Publisert på

10 skriveaktiviteter som engasjerer elevene

Blogg skriveaktiviteter

Som lærer er det viktig å starte tidlig med å utvikle skriveferdighetene til elevene. Selv de yngste elevene kan begynne å forme setninger og skape tekster som de kan dele med klassen. I dette innlegget tipser jeg deg om noen av mine favorittskriveaktiviteter som engasjerer elevene til å skrive og hjelper dem med å utvikle grunnleggende skriveferdigheter.

Alle skriveaktivitetene fungerer like godt i norsk- som i engelskundervisningen!

Bildebokfortelling

Jeg elsker å bruke bildebøker som et verktøy i undervisningen. Denne aktiviteten er helt knall å bruke i alle språkfag. Her er det best å bruke de enkleste småbøkene fra nivå 2 og 3, som gjerne ikke har flere enn 8 sider med bilder. Kopier sidene, klipp bort teksten og laminer de ulike bildene. Del elevene inn i små grupper, der hver gruppe får sitt sett med bildekort fra historien.

Elevgruppene skal sammen forsøke å danne seg en historie ved å plassere bildene etter hverandre i en rekkefølge de mener gir mening. Deretter skal de enten sammen eller hver for seg skrive en tekst til hvert bilde, slik at det utgjør en liten historie. Elevene synes det er utrolig morsomt å se og høre hvordan de andre gruppene har tenkt, og ikke minst når jeg til slutt leser den originale historien for dem.

For å tilpasse aktiviteten, kan de aller yngste skribentene lage en liste med ord som beskriver hvert bilde, og man kan også la dem forklare sin historie muntlig.

Skriv til bilder

Skriveoppgaver der elevene får øvelse i å beskrive og fortelle om bilder er også en god øvelse for å styrke leseforståelse. Hva ser du på bildet? Hvordan tror du det er der bildet er tatt? Hva tror du skjer på bildet? Å kunne lese informasjon ut av bilder og skape egne inntrykk, er viktig når man starter med den første lesingen. Dette hjelper eleven med før-lesingen der man ser på bildene for å få et inntrykk av hva en tekst kommer til å handler om, og også som bildestøtte til teksten. Å trene på å beskrive, tenke og fortelle om bilder gir en enkel inngang til skrivingen, og gir elevene trening i å få litt mer “kjøtt på beinet” i skrivingen sin.

Her finner man flere ulike muligheter, i at man kan skrive til myldrebilder, bilder man finner i bøker eller ferdige skriveark med veiledende spørsmål til skrivingen.

 

Samskriving

Samskriving er en spennende skriveaktivitet der to læringspartnere samarbeider om å skape en historie ved å skrive annenhver setning. Denne kreative prosessen utfordrer elevene til å tenke sammenhengende, samarbeide og bygge på hverandres ideer. Når de deler på ansvaret for å skrive historien, oppmuntres de til å lytte nøye til hverandres bidrag og tilpasse seg for å lage en sammenhengende og engasjerende fortelling. Samskriving fremmer samarbeid, kreativitet og skriveferdigheter, samtidig som den gir elevene muligheten til å dele ideer og utvikle en felles forståelse for historiefortelling.

For å modellere denne samskrivingsaktiviteten, kan dere starte i hel klasse der du som lærer sier og skriver første setning i historien. Deretter får hver elev si sin setning som du skriver ned. Jeg lover at dette vil bli en aktivitet som elevene vil glede seg til å gjennomføre med læringspartneren sin!

