informasjon - godt tips til førskoledag.

 

NAVNESKILT
Å lage navneskilt er alltid en hit. Det er noe som er kjent for elevene, og trenger ingen videre differesiering. Sørg for at elevene har mange morsomme skrive- og tegneredskaper til å dekorere med, og gjerne også noen klistremerker. Kan være lurt å legge frem navnskilt og klistremerker til hver gruppe etterhvert, slik at ingen tar feil navn eller bruker opp alle klistremerkene…for det skjer jo 😉 Bruk gjerne denne malen og rediger/skriv inn navnene i en tekstboks oppå malen (Power Point fil).

Navneskilt redigerbart

Fontene jeg har brukt her er fra Kimberly Geswein, og kan lastes ned gratis, til personlig bruk i klasserommet! Jeg har her brukt KG Red Hands.

LEGOBOKSTAVER
Denne aktiviteten er nok kanskje den mest populære stasjonen på førskoledagen(e). Elevene får utdelt småkort med bokstaver og skal selv prøve å bygge bokstaven med lego. Elevene kan bygge sin egen bokstav eller tall. De som tar denne oppgaven lett, bygger ofte hele navnet sitt!

Kort til legobokstavene kan lastes ned HER!

Lego kort - bygg bokstaver

 

BOKSTAVPUSLESPILL
Bokstavpuslespill er en aktivitet vi tar frem igjen til høsten i forbindelse med bokstavinnlæringen. Elevene har hvert sitt laminerte brett med rutenett på, og skal prøve å pusle sammen de ni brikkene som utgjør bokstaven. Ønsker man å gjøre oppgaven enda vanskeligere, kan man klippe ut kun selve bokstaven og deretter klippe denne i biter. Det er lurt på merke alle bitene til hver bokstav, med et tall bak, slik at bokstavpuslespillene ikke blandes så lett. Puslespillene kan også lastes ned gratis HER!

PLASTELINA
Å forme bokstaver i plastelina er en enkel og morsom aktivitet. Her får alle elevene til å lage både små og store bokstaver. Har du elever som allerede kan lese og skrive, kan oppgaven utvides til at de skriver ordene som begynner med hver bokstav, evt skriver navnet sitt med plastelina. Her kan du laste ned formingsmatter til alfabetet og med tallene!

Oppgave til førskoledag. Lag bokstavene med plastelina på egen formingsmatte. Oppgave til førskoledag. Lag tall med plastelina på egen formingsmatte.

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGRAM
Å jobbe med former er barna kjent med fra barnehagen. Denne oppgaven har tre vanskelighetsgrader og fungerer derfor godt på førskoledag. Elevene skal prøve å lage forskjellige bilder med formene ved å legge dem over en ferdig mal. En vanskeligere versjon er å bruke kun “skyggemal” der man ikke ser formenes plassering. I tillegg kan elevene få i oppgave å lage egne bilder og figurer. Morsom, engasjerende og enkel. Lastes ned gratis fra www.filefolderfun.com, her!

LILLE LYKKE SKRIVER” – HØYTLESING & SKRIVEOPPGAVE
Høytlesing hører med på førskoledagen, og da er “Lille Lykke skriver” min absolutte favoritt! På førskoledagene ønsker jeg å samle mest mulig kunnskap om elevenes nivå, og “Lille Lykke skriver”gir en god og trygg tilnærming til skriftproduksjon. Boka handler om bestefar som viser Lille Lykke hvordan man kan skrive hva man vil, selv uten bokstaver. Du kan lese mitt tidligere innlegg om hvordan jeg bruker boka i undervisningen, her. Skrivesenteret har også skrevet en artikkel om Lille Lykke skriver.

Når vi sammen har lest boka, ber jeg elevene hjelpe meg med å finne eksempler på hva man kan skrive om. Forslagene tegner jeg på tavla. Etter dette er stort sett de fleste elevene kjempeklare for å starte med sin egen skriving. Du vil bli overrasket over hvor motiverte de blir, og ikke minst hvor mye noen av dem kommer til å skrive!

De får også tegne en tegning til. Denne oppgaven gir meg et veldig godt utgangspunkt for hvordan jeg skal legge opp de første skoleukene. Her vil du se elever som ikke kan en eneste bokstav, de som kan noen tall og bokstaver, de som skriver navnet sitt og kanskje andre i familien sitt navn, samt elever som kan skrive både noen ord og kanskje en hel setning. Oppgaven sparer jeg på til slutten av 1. klasse, og gir dem da samme skriveark og oppgave, slik at vi kan sammenligne de to. Det er fantastisk morsomt når elevene får se forskjellene og hvor mye de har lært i løpet av året!

Lese førskoleboka Lille Lykke skriver. Høytlesingsbok til førskoledag.

“Lille lykke skriver” selges hos de fleste bokhandlere, og den kan også kjøpes HER!

SKOLEBOK – FORSIDER
Alle elevene forbinder skole med bokstaver, tall, bøker og lekser. Det er liksom noe helt spesielt å få sin første bok og første lekse! Jeg har inntrykk av at de fleste blir ganske skuffet dersom de ikke får med seg en bok og en lekse hjem fra førskoledagen. Jeg bruker alltid forsider på elevenes skrivebøker. Dette for å lettere skille dem fra hverandre, men også for å gjøre skriveboka litt ekstra spesiell. HER finner du flere forskjellige redigerbare maler til forsider!

Redigerbare forsider til elevbøker. Lag egne forsider til førskoleboka.

ALT OM MEG
Oppgaven “Alt om meg” limer jeg inn i skriveboka som en første lekse. Her vil jeg at elevene skal tegne og eventuelt skrive litt om seg selv slik at jeg blir bedre kjent med dem. Elevene er utrolig stolte når de drar hjem med denne leksa, og ikke minst når de kommer tilbake første skoledag og leverer boka! *SMELT* “Alt om meg” boka kan du finne HER!