Skrivestartere med historiebrett og skrivebingo

Historiebrett fungerer som skrivestartere, og gir elevene idéer til hva man kan skrive om. Elevene bruker ferdige historiebrett eller lager sine egne ved å trekke kort som inneholder en hovedperson, et miljø og en hendelse. Ut i fra kortene som er trukket eller valgt ut, kan elevene skrive sin egen historie. Med 15 historiekort i hver av kategoriene hvem, hvor og hva, gir dette over 3000 kombinasjoner og mulige historier! Alternativt kan man bruke de ferdigutfylte historiebrettene, og velge seg ut ett av dem, for å finne en historie man har lyst til å skrive.

skrivestartere historiebrett

 

Skrivebingo er en genial måte å skape både skrivelyst på og å engasjere elevene til å skrive ulike typer tekster. Velg ut 6-9 ulike skriveoppgaver og heng dem opp i klasserommet. Elevene velger selv i hvilken rekkefølge de ønsker å jobbe med de ulike skriveoppgavene. Kanskje blir det bare to oppgaver i løpet av en måned, kanskje blir det seks?! Her er nok å velge i for de som har stor skriveiver, og nok variert til de som sliter med å finne skrivelysten. Benytt deg av denne skrivepakken så får du 50 ulike og varierte skrivestartere – mer enn nok til å bytte ut skriveoppgaver hver måned.

 

Skrivebingo skriveoppgaver

Skrive meninger

Vi skriver meninger er en enkel skriveoppgave som alle kan mestre, fordi alle har en egen mening om dagligdagse ting som hva de liker best. Elevene får her øvelse i å begrunne sin mening, ved å utvide setningene sine med “fordi…”. Denne teksten er enkel å bygge videre på og la elevene jobbe med å ta i bruk et bestemt antall argumenter, samt å forlenge setningene, med beskrivelser og argumenter. Den brukes også som et første steg i å kunne forstå forskjellen på mening og fakta.

Elevene liker godt å kunne få dele sine argumenter med klassen etter skrivingen, og se hvorvidt de har felles argumenter med andre. Dette gir også mulighet for å bygge videre på teksten å inkludere flere gode argumenter.

 

Postkontor i klasserommet

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne postkontor i klasserommet, hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivestasjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på klassens postkontor. Når elevene skal lære å skrive brev, er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med! Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine motta sitt første brev eller post noen gang dersom dere skaffer brevvenner! Klart at det er stor stas!

 

Kreativ skriving – tegn og skriv

Tegn og skriv er åpne skriveoppgaver for de yngste som nettopp har startet sin skrivetrening. Her får elevene bruke fantasien og tegne ferdig bildet, og deretter sette i gang med kreativ skriving. La elevene først tegne og fargelegge bildet, før de starter med å skrive enten setninger eller en kort historie som forteller om bildet de har tegnet. Oppgaven oppfordrer til kreativ skriving, der man kan velge å ha fokus på ordskriving, setningsskriving eller startende historieoppbygging. Her er stor mulighet for å differensiere hva man fokuserer på i skrivearbeidet.

Elevene får velge seg et ark som de skal tegne og skrive til. Utifra det ene elementet i tegningen, skal elevene selv tegne ferdig bildet slik de ønsker. Når tegningen er ferdig, skal de enten skrive ord, setninger eller en kort historie, utifra sin egen tegning. Dette gir rom og mulighet for kreativitet og å bruke fantasien. Man vil i en hel klasse, ende opp med mange ulike tegninger og spennende historier.

Elevene synes det er kjempemorsomt å se de andre elevene sitt arbeid og hvor ulike både tegningene og historiene blir. Jeg har brukt denne skriveaktiviteten til å sette sammen til en bok som hver elev får med hjem, slik at de kan lese hverandres historier. Det er en hit å få det som ukas leselekse!

 

Instruksjonsskriving

Instruksjonsskriving er en skriveaktivitet der elever blir bedt om å skrive klare og tydelige trinn-for-trinn instruksjoner for å veilede noen andre i å utføre en bestemt oppgave eller aktivitet. Dette kan være alt fra å bygge en legofigur eller til å lage en spesiell tegning. Formålet med instruksjonsskriving er å utvikle elevenes evne til å kommunisere effektivt ved hjelp av skriftlig språk, samtidig som de lærer å organisere informasjonen sin på en strukturert måte.

Elevene får øvelse i å skrive informasjon i rekkefølge, og er den første starten mot å dele tekst inn i begynnelse, midtdel og avslutning. Oppgavene differensieres ved å sette krav til mengde informasjon og detaljbeskrivelse man ønsker fra elevene. Jeg har satt sammen noen morsomme instruksjonsoppgaver som elevene vil le seg fillete av – ingen skriveoppgave vil være mer etterspurt enn disse!

Diktskriving

Å engasjere elevene i å skrive egne dikt kan være en utfordring. Ikke alle dikt og diktformer appelerer like godt til barna. Elevene leser også sjeldnere dikt enn annen tekst og har derfor ikke samme erfaring med diktsjangeren. Men ved hjelp av systematisk arbeid med diktsjangeren gjennom barnetrinnene, så vil elevene elske å skrive dikt. Dikt er morsomme å skrive, krever som oftest mindre mengde tekst og gjør elevene i stand til å bruke et rikere skriftspråk også innenfor andre sjangere.

Å starte med akrostisk dikt, også kalt linjedikt, er ofte det enkleste. Denne typen dikt har et ord skrevet vertikalt nedover siden, med linjer som begynner med hver bokstav i ordet.  Her kan man velge et felles ord som feks “vinter”, eller deres egne fornavn, alt ettersom hva dere ønsker å skrive om. Slike små skriveoppgaver vil raskt engasjere elever som ikke vanligvis ikke er så motiverte for å skrive og er en fantastisk sjanger for å få gode skrivere til å bli bedre til å uttrykke følelser og tanker gjennom tekst.

 

Listeskriving

Til slutt er lister flotte for de yngste elevene. Utfordre elevene til å lage lister over 10 ting, for eksempel “10 måter å være en god venn på” eller “10 aktiviteter å gjøre ute”. Lister er direkte og lar elevene øve på skriving uten presset med å skrive en hel historie. Her får elevene også masse trening på vokabular og kategorisere ord. Last ned denne gratis pakken med listeoppgaver på norsk og engelsk!

Prøv ut noen av disse skriveaktivitetene for å inspirere elevene til å utforske skriving på en engasjerende måte! Aktivitetene vil fremme kreativitet, fantasi og språkutvikling, og bidra til å vekke skrivelyst og motivasjon til tekstarbeid blant elevene.

Publisert på

Hvordan utvide ordforråd med WOW-ord i skrivingen

Wow ord

Å undervise i skriving er en prosess som tar elevene fra krusseduller og bokstavlyder, til å skape sammenhengende setninger og historier. Men etterhvert kan gjenbruk av de samme kjedelige ordene ta bort litt av gnisten fra skrivingen deres. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan vi kan arbeide med å utvide elevenes ordforråd i tekstskaping. Her vil du få noen praktiske tips og ressurser for å hjelpe elevene med å bytte ut de kjedelige ordene og utforske et rikere språk.

Bytt ut kjedelige ord med spennende “WOW-ord”

Å undervise i skriving er en fantastisk prosess å være en del av! Det er morsomt å se hvordan elevene stadig utvikler seg og får kommunisert mer og mer gjennom skrivingen sin. Når elevene er kommet ditt hen at de kan produsere egne setninger og små historier, kan vi allerede starte med å veiledning på ordforråd.

“Jeg liker is.” – “Fotball er gøy.” – “Pappa er snill.”

Slike setninger ser vi ofte i den første skriveopplæringen. Vanlige, kjedelig ord som liker, gøy, snill, sa og fin går ofte igjen. Den første og enkleste formen for skriveveiledning på ordforråd kaller jeg for “WOW-ord”. Her ser vi på de vanligste og kjedeligste ordene som ofte går igjen i skrivingen. Vi introduserer synonymer og antonymer, og får elevene til å trene på å ta i bruk et rikere skriftspråk.

Ved å ta i bruk ordlister med “WOW-ord”, får vi elevene til å bytte ut vanlige ord med ord som gjør teksten mindre kjedelig og mer variert. Laminer ordlistene og heng dem opp godt synlig, eller heng de minste på en nøkkelring, slik at elevene kan raskt ta med seg listene til pulten dersom de ønsker å bytte ut et kjedelig ord.