Tips til oppgavehefte til førskoledag. Enkle oppgaver til førskolebarna.

I denne pakken ligger det også en redigerbar bok; “Alt om læreren”, som jeg selv fyller ut, og kopierer opp til hver elev. Slik kan de bli litt bedre kjent med meg før vi starter skolen i august.

Brev fra læreren til skolestart og førskoledag

LESEBINGO
Elevene får også en lesebingo limt inn i boka, som frivillig lekse. Her oppfordres foreldrene til å lese med og for barna på forskjellige måter, for å forberede barna på leselekser, og skape nysgjerrighet rundt bøker og lesing. Lesebingoen kan også redigeres slik at du kan forme den helt etter eget ønske. Har foreldrene og elevene brukt den hjemme over sommeren, er de allerede kjent med den når vi starter skolen, og de får Lesebingo hjem i lekse. Lesebingoen får du tak i HER!

Lesebingo lekse førskoledag

BOKSTAVKONGEN
Har du tenkt å bruke “Bokstavkongen” i bokstavinnlæringen, så er det en kjempeflott dag å introdusere også ham på! Vi leser innledningskapittelet og viser frem bokstavslottet vårt. I tårna skriver vi inn alle elevenes navn og hver uke henger vi opp de nye bokstavene vi får fra Bokstavkongen.

Slott til bokstavene etterhvert som de barna lærer bokstavene.

Gjett om elevene er spent på hvilken bokstav vi får først når de starter i august :)!! Bokstavkongen har både en bok med historier til alle de forskjellige lydene, iPad App, samt tavleressurser. Vel verdt å sjekke ut om du ikke har prøvd det før. Dette blir mitt sjette år med Bokstavkongen, og barna ELSKER ham!

Ønsker dere en fantastisk flott førskoledag, med mye lek, læring og moro, og håper du fikk med deg et par gode tips og oppgaver til førskoledagen på veien!

Publisert på

Lær å skrive brev med postkontor i klasserommet

Vi åpner Postkontor

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne Postkontor, som gjerne kan stå som et eget hjørne hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivesatsjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året. Vi skal se nærmere på det å lære å skrive brev.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på Postkontoret. Man kan selvfølgelig også introdusere forskjellige typer lister, som man kan “sende” til andre.

Jeg anbefaler å introdusere brevskriving på 3. og 4. trinn. Da får man kombinert brevskrivingen med rettskriving og innlæring av sammenhengende skrift. Når elevene har lært seg oppsett av brev, og er selvgående på brevskriving, så er det en fantastisk aktivitet å bruke på stasjon.

Hva trenger man på et Postkontor?

For å sette opp et eget postkontor trenger man ikke all verdens med ressurser, men elevene blir helt klart mer motiverte om man gjør litt ekstra stas på det! Et alternativ, om skolen ikke har råd til å bruke penger på noe ekstra skrivematriell er å spørre foreldrene om de har mulighet til å donere noe.

Dette trenger du for å sette opp et eget postkontor i klassen

 •  klassens postkasse – lages enkelt av en skoeske som males rød
 •  kladdeark med linjer
 •  dekorative brevark og forskjellige typer kort
 •  konvolutter
 •  uekte frimerker
 •  skriveredskaper – gjerne litt morsomme blyanter og viskelær som de ellers ikke får bruke
 •  fargeblyanter
 •  klistremerker
 •  klassens adressebok
 •  ”Postbud-skilt” til Ukas Postbud

Forberedelser

Jeg setter alltid opp en egen referansevegg ved postkontoret, der vi henger opp forskjellige hjelpemidler:
 •  ordkort med de vanligste “brev”-ordene
 •  plakat med oversikt over oppsett av brev
 •  modellbrev/kort/lister
 •  modellkonvolutt med adresse
 •  “Klassens Postbud”-skilt
Har du mulighet til å få laget deg en liten postveske eller posthatt, som ukas postbud kan bruke ved utdeling av brev til klassen, blir det ekstra stas for elevene!
Sett av en fast plass i klasserommet til postkontoret der elevene finner materiellet de trenger. Det kan være så enkelt som litt veggplass og en hylle, eller et eget hjørne med sitteplasser til å skrive.
skrive brev Postkontor
Postkasse lager man enkelt av en skoeske og som man lager hull til brevene i, og maler rød. Skoesker er mer holdbare enn andre esker, og åpnes med lokk når posten skal tas ut, slik at den ikke blir så fort slitt.

Lær å skrive brev på 1 uke

Vi lærer alltid om adresser og hvordan skrive disse riktig på konvolutt, før vi starter med selve brevskrivingen. Vi snakker om for- og etternavn, veinavn, husnummer, postnummer og poststed. En av de første aktivitetene våre er å pusle sammen adressene våre riktig, for så å lage fine konvolutter med adressene som vi samler i klassens adressebok! Denne fungerer som en oppslagsbok når elevene skal skrive brev til hverandre.

 

skrive brev steg for steg
Vi bruker  brevoppsettet fra opplegget “Lær å skrive brev“. Den er enkel og forklarende, med fargekoder, lik fargene i modellbrevet som følger med. Når vi skal trene på å skrive brev, øver vi oss på å skrive hver del for seg selv. Første dagen arbeider vi kun med “hodet” av brevet vårt. De neste to dagene, innledning og kommentarer. Deretter klarer vi stort sett å komme gjennom “underkroppen” og “føttene” de siste to dagene i uka.
Den andre uken bruker vi på å redigere brevet, og ser da nærmere på innhold, tegnsetting og rettskriving.
Når elevene ser seg fornøyde med brevet sitt, så får de skrive det på nytt med sin beste håndskrift. På postkontoret har vi et utvalg av forskjellige brevark, både med og uten linjer. I tillegg kan elevene velge mellom flere forskjellige frimerker og litt pynt til konvoluttene.

Skaff brevvenner til elevene

Når elevene er litt drevne i brevskriving er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med!

Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine vil mottar sitt første brev eller post noen gang! Klart at det er stor stas!

Alle ressurser til Postkontor fiks ferdig til deg!

Er du interessert i å sette opp ditt eget klasseroms-postkontor, kan du få alle mine ressurser samlet i opplegget “Vi lærer å skrive brev”. Her ser vi også på hva kommunikasjon er og forskjellige måter å kommunisere på.
I tillegg til alle ressursene til Postkontor, får du også detaljerte planer for undervisningen. Veiledningen er delt opp i mini-lessons, der elevene får undre seg over og diskutere spørsmål knyttet til kommunikasjon og kommunikasjonsformer, adresse og brevskriving.
Tilknyttet hver mini-lesson følger også elevaktiviteter og en egen lærerguide.

 

Skriveopplegget går over flere uker, litt avhengig av hvor ofte man jobber med opplegget. Hver mini-lesson + elevaktivitet er lagt opp til en dobbeltime á 90 minutter, men også dette avhengig av klassen det undervises i. Totalt består brevopplegget av hele 75 sider!
Skrive brev bilde
Du kan også følge min Pinterest-tavle “Postkontor i klasserommet” for flere tips og inspirasjon til oppsettet i klasserommet!
Og du? Dersom dere har tatt opplegget i bruk, så jeg tar gjerne i mot brev fra klassen din! God skriving!
Publisert på

La elevene bestemme målene!

I går startet vinterferien her hos oss, og må si det var deilig å dra hjem fra jobb og vite at man får en ukes “pusterom” 😉 Det har vært noen hektiske, men spennende uker tilbake på jobb etter permisjon – utrolig hvor fort man egentlig kommer i jobbmodus igjen!

Noe av det første jeg ba elevene om å gjøre da jeg startet, var å sette seg 3 mål i norsk; noe de ville forbedre seg på, ønsket å lære eller trengte mer støtte på. Til dette laget jeg egne målark.

Elevene satt seg først 3 egne mål. De fikk bestemme helt selv! Det var alt fra å rekke opp hånden oftere, lære seg sammenhengende skrift eller høyfrekvente ord, til å lese på et høyere nivå eller tørre å lese høyt for klassen.
Deretter satt jeg 3 mål for hver av dem. Tre ting jeg som lærer ønsket at de skulle fokusere på frem mot sommeren. Noen av elevene fikk da 6 mål, mens andre fikk 3, avhengig av hvor “enige” vi var. Nå skal jeg sette meg ned med en og en av dem og gå gjennom målene vi har satt. Målarket brettes sammen som en “brosjyre”, og elevene får ta målarket med hjem.

I tillegg har jeg laget meg et “lærerark”, der jeg skriver på alle målene for hver elev. Disse oppbevarer jeg i en målperm og bruker som referanse, både når jeg planlegger timene og i elev- og foreldresamtaler.

Elevene vil etterhvert få en stasjon som kalles målstasjon. Her vil de finne aktiviteter og arbeidsoppgaver som fokuserer på de individuelle målene. Dette vil vi jobbe systematisk med hver uke. Hvordan jeg organiserer dette skal jeg utdype mer i et annet innlegg, men kort fortalt så vil elevene ha hver sin mappe på stasjonen, med tilrettelagte aktiviteter. Vi vil ha elevsamtaler underveis for å “sjekke inn” om hvordan det går i forhold til fremgangen. Elevene setter seg også nye mål underveis eller vi kan justere dem dersom det trengs. Jeg opplever elevene som veldig engasjerte og ikke minst motiverte for å nå målene sine når vi jobber på denne måten!

Her får du både målark for norsk, matematikk og engelsk – på bokmål og nynorsk. I tillegg har jeg laget ett for generelle utviklingsmål for de som vil kombinere basisfagene i målsettingen!

Ønsker dere alle en fin og avslappende vinterferie 🙂

Publisert på

“Jeg kan!” Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Skap et bedre og mer positivt klassemiljø med opplegget “Jeg kan!”

Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et mer positivt klassemiljø. Grunntanken er at man setter inn tiltak der man utelukkende fokuserer på de positive tingene og skaper faste og gode rutiner i skolehverdagen. Med gode rutiner og positiv innstilling, tar man hensyn til andre rundt seg og minsker irettesettelse og negative påminnelser. Dette fører til et bedre klassemiljø både for lærer og elev.

Plakater med positive klasseregler for godt klassemiljø

Bruk av positive og “negative” klasseregler

Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel. Det er ikke disse elevene vi har klasseregler for. Det er elevene som ikke klarer å følge reglene, vi lager regler for. Jeg har derfor ofte følt at fokuset har blitt nettopp på dette; regler som ikke følges og de elevene som ikke klarer følge dem. Jeg ønsket meg derfor noe som var mer positivt ladet. Noe som fikk elevene til å fokusere på adferd vi ønsker å oppnå og strekke oss mot, i stedet for adferd vi ønsker å begrense eller stanse.

Det er så lett å irettesette elever ved å bruke negative setninger; “Ikke løp i gangen!”, “Ikke legg jakka på gulvet!”. Men i stedet burde vi snu det og fortelle dem hva de skal gjøre; “Husk å gå rolig gangen.”, “Heng jakka di fint på knaggen.” Barn har stort sett en helt annen motivasjon for å vise hva de kan klare, enn å endre på noe de ikke klarer. Jeg bestemte meg derfor for å forkaste alt som het klasseregler, og startet i stedet arbeidet med å utvikle “Jeg kan!” systemet. Jeg fant 22 fokusområder som har vært essensielle i mine klasser, og har bygget opplegget rundt disse.