 

Wow ord

Hvorfor veilede elevene på ordforråd i deres tekstskaping

Når elevene blir introdusert for disse ordlistene, begynner de ofte å tenke på nye, mer spennende ord av seg selv. Mange blir mer bevisste på andre ord som ofte går igjen, eller nye ord i lesetekster som vi kan skrive opp på listene våre. Ta gjerne elevene med på å utvikle lignende ordlister, og husk at alle ordene bør modelleres og forklares sammen med elevene.

Ved å veilede elevene i den første skriveopplæringen, med bruk av “WOW-ord”, vil skrivingen raskt tas til et nytt nivå, og hjelpe elevene med å skape et mer levende skriftspråk. Dette er svært nyttig å ha på plass før vi veileder videre med å utvide setninger og ta i bruk beskrivende adjektiv.

Få listene for klasserommet ditt her og test det ut!

Hvordan har du hjulpet dine elever med å komme opp med mer kreative ordvalg? Del gjerne dine erfaringer i kommentarfeltet!

Publisert på

5 Steg for å Lære Elevene å Skrive fullstendige Setninger

Har du noen gang lurt på hemmeligheten bak å få alle elevene dine til å skrive gode og fullstendige setninger? I dette innlegget skal vi ta for oss fem steg som vil hjelpe deg med å lære elevene akkurat dette. Disse stegene er basert på produktet “Lær å skrive setninger“.

Å kunne skrive setninger er en viktig milepæl i elevenes skriveutvikling, og noe vi introduserer tidlig på 2. trinn. Det er en ferdighet som går langt utover det å bare sette sammen flere ord. Det handler om å kunne formidle ideer, engasjere leseren og uttrykke seg klart og tydelig. Som lærer er det din oppgave å veilede elevene på veien dit, men hvordan skal du gjøre dette i praksis?

skrive setninger

Når skrivingen stagnerer

Mange elever finner det helt naturlig å bevege seg videre fra å skrive enkeltord, til å sette ord sammen til setninger, med lite eller ingen veiledning. Men for en del elever så vil dette oppleves vanskelig og utfordrende. Da er det ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne og hvordan man skal gå frem som lærer.

Når elevene ikke klarer å skrive fullstendige setninger, kan det resultere i en stagnering i skriveutviklingen. Det vil begrense elevenes mulighet til å uttrykke seg klart og presist, og det er derfor viktig å ta tak i denne utfordringen tidlig. Gjennom systematisk undervisning vil elevene gradvis bygge opp sin forståelse av setningsstruktur. Samtidig vil de tilegne seg de nødvendige verktøyene og ferdighetene som trengs for å skrive setninger som er fullstendige, sammenhengende og meningsfulle.

De 5 viktige stegene

Når elevene først forstår hvordan man skriver fullstendige setninger, åpnes døren til en helt ny verden å uttrykke seg på skriftlig. I dette innlegget skal vi utforske fem steg som vil hjelpe lærere med å veilede elevene steg for steg, slik at alle elevene kan mestre det å skrive setninger. Disse stegene er basert på et eget produkt utviklet spesielt for elever på 2. trinn: “Lær å skrive setninger”.

Steg 1: Forklare – Hva er ei setning?

Dersom du forventer at elevene skal kunne skrive setninger, må de først og fremst ha en forståelse av hva en setning egentlig er. Etter å ha lært bokstavene og oppdaget at bokstaver kan kombineres for å danne ord, er det på tide å introdusere dem for konseptet med en setning. En setning er en gruppe av flere ord som ikke bare representerer et enkelt ord, men også formidler en komplett tanke.

Steg 2: Identifisere – Deler av en setning

For å gi mening til en setning, må elevene kunne identifisere de viktige delene som utgjør den. Dette inkluderer navnedelen (substantiv) og gjøredelen (verb) i setningen. Ved å lære elevene å identifisere disse delene, vil de kunne bygge setninger som gir klar og tydelig mening.