Fokusområdene

Hver dag/time velger jeg ut 3 fokusområder som jeg enkelt merker med en post-it lapp og snakker med elevene om i forkant av aktivitetene våre. Elevene kan etterhvert også være med på å bestemme hvilke ting vi må fokusere mer på. Da blir elevene med i bestemmelsesprosessen og jobber med egenvurdering. Tiltak rundt klassemiljø handler mye om å snu det negative til det positive og å få elevene med på prosessen.

Plakater med positive klasseregler merket med dagens fokusområder

Plakatene er laget i 3 forskjellige størrelser. Jeg bruker de største (A5) til veggdisplay, og de minste til enkeltelever som trenger individuelle mål. Da er disse fine å bruke!

Plakater med klasseregler
Plakat Dagens fokus. Visuell fremstilling av klasseregler

“Jeg kan!” skjema

Hver elever har også sitt eget “Jeg kan!” skjema hengende i klasserommet som er kopiert opp på farget papir. Elevene får farge inn en rute for hvert av de tre utvalgte fokusområdene de har mestret denne dagen/timen. Når skjemaet er fullt, signerer jeg det og sender det hjem. Stor stas for elevene!

Belønningssystem for klasseregler og godt klassemiljø

“Jeg kan!” huset

Når jeg forbereder foreldresamtaler, bruker jeg “Jeg kan!” huset, der jeg gjennom året skraverer inn fokusområdene etterhvert som elevene mestrer dem. På de eldre trinnene får elevene selv vurdere sin fremgang en gang i måneden. Huset gir en fin visuell fremstilling av elevens fremgang over tid.

Regelhus med klasseregler for å skape et godt klassemiljø

“Jeg kan!” huset kan du laste ned gratis ved å trykke her: BOKMÅL og NYNORSK! Ønsker du å se hele “Jeg kan!” pakken, finner du den her i nettbutikken!

Opplegget fremmer godt klassemiljø nettopp fordi det blir en mer positiv atmosfære i klasserommet, og når de gode rutinene er innarbeidet er det lettere å ta tak i andre situasjoner som måtte oppstå. Vi fokuserer hele tiden på det positive og belønner dette, i stedet for å fokusere på det negative og gi konsekvenser.

Fortell gjerne hvordan dere jobber med positive klasseregler og fokus på god adferd og godt klassmiljø. Bilder og solskinnshistorier mottas med stor takk!

 

Publisert på

Golden Time og Hemmelig elev

I dag deler jeg et tips jeg har tatt i bruk med alle mine elever på barnetrinnet; Golden Time og Hemmelig Elev! I slutten av innlegget kan du laste ned alt du trenger for å gjennomføre opplegget med Hemmelig elev!

Bruk av Golden Time i undervisningen

På vår skole har de Golden Time en time annenhver uke. Det vil si at de på mandags morgenen starter med 45 minutter hver, “opptjent” til Golden Time. I løpet av de to neste ukene kan lærerne trekke fra 5 og 5 minutter dersom det er noe de ikke er fornøyde med i forhold til oppførsel, innsats etc. Når fredagen kommer vil elevene kunne delta i et utvalg morsomme aktiviteter på tvers av trinnene, i den tilmålte tiden de har igjen. Dette er tiden vi kaller Golden Time.

Hemmelig elev

Det finnes mange varianter av Golden Time. Noen praktiserer det med fratrekk av tid slik vi gjør, mens andre starter på 0 minutter og lar elevene spare opp minutter i stedet. Jeg personlig er mer for denne måten å gjøre det på, ettersom jeg ofte føler at det blir mer fokus på det negative om man “mister” tid. Tanken bak å “miste” tid i stedet for å “tjene” er at den gode oppførselen og innsatsen er forventet. Det er den som er standarden. Og i det henseende er måten god, men for de elevene som virkelig har nytte av dette systemet og belønningen, mener jeg det er viktig å fokusere utelukkende på det positive.

Hemmelig Elev

Jeg har valgt å la elevene få “tjene” minutter, og dette gjør de ved hjelp Hemmelig Elev. På tavla har vi to Hemmelig Elev bilder. De har jeg laminert og hengt opp med magnetteip. Før hver time setter jeg en en Post-it lapp bak hvert av bildene, med navnet på en jente og en gutt i klassen. Hvem elevene er, er hemmelig for klassen. Disse to elevene følger jeg ekstra godt med i løpet av timen. Jeg ser spesielt etter om de følger fokusområdene våre, slik som å lytte til den som snakker, være positiv, deler og hjelper andre og så videre. Jeg har skrevet et innlegg om hvordan vi motiverer elevene til å gjøre sitt beste, samtidig som vi har utelukkende fokus på positiv adferd.

Hemmelig elev

Dersom elevene klarer dette, fjerner jeg Hemmelig Venn bildene og avslører navnene. Alle elevene får da 10 minutter til klassens Golden Time. Dersom bare f.eks gutten klarer det, avslører jeg hvem som var den Hemmelige gutteeleven, og alle guttene i klassen får 5 minutter. Jentenavnet forblir hemmelig, og ingen av jentene tjener noen minutter.

Hemmelig elev mestringsmerke

Eleven(e) som blir “avslørt” som hemmelig elev får et Mestringsmerke av meg til å henge på sin nøkkelring. Her kan du lese om 5 gode grunner til å bruke Mestringsmerker.

Siden jeg underviser 90 minuttersøkter med dem, lar jeg dem få muligheten til å “tjene” opp til 75 minutter. Et skravert felt på oversikten teller 5 minutter.

Hemmelig elev

Elevene synes opplegget så langt er veldig spennende og de er utrolig spente og “på tå hev” hele tiden! 🙂 Har du også lyst til å prøve ut Hemmelig Venn og Golden Time, kan du laste ned freebien ved å trykke her: Hemmelig elev!

Lykke til, og kom gjerne med tilbakemeldinger om hvordan du gjennomfører det i din klasse!