Steg 3: Modellere – Si en setning

Når elevene vet hva en setning er, og kan identifisere navnedelen og gjøredelen i setningen, skal vi modellere hvordan elevene skal skrive en setning ved å bruke 5 ulike strategier; Dette kan inkludere å si setningen høyt, telle ordene i setningen, sette ordstreker, skrive setningen ned og lese den høyt. Disse strategiene gir elevene en praktisk tilnærming til å skrive setninger korrekt.

Steg 4: Skrive – Skrive en setning

Nå som elevene har lært de fem stegene for å skrive en setning, er det på tide for dem å prøve det selv. De bør bli oppmuntret til å skrive setninger ved å følge retningslinjene de har lært: begynne med stor bokstav, ha mellomrom mellom ordene og avslutte med et punktum. Gjennom regelmessig praksis vil elevene bygge opp en solid grunnmur for å skrive fullstendige setninger.

Steg 5: Utvide – Skrive supersetninger

For å videreutvikle elevenes evne til å skrive setninger, kan vi utfordre dem til å utvide setningene. En god måte å oppnå dette på er å introdusere spørreord som hjelpemiddel for å legge til flere detaljer. Selv om en setning kan gi mening i seg selv, så kan vi fortsatt legge til mange flere detaljer som vil gjøre det mer engasjerende for leseren.

Få elevene til å skrive setninger med opplegget “Lær å skrive setninger”

Å lære elevene å skrive gode setninger er en nøkkelkompetanse som er avgjørende for skriveutviklingen. Ved å følge de fem stegene, kan du som lærer føle deg trygg på at du vil klare å veilede elevene gjennom denne prosessen. Med læringsaktivitetene i “Lær å skrive setninger” vil elevene gradvis bygge opp sin evne til å skrive setninger som er både meningsfulle og engasjerende. Så ta i bruk de 5 stegene, inspirer elevene dine og se dem utfolde seg og vokse som skrivere!

Publisert på

Bokstavinnlæring på 1-2-3 med iMal (Gjesteinnlegg)

For 2 år siden kom jeg i kontakt med ei skikkelig engasjerende og dyktig dame, som viste meg en ny måte å tenke lese- og skriveopplæring på; Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring (iMal). Jeg var straks hektet på å lære mer og så at dette var noe som virkelig trengtes i den norske skolen. Metoden vektla å ha en god balanse mellom frilek og korte, intensive arbeidsøkter, og at ALLE barn skulle henge med!

iMal

iMAL – Bokstavinnlæring på hjernes premisser

Innlegget er skrevet av Regine Nagelhus, grunnlegger av lese- og skrivemetoden iMal.

«Når et barn ikke mestrer en ferdighet er det ofte fordi barnet mangler mer trening på den ferdigheten som skal bedres. Noen barn har rett og slett ikke fått tilstrekkelig med stimuli og øvelse for å mestre ulike ferdigheter. Det finnes ingen snarvei til læring!» (Sigmundsson og Haga – Ferdighetsutvikling).

La det med en gang være sagt; iMAL handler ikke om sirlig penskrift for hånd. Håndskriftens funksjon er å etterlate et motorisk minnespor i hjernen. Når bokstaven kodes inn i elevens hukommelse gjennom håndbevegelse samtidig med at eleven sier bokstavlyden og ser bokstavtegnet, dannes det flere minnespor om bokstaven i elevens hukommelse. Samtidigheten i innkodingen fører til at det dannes forbindelser mellom minnesporene, og disse forbindelsene øker effekten av bokstavinnlæringen.

Det som trenes, utvikles!

Målet med å lære bokstavene er at de skal bli en automatisert ferdighet. Når eleven kan huske bokstaven til både lesing og skriving, uten å tenke seg om, blir lesing nøkkelen til at tekster byr på kunnskap, informasjon eller opplevelse.

iMAL er en lesemetode som tar i bruk prinsipper for bokstavinnlæring på hjernens premisser.

iMal

I dette blogginnlegget ønsker vi å beskrive tre sentrale kriterier som iMAL legger vekt på i bokstavinnlæringen; inkrementell, systematisk og intensiv.