Publisert på

Lærernes “stjele og dele”-kultur

Jeg har lenge ønsket å skrive litt om lærernes “stjele og dele”-kultur. Hva legger lærerne i dette begrepet? Og hvor går grensen for hva som er greit å “stjele og dele”?Etter å ha blitt medlem av diverse Facebook-grupper for lærere har jeg sett altfor mye “stjeling og deling”. Jeg har sett bøker bli scannet og delt fritt på sidene. Lærere som kommenterer ” Send til meg og!”- selv etter at det er blitt opplyst om at det ikke er lov… Etterspørsel etter deling av digitale lærerveiledninger som forlagene selger for en større sum. Bruk og deling av grafikk og bilder fra store firmaer sine nettsider. Påstander om at læreren selv eier rettighetene eller har tatt bildene selv. (Et raskt google-søk avslører at dette ikke kan stemme…med mindre firmaer som Åhlens eller Clas Ohlson er “tyven”…). Jeg har sett lærere kjøpe opplegg for deretter å oversette teksten til norsk ved bruk av hvite tekstbokser, og videre dele det uhemmet på Facebook til tusenvis av lærere.

Men verst av alt…. hundrevis av lærere som takker og bukker for det flotte arbeidet, og for godviljen til å dele med andre. Lærere som roser dette oppi skyene og BER om å få mer. Mer av alt dette som i utgangspunktet er strengt ulovlig. Uvitenhet? Du som lærer har ikke lov til å ikke vite!

Da jeg selv startet å selge en del av mitt egenproduserte undervisningsmateriell, ble jeg helt nødt til å sette meg inn i lover og regler om opphavsrett. Jeg som selger hadde ikke lov til ikke å vite. Og jeg innrømmer gjerne at jeg fikk en del å ta tak i i mitt eget arbeid. Jeg visste ikke… jeg skulle jo bare… jeg trodde at… Nei! Bøkene du bruker, heftene, materiellet, grafikken, bildene…alt dette er noen ANDRES arbeid. DU har ingen rett til å kopiere eller dele dette fritt, med mindre du har tillatelse fra opphavspersonen. Vi lærere er veldig opptatt av at andre skal respektere arbeidstiden vår og den store arbeidsmengden vi hver dag står ovenfor. Men hvordan kan vi forlange at andre respekterer oss om vi selv ikke repekterer den arbeidstiden og arbeidsmengden som andre har lagt ned i sitt arbeid? Om det er store aktører som forlag og firmaer, eller privatpersoner som fotografer, ilustratører, forfattere eller andre lærere, så fortjener de å ikke få kopiert, stjelt eller delt sitt arbeid uten samtykke. Dette må vi respektere, og ikke minst, vi må vite!

Jeg har et stort ønske om at flere lærere skal bli med på den fantastiske delingskulturen som nå er oppstått via sosiale medier. Men jeg ønsker også at vi skal holde oss innenfor lovlige grenser og ikke undergrave andres arbeid. Dette gjelder både om vi selger eller deler gratis. Jeg vet at flere har blitt skremt fra å dele, nettopp pga av Åndsverkloven og fokuset som har blitt på opphavsrett den siste tiden. Jeg har derfor valgt å lage et enkelt skjema som forhåpentligvis kan være til hjelp. Her kan du enkelt følge pilene (ja/nei) og komme frem til om det du har retten på din side dersom du ønsker å selge eller dele noe. (Det er for sikkerhets skyld godkjent av advokat som jobber innenfor feltet.)

 

Mange av dere har gjennom det siste halvåret fått kjennskap til Teachers Pay Teachers (TpT), en nettside der lærere deler og selger egenprodusert undervisningsmateriell. Her har flere lærere endt opp som gründere og solgt for millionbeløp. Lærere som deg og meg. Men visste du, at den mest-selgende læreren på TpT for bare noen år siden ble saksøkt for kopiering? Og tapte? Hun solgte et opplegg som ikke var identisk, men for likt, til et allerede eksisterende opplegg. Og visste du, at en av de største norske Facebook-sidene for lærere allerede har blitt kontaktet av advokater pga medlemenes “stjeling og deling”? At det sitter forlagspersoner og følger med i hver eneste Facebook-gruppe som vi lærere innvolverer oss i? De følger med på meg, og de følger med på deg. De beskytter sin opphavsrett!

Vi som lærere skal undervise og veilede våre elever i nettvett, kildekritikk og hva som er rett og galt når det kommer til nettbruk. Da har vi ikke lov til å ikke selv vite! Vi må være oppmerksomme på “stjel og del”-kulturen, hva vi mottar fra andre som deler, og hva vi deler videre.

I neste blogginnlegg vil du få møte en herlig lærer! En selvlært clipart artist som lager fantastiske produkter. Hun vil dele noen av sine måter å jobbe på, og fortelle litt om hva det krever av henne i form av tid og arbeidsinnsats. Vel verdt å lese, som kanskje også kan gi et bedre perspektiv på hvorfor vi ikke skal “stjele” clipart via f.eks. Google, men faktisk betale de kronene det koster, og dermed overholde opphavsretten.

Del gjerne dette innlegget og hjelp meg med å sette fokus på riktig bruk av andres verdifulle arbeid! Vi ville ønsket det samme.

 

 

Publisert på

Boktips: Introduksjon til skriving med barneskrift

«Lille Lykke drømmer om at hun kan skrive. Det er så mye hun vil skrive om! Bestefar forteller Lille Lykke om barneskrift. Han forteller at hun kan skrive med sin egen skrift, som bare hun kan lese. Lille Lykke begynner å skrive, og med barneskriften kan hun skrive hva hun vil!» En bok som gjør motiverer til skriving på 1.trinn.

 

I dette innlegget har jeg vært så heldig å få med meg en annen lærergründer, nemlig barnebokforfatter og spesialpedagog Heidi Osa Syvertsen. Hun har skrevet boken “Lille Lykke skriver”, som raskt ble en av mine favoritter da den kom ut.

 

tips til skriving på 1.trinnLille Lykke skriver

 

Jeg heter Heidi Osa Syvertsen og jobber som spesialpedagog ved siden av å være mamma til to fantastiske jenter. Jeg begynte på serien om Lille Lykke da min eldste datter var baby. Det startet med at jeg savnet bøker med andre vinklinger på stadier i barnets utvikling, og som tok for seg andre temaer enn det jeg fant på barnebokmarkedet. Jeg ønsket med denne boken å rette fokus på barneskriften, for å motivere flere barn til å rable og gjøre de voksne bevisst på at bør anerkjenne barnet når det skriver med barneskriften sin.

 

Skriving på 1.trinn med Lille Lykke skriver

 

Med fokus på barneskrift

“Lille Lykke skriver” er en barnebok med morsomme bilder og en enkel tekst. Boken tar for seg temaet «barneskrift». Barneskrift (rabling) er et viktig stadie i lese- og skriveutviklingen. Gjennom barneskrift lærer barnet seg finmotoriske ferdigheter, det lærer seg å formidle gjennom skrift og det gjør barnet nysgjerrig på skriftspråket og bokstavenes verden.

 

Boken viser eksempler på hva skriftspråket kan benyttes til, som brevskriving, oppskrifter, fortellinger og til bearbeiding av tanker og drømmer.

 

«Barneskrift» kan også være en god støtte for barn som av ulike årsaker opplever hverdagen som utfordrende. Det kan være minoritetsspråklige barn som har utfordringer knyttet til språkforståelse, eller barn som av psykososiale årsaker har en vanskelig hverdag. Noen av disse barna kan ha utbytte av å bearbeide sine opplevelser via tegning og barneskrift.

 

Jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger på boken min. Alt fra foreldre som leser boken hjemme for barna sine, barnehagelærere, lærere i skolen og andre fagpersoner som jobber med lese- og skriveopplæring, har tatt boken godt imot. Boken kan kjøpes i bokhandel eller bestilles ved å sende mail til heidi@osapublish.no.

 

– Heidi Osa Syvertsen

 

 

Benytt boka til tidlig skriving på 1.trinn

Boka har blitt en viktig del av skriveopplæringen på 1.trinn for meg. Den har gitt elevene mine en enklere og mer motiverende tilnærming til skriftspråket. Jeg bruker boka allerede på førskoledagene for å få en pekepinn på hvor elevene er i sin skriveutvikling.

 

Jeg leser boka høyt sammen med klassen, og vi snakker mye rundt barneskrift og hva det er. Etter at boken er lest får elevene komme med ideer til hva de kan skrive om. Det overrasker meg hvor engasjerte og motiverte elevene blir etter å ha lest boken og at alle har ting de har lyst til å skrive. Elevene produserer tekster med barneskrift og illustrasjon allerede samme dag, og noen skriver opptil flere sider.

 

Det er en tankevekker å se hvor mye elevene sitter inne med av ting de ønsker å formidle på papir, men tidligere ikke har hatt de riktige “verktøyene” til. Ved å lese og snakke om boken Lille Lykke skriver, blir vi kjent med begrepet «barneskrift», og hvordan man kan skrive uten å kunne en eneste bokstav.

 

Den gleden elevene viser ved å få formidle sine historier og tanker gjennom «barneskrift», og presentere muntlig for klassen, er ubeskrivelig verdifullt både for barna og meg som lærer!

 

 

Boken anbefales på det aller varmeste, til både førskoledager og i starten av 1. klasse! Skrivesenteret har også skrevet en artikkel om hvordan barnehagen kan ta i bruk boken “Lille Lykke skriver”.

 

Flere bøker av Heidi Osa Syvertsen

Lille Lykke blir sint

 

 

Ballongen

 

Ballongen boktips skole

 

Publisert på

Lag dine egne arbeidsark med bokstavhusmaler

Har du hatt lyst til å lage arbeidsark til elevene dine med bokstavhus, men ikke visst hvordan? Her får  du gratis maler, med hjelp til både hvordan du kan lage dem og idèer til oppgaver!

Lag arbeidsark der elevene kan spore eller skrive bokstaver og ord

Malene gjør det enkelt å lage bokstavhus til enkeltbokstaver eller til hele alfabetet. Her kan du lage skriveark med ukas ord, ord som inneholder innlærte bokstaver eller lignende. Velg om du enten skriver ut et ferdig ark med bokstavhus, og skriver på bokstavene eller ordene for hånd, eller om du vil bruke ulike skrifttyper og legge det inn digitalt.

Lag store bokstavhus til veggoppheng

Med disse malene får du mulighet til å lage veggoppheng med de ulike bokstavene i alfabetet. Dette kan være spesielt nyttig i bokstavinnlæringen. Jeg bruker å ta disse frem hver gang vi lærer en ny bokstav. Da henges plakaten med den nye bokstaven opp slik at den er lett synlig for alle elevene.

Hvordan legge inn bokstaver og tekst digitalt

Åpne filen i PowerPoint. Velg hvilken mal du vil ta i bruk. Sett deretter inn en tekstboks og skriv inn bokstaven eller ordet du ønsker å bruke. Merk så bokstaven eller ordet og endre til en skrifttype som har lik bokstavforming som den elevene skal bruke. Endre så størrelsen på bokstaven eller ordet slik at det passer inn med størrelsen på bokstavhuset.

Dersom du ønsker stiplede bokstaver, dobbeltklikker du på tekstboksen og velgeralternativer for tekst. Her kan du velge stiplede linjer.

Ønsker du at elevene skal skrive inni bokstavene, velger du tekstkontur med heltrukket linje. Der vil du også kunne velge tykkelsen på bokstavenes omriss.

Hvilke skrifttyper er god å ta i bruk

Her får du noen forslag til skrifttyper som jeg liker å bruke med mine elever. Klikk på hver enkelt for å finne dem og laste dem ned.