Inkrementell forankring:

Inkrementell betyr trinnvis eller en liten ting om gangen. Det medfører at bokstavene læres inn, en for en. Elevene eksponeres ikke for bokstaver de ikke har lært, hverken til lesing eller skriving. Det inkrementelle perspektivet handler om å ikke overbelaste elevens minnefunksjoner, og dermed styre oppmerksomheten fullt og helt mot den nye bokstaven som skal kodes inn. iMALs læremidler sørger for at elevene bare møter lese- og skriveoppgaver med bokstaver de mestrer. Nye bokstaver som blir lært inn blir kombinert med allerede innlærte bokstaver.

Læremidlene finner du på iMals hjemmeside

Systematisk forankring:

Det systematiske perspektivet handler om å vedlikeholde alle bokstavene som er innlært etter iMAL-prinsippene. Det betyr at når en bokstav er introdusert skal den hentes frem fra hukommelsen daglig, til både lesing og skriving. Dermed reduseres muligheten for at eleven glemmer bokstavene som er gjennomgått.

Intensiv forankring

Et sentralt suksess-kriterium i iMAL er at flere sanser stimuleres samtidig når en bokstav skal lagres i hukommelsen. I tillegg bør en rekke arbeidsmåter etterfølge hverandre i rask rekkefølge. Det medfører at iMAL-oppgavene krever full konsentrasjon. På grunn av intensiviteten i læringsøktene bør de være forholdsvis korte. For elever som strever med oppmerksomhet og utholdenhet gir det økt motivasjon om iMAL-øktene avløses med gode økter med fri-lek.

Med iMAL har vi noe veldig viktig å si til ALLE som jobber med barn som er disponert for å utvikle lese- og skrivevansker:

 1. Vær 100 % sikker på at elever som strever med den første lese- og skriveopplæringen husker alle bokstavene til både lesing og skriving. KARTLEGG om eleven husker bokstavene til BÅDE lesing OG skriving. (Urovekkende mange elever får for vanskelige lesetekster og skriveoppgaver når de strever med å huske bokstavene).
 2. Ta i bruk iMAL-teknikkene som koder den viktige bokstav-kunnskapen inn i hukommelsen, slik at bokstavene fester seg.

iMal på nettbrett

En stor oppgradering av iMal kom i år da det ble åpnet for bruk av iMal på nettbrett. Allerede har over 100 kommuner åpnet for bruk av iMal på nettbrett ved sine skoler. Et fantastisk verktøy for både elever og lærere!

 

iMAL holder jevnlige kurs, både gratis webinarer og stedlige kurs.

Gå sammen med kollegaene dine i dag, meld dere på webinar og skaff dere tilgang til iMal lesing, så er dere godt rustet for neste skoleår med en metode som virker for alle!

Publisert på

Lær å skrive brev med postkontor i klasserommet

Vi åpner Postkontor

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne Postkontor, som gjerne kan stå som et eget hjørne hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivesatsjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året. Vi skal se nærmere på det å lære å skrive brev.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på Postkontoret. Man kan selvfølgelig også introdusere forskjellige typer lister, som man kan “sende” til andre.

Jeg anbefaler å introdusere brevskriving på 3. og 4. trinn. Da får man kombinert brevskrivingen med rettskriving og innlæring av sammenhengende skrift. Når elevene har lært seg oppsett av brev, og er selvgående på brevskriving, så er det en fantastisk aktivitet å bruke på stasjon.

Hva trenger man på et Postkontor?

For å sette opp et eget postkontor trenger man ikke all verdens med ressurser, men elevene blir helt klart mer motiverte om man gjør litt ekstra stas på det! Et alternativ, om skolen ikke har råd til å bruke penger på noe ekstra skrivematriell er å spørre foreldrene om de har mulighet til å donere noe.