Last ned Bokstavhus gratismaler og sett i gang!

Jeg håper mange av dere vil dele bilder av arbeidsark eller plakater dere lager. Del gjerne på Facebook eller Instagram ved å bruke #teachingfuntastic

Publisert på

Klassebamse – en venn for livet!

Har du vurdert å introdusere klassebamse i klassen din? Eller er du kan kanskje en av dem som har brukt klassebamse i flere år allerede? Jeg har brukt klassebamse i undervisningen i hele 13 år, og aldri vurdert å kvitte meg med min lille grå venn!

Fordeler med å bruke klassebamse

Trygghet ved skolestart

Å introdusere en klassebamse ved skolestart i førsteklasse kan gi mange fordeler. En del skolestartere gruer seg til skolestart og skolen kan virke veldig fjern og annerledes fra den trygge barnehagen. Det å møte en leken bamse, kan gi gode, positive assosiasjoner til lek og kos. Det er ingenting som å få holde rundt et kosedyr om man er usikker eller føler seg utrygg. Klassebamsen kan hjelpe godt hos en liten 6-åring de første skoleukene

Bli kjent med hverandre

Når klassebamsen får komme på besøk hos elevene, får de både skrive, tegne å sette inn bilder i en egen klassebamsebok. Elevene velger selv hva de vil gjøre og hva de vil dele. Når klassebamsen kommer tilbake til skolen får vi mulighetene til å bli mer kjent med hverandre gjennom klassebamsens opplevelser med eleven. Vi lærer ofte litt om hverandres familie og felles interesser.

Muntlige ferdigheter

Før elevene kan lese, er det jeg som leser elevenes innlegg i klassebamseboka høyt for de andre i klassen. Eleven som har hatt klassebamsen blir oppfordret til å stå foran klassen sammen med meg å fortelle fritt fra besøket og vise tegninger og bilder fra boka. Vi roser alle innlegg, de med skrift og bilder, og de med bare en liten tegning – alt er bra! De som kan lese gjør dette selv, dersom de ønsker. Dette gir oss en god mulighet til å bli trygg på å stå foran klassen å snakke. Det gir også de andre elevene trening i å lytte når andre snakker.

Samarbeid

Klassebamsens Utfordring er en stasjonsaktivitet som har slått utrolig bra an i mine klasser. På stasjonen sitter klassebamsen og han har med seg en ny utfordring hver gang. Oppgaven er alltid en samarbeidsoppgave, og vi presiserer at klassebamsen ser etter om elevene klarer å samarbeide godt.

Tips til faglige aktiviteter med klassebamse

Muntlig fortelling

Elevenes favoritt er “Tatty på tur”. Jeg fyller kofferten hans med forskjellige ting som representerer hvor han har vært på tur og hva han har gjort. Deretter deler jeg elevene i grupper, hvor de får diskutere hvor de tror han har vært og gjort. Elevene kan så enten tegne en tegning eller skrive om Tatty sin tur. Hver gruppe får presentere sin teori på slutten av timen.

I starten av skoleåret, eller med elever som trenger øvelse på muntlig fortelling, f.eks elever med norsk som andrespråk, bruker jeg enkle oppgaver som øver vokabular og fortellingsevne.

Eksempler på dette kan være:

 • kino (popocorn, kinobillett, sugerør, 3D-briller)
 • stranda (minihåndkle, solbriller, skjell, tom solkrem)

Utover året kan oppgavene bli vanskeligere.

Kofferten kan da inneholde:

 • et tog eller fly, som et hint om hvordan han har reist,
 • et bilde av et kjent bygg eller flagg for å lokalisere reisemålet

Jeg pleier da å la oppgaven være mer åpen rundt hva han har gjort, slik at elevenes fantasi kan overta, og vi får flere forskjellig versjoner og teorier!

Skriftlige aktiviteter

Klassebamsen kan brukes i skriftlige aktiviteter der vi skriver setninger eller felles historier om ham. Klassebamseboka motiverer også elevene til tidlig skriving, og de legger ofte ned mye arbeid i innleggene de skriver.

På slutten av skoleåret feirer vi klassebamsen sin bursdag! Da får alle mine Tatty Teddy bamser komme på besøk, og elevene kan ta med sine egne bamser. Dette er en av de morsomste dagene i året! I forkant, skriver elevene invitasjoner og bursdagskort, hjelper med å skrive ønskeliste og handleliste.

Matematikk

Han kan også brukes i matematikktimen på forskjellige måter. Gi elevene oppgave i å måle ham, telle og regne med objekter han har med seg eller benytt ham i enkle tekstoppgaver.

Geografi

Vi lærer også litt om geografi, når elevene har ham med på turer. Dette kan være både utenlands og innenlands. Ha gjerne et kart tilgjengelig slik at man kan se hvor han har reist. Når elevene går opp i andre og tredjeklasse følger klassebamsen med. Da får han gjerne reise på tur til andre skoler, og lære om nye steder og byer. Vi mottar den andre skolen sin klassebamse, og må utforske og arbeide med vårt eget hjemsted.

Mitt valg av klassebamse

Klassebamsen jeg valgte meg ut da jeg startet, heter Tatty Teddy og kommer fra Me to you kolleksjonen. De har et stort utvalg av Tatty Teddy bamser og produkter. De er holdbare og av god kvalitet, noe om er viktig dersom du skal beholde den over flere år, og elevene skal ha den med hjem. Min har som sagt holdt i 13 år, med utallige runder i vaskemaskin, og er så og si like fin enda!

Gjennom årene har jeg samlet og fått disse nydelige bamsene. Samlingen nærmer seg 40-50 bamser, og du kan tro det er stor stas når alle bamsene får komme på besøk på skolen!

Hva bør jeg gjøre klart til klassebamsen?