Dette trenger du for å sette opp et eget postkontor i klassen

 •  klassens postkasse – lages enkelt av en skoeske som males rød
 •  kladdeark med linjer
 •  dekorative brevark og forskjellige typer kort
 •  konvolutter
 •  uekte frimerker
 •  skriveredskaper – gjerne litt morsomme blyanter og viskelær som de ellers ikke får bruke
 •  fargeblyanter
 •  klistremerker
 •  klassens adressebok
 •  ”Postbud-skilt” til Ukas Postbud

Forberedelser

Jeg setter alltid opp en egen referansevegg ved postkontoret, der vi henger opp forskjellige hjelpemidler:
 •  ordkort med de vanligste “brev”-ordene
 •  plakat med oversikt over oppsett av brev
 •  modellbrev/kort/lister
 •  modellkonvolutt med adresse
 •  “Klassens Postbud”-skilt
Har du mulighet til å få laget deg en liten postveske eller posthatt, som ukas postbud kan bruke ved utdeling av brev til klassen, blir det ekstra stas for elevene!
Sett av en fast plass i klasserommet til postkontoret der elevene finner materiellet de trenger. Det kan være så enkelt som litt veggplass og en hylle, eller et eget hjørne med sitteplasser til å skrive.
skrive brev Postkontor
Postkasse lager man enkelt av en skoeske og som man lager hull til brevene i, og maler rød. Skoesker er mer holdbare enn andre esker, og åpnes med lokk når posten skal tas ut, slik at den ikke blir så fort slitt.

Lær å skrive brev på 1 uke

Vi lærer alltid om adresser og hvordan skrive disse riktig på konvolutt, før vi starter med selve brevskrivingen. Vi snakker om for- og etternavn, veinavn, husnummer, postnummer og poststed. En av de første aktivitetene våre er å pusle sammen adressene våre riktig, for så å lage fine konvolutter med adressene som vi samler i klassens adressebok! Denne fungerer som en oppslagsbok når elevene skal skrive brev til hverandre.

 

skrive brev steg for steg
Vi bruker  brevoppsettet fra opplegget “Lær å skrive brev“. Den er enkel og forklarende, med fargekoder, lik fargene i modellbrevet som følger med. Når vi skal trene på å skrive brev, øver vi oss på å skrive hver del for seg selv. Første dagen arbeider vi kun med “hodet” av brevet vårt. De neste to dagene, innledning og kommentarer. Deretter klarer vi stort sett å komme gjennom “underkroppen” og “føttene” de siste to dagene i uka.
Den andre uken bruker vi på å redigere brevet, og ser da nærmere på innhold, tegnsetting og rettskriving.
Når elevene ser seg fornøyde med brevet sitt, så får de skrive det på nytt med sin beste håndskrift. På postkontoret har vi et utvalg av forskjellige brevark, både med og uten linjer. I tillegg kan elevene velge mellom flere forskjellige frimerker og litt pynt til konvoluttene.

Skaff brevvenner til elevene

Når elevene er litt drevne i brevskriving er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med!

Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine vil mottar sitt første brev eller post noen gang! Klart at det er stor stas!

Alle ressurser til Postkontor fiks ferdig til deg!

Er du interessert i å sette opp ditt eget klasseroms-postkontor, kan du få alle mine ressurser samlet i opplegget “Vi lærer å skrive brev”. Her ser vi også på hva kommunikasjon er og forskjellige måter å kommunisere på.
I tillegg til alle ressursene til Postkontor, får du også detaljerte planer for undervisningen. Veiledningen er delt opp i mini-lessons, der elevene får undre seg over og diskutere spørsmål knyttet til kommunikasjon og kommunikasjonsformer, adresse og brevskriving.
Tilknyttet hver mini-lesson følger også elevaktiviteter og en egen lærerguide.

 

Skriveopplegget går over flere uker, litt avhengig av hvor ofte man jobber med opplegget. Hver mini-lesson + elevaktivitet er lagt opp til en dobbeltime á 90 minutter, men også dette avhengig av klassen det undervises i. Totalt består brevopplegget av hele 75 sider!
Skrive brev bilde
Du kan også følge min Pinterest-tavle “Postkontor i klasserommet” for flere tips og inspirasjon til oppsettet i klasserommet!
Og du? Dersom dere har tatt opplegget i bruk, så jeg tar gjerne i mot brev fra klassen din! God skriving!