Klassebamsens skrivebok

Ved starten av skoleåret lager jeg ferdig 3-4 skrivebøker til Tatty. Jeg limer en forside på en A4-skrivebok og setter noen ekstra stifter i permen, slik at den holder bedre. Bøkene kan bli ganske rufsete om de skal sendes hjem med elevene.

Inni boka limer jeg inn et informasjonsark til foreldrene og litt morsom historie om Tatty, som elevene kan lese. Jeg lager også mitt eget innlegg med håndskrevet tekst, bilder og tegninger, fra hans “besøk” hjemme hos meg. Det er morsomt for elevene å lese mitt innlegg, og det gir en liten pekepinn til foreldrene om hvordan de kan gjøre det.

Når boka er utskrevet blir den en del av vårt klassebibliotek. Elevene ELSKER å lese i disse når vi har lesetid! Jeg samler alle bøkene fra år til år i klasserommet. Det er veldig morsomt å lese om eldre elever eller på som har hatt klassebamsen med seg hjem. Ikke minst er det morsomt for meg selv å ha gode minner fra alle elevene jeg har undervist!

Ut på tur – Koffert til klassebamsen

Tatty har også en egen koffert som han kan ha bøkene og klærne sine oppi. Det kommer ofte med en del klær til bamsen etterhvert, når foreldre eller besteforeldre strikker og syr til ham. Kofferten blir ganske slitt gjennom et helt skoleår, så jeg pleier å spandere på ham en ny, når han starter i ny klasse. Søstrene Grene har billige kofferter i mange størrelser og farger!

Noen elever legger å ta ham med på familieturer, og da er det greit å ha en koffert stor nok til at også han får plass oppi. Vår klassebamse har reist verden rundt med elevene, bokstavlig talt. Han har blitt gjenglemt på Broadway i London, besøkt Disneyland i Japan, fått skreddersydd smoking i Kina, lagt på hvite strender i Thailand, tatt en “selfie” i Eiffeltårnet og mye mer. En riktig bereist liten bamse!

Navnelapper og besøksliste

For å organisere klassebamsens hjemmebesøk godt, er det viktig å ha god oversikt. Jeg laminerer navnelapper med alle elevnavnene, og en egen besøksliste. Navnelappene legges i en fin boks og lista henges opp på tavla. Etterhvert som elevene har hatt med seg klassebamsen hjem, henges navnelappen opp på besøkslista. Slik har jeg gos oversikt over hvem som har hatt ham og ikke. Når besøkslista er full, legges alle navnelappene oppi boksen igjen, og vi starter på nytt.

Introdusere klassebamsen for klassen

Jeg introduserer Tatty Teddy allerede første skoledag. Det første elevene som regel lurer på er om han er ekte og hvordan han har havnet hos meg. Og nei, jeg har IKKE kjøpt ham i butikken – og ja, han KAN faktisk snakke! Du må bare høre veldig godt etter, for han kan være litt beskjeden når han møter så mange han ikke kjenner 🙂

Jeg bruker å vise elevene et lite You-tube klipp om Tatty Teddy sin historie. Den forteller dem hvordan Tatty Teddy havnet hos meg. Historien er på engelsk, men vi stopper underveis og snakker om det som skjer. At det er på engelsk gjør det bare enda mer spennende… kan Tatty Teddy snakke engelsk tro? For elevene jeg har hatt som ikke snakker så mye norsk, har det vært ekstra godt å ha en “venn” som heller ikke kan språket helt.

Historien om Tatty Teddy er trist i starten, men det gir oss en mulighet til å prate om hvor viktig det er å ta vare på hverandre og det å ha en god venn! Her kan du se filmen:

Det finnes også film om hvordan Tatty møtte sine venner, god jul video, bli fort frisk video m.fl. Jeg prøver å knytte dem inn når jeg kan. God øvelse i engelsk og ikke minst veldig moro å se klassebamsen på film!

Klassebamsen på hjemmebesøk

Hver elev får så ha med seg klassebamsen hjem en hel uke! Jeg har tidligere prøvd helgebesøk, men har erfart at det ofte kan bli mye for foreldrene å få skrevet og laget et ordentlig innlegg i skriveboken på bare en helg. Vi trekker derfor Tatty Teddy på fredagen, og ber om at han blir levert torsdagen uka etter. Da har vi en dag å gå på om han skulle bli glemt – for det gjør han!

På fredagen får eleven som hadde med seg Tatty Teddy, lese og fortelle fra besøket. Etter at eleven har delt innlegget sitt med oss, får h*n trekke et nytt navn fra bamseboksen. Navnet er det bare jeg og eleven som ser. Vi bruker deretter forskjellig gjetteleker for å komme frem til hvilket navn som står på lappen; antall bokstaver, første lyd, gutte/jentenavn, antall stavelser i navnet eller antall vokaler i navnet.

Mine elever får som regel ha med klassebamsen hjem to ganger hvert skoleår. Dersom vi ikke har fulle skoleuker lar jeg ham bli på skolen eller dra hjem med meg for en ekstra vask.

Fiks ferdig opplegg til bruk av klassebamse

Jeg har satt sammen en klassebamse-pakke med forslag til klassebamsen sin skrivebok, besøksliste og redigerbare navnelapper. Alle arkene til skriveboken kan redigeres, slik at du enkelt kan tilpasse den til din klassebamse. Da får du med alt du trenger, og kan klargjøre opplegg med klassebamsen på en liten time!

 

 

Gjennom 13 år med klassebamse har jeg opplevd utallige fordeler ved å ha denne myke følgesvennen i klasserommet. Med et godt organisert system for hjemmebesøk og skrivebok har bamsen blitt en del av elevenes skolegang. Om du vurderer å introdusere klassebamse i klassen din, kan jeg sterkt anbefale det. Det har vært en fantastisk ressurs for meg som lærer, og det har bidratt til å skape et inkluderende og engasjerende miljø for elevene.

Hilsen fra Tatty Teddy!