Publisert på

Lag forfatterbøker med elevene

Forfatterbøker

Å stimulere skrivelyst hos barn er en av de viktigste oppgavene for enhver lærer på barnetrinnet. Å la elevene få utfolde seg som forfattere kan være både givende og inspirerende, og en flott måte å oppmuntre dem til å sette ord på sine tanker og ideer. En kreativ tilnærming til denne oppgaven er å introdusere konseptet med forfatterbøker.

 

Hva er forfatterbøker?

Forfatterbøker er spesielle skrivebøker som elever kan dekorere og fylle med sine egne historier, dikt, og tekster. Disse bøkene blir ikke bare et sted hvor elevene kan skrive ned sine kreative ideer, men de blir også en personlig skattekiste av tanker og refleksjoner gjennom skriveprosessen.

Hvorfor lage forfatterbøker med elevene?

Når elevene får lage sine egne forfatterbøker, føler de en sterkere tilknytning til skriveprosessen og personlig eierskap.

Gjennom å dekorere forsiden av sine forfatterbøker med egne bilder eller utklippsbilder som interesserer dem, får elevene utfolde sin kreativitet og boken blir helt unik. Dette gjør skriving til en mer engasjerende og personlig opplevelse.

Ved å bruke forfatterbøkene som et verktøy gjennom skriveprosessen, lærer elevene å sette seg konkrete mål og jobbe strukturert med sine tekster. Ved å lage utkast, få tilbakemelding og bearbeide tekstene sine, utvikler de viktige skriveferdigheter.

 

Hvordan lage forfatterbøker med elevene?

Innkjøp av skrivebøker med stiv perm: Start med å skaffe skrivebøker med stiv perm. Disse bøkene vil gi elevene en solid base å jobbe med, samtidig som de beskytter deres kreative innhold.

Dekorasjon av forsiden: La elevene dekorere forsiden av sine forfatterbøker med egne bilder eller utklippsbilder fra nettet som interesserer dem. Dette gjør bøkene personlige og engasjerende.

Beskyttelse med kontaktpapir: For å sikre at forfatterbøkene holder seg godt gjennom hele skoleåret, kan du trekke dem med kontaktpapir.

Skriveprosessen: Oppmuntre elevene til å bruke forfatterbøkene som et verktøy gjennom skriveprosessen. La dem skrive utkast, få tilbakemelding fra læringspartnere og deg som lærer, og arbeide med å forbedre tekstene sine.

Publisering: Gi elevene muligheten til å publisere sine favorittekster fra forfatterbøkene sine. Dette kan gjøres digitalt eller ved å lage egne illustrerte ark som kan henges opp i klasserommet.

Inkludering av skriveprosess og huskeliste: Lim inn forløpet i skriveprosessen og en huskeliste for skriving i forfatterbøkene. Dette gir elevene en veiledning og hjelper dem med å strukturere skrivearbeidet.

 

 

Elevene synes det er veldig stas med sin helt egen forfatterbok! Jeg lover deg at du vil se både økt engasjement og skrivelyst hos elevene, og du vil kunne arbeid mer systematisk med skriveutviklingen i undervisningen.

Publisert på

10 skriveaktiviteter som engasjerer elevene

Blogg skriveaktiviteter

Som lærer er det viktig å starte tidlig med å utvikle skriveferdighetene til elevene. Selv de yngste elevene kan begynne å forme setninger og skape tekster som de kan dele med klassen. I dette innlegget tipser jeg deg om noen av mine favorittskriveaktiviteter som engasjerer elevene til å skrive og hjelper dem med å utvikle grunnleggende skriveferdigheter.

Alle skriveaktivitetene fungerer like godt i norsk- som i engelskundervisningen!

Bildebokfortelling

Jeg elsker å bruke bildebøker som et verktøy i undervisningen. Denne aktiviteten er helt knall å bruke i alle språkfag. Her er det best å bruke de enkleste småbøkene fra nivå 2 og 3, som gjerne ikke har flere enn 8 sider med bilder. Kopier sidene, klipp bort teksten og laminer de ulike bildene. Del elevene inn i små grupper, der hver gruppe får sitt sett med bildekort fra historien.

Elevgruppene skal sammen forsøke å danne seg en historie ved å plassere bildene etter hverandre i en rekkefølge de mener gir mening. Deretter skal de enten sammen eller hver for seg skrive en tekst til hvert bilde, slik at det utgjør en liten historie. Elevene synes det er utrolig morsomt å se og høre hvordan de andre gruppene har tenkt, og ikke minst når jeg til slutt leser den originale historien for dem.

For å tilpasse aktiviteten, kan de aller yngste skribentene lage en liste med ord som beskriver hvert bilde, og man kan også la dem forklare sin historie muntlig.

Skriv til bilder

Skriveoppgaver der elevene får øvelse i å beskrive og fortelle om bilder er også en god øvelse for å styrke leseforståelse. Hva ser du på bildet? Hvordan tror du det er der bildet er tatt? Hva tror du skjer på bildet? Å kunne lese informasjon ut av bilder og skape egne inntrykk, er viktig når man starter med den første lesingen. Dette hjelper eleven med før-lesingen der man ser på bildene for å få et inntrykk av hva en tekst kommer til å handler om, og også som bildestøtte til teksten. Å trene på å beskrive, tenke og fortelle om bilder gir en enkel inngang til skrivingen, og gir elevene trening i å få litt mer “kjøtt på beinet” i skrivingen sin.

Her finner man flere ulike muligheter, i at man kan skrive til myldrebilder, bilder man finner i bøker eller ferdige skriveark med veiledende spørsmål til skrivingen.

 

Samskriving

Samskriving er en spennende skriveaktivitet der to læringspartnere samarbeider om å skape en historie ved å skrive annenhver setning. Denne kreative prosessen utfordrer elevene til å tenke sammenhengende, samarbeide og bygge på hverandres ideer. Når de deler på ansvaret for å skrive historien, oppmuntres de til å lytte nøye til hverandres bidrag og tilpasse seg for å lage en sammenhengende og engasjerende fortelling. Samskriving fremmer samarbeid, kreativitet og skriveferdigheter, samtidig som den gir elevene muligheten til å dele ideer og utvikle en felles forståelse for historiefortelling.

For å modellere denne samskrivingsaktiviteten, kan dere starte i hel klasse der du som lærer sier og skriver første setning i historien. Deretter får hver elev si sin setning som du skriver ned. Jeg lover at dette vil bli en aktivitet som elevene vil glede seg til å gjennomføre med læringspartneren sin!

Skrivestartere med historiebrett og skrivebingo

Historiebrett fungerer som skrivestartere, og gir elevene idéer til hva man kan skrive om. Elevene bruker ferdige historiebrett eller lager sine egne ved å trekke kort som inneholder en hovedperson, et miljø og en hendelse. Ut i fra kortene som er trukket eller valgt ut, kan elevene skrive sin egen historie. Med 15 historiekort i hver av kategoriene hvem, hvor og hva, gir dette over 3000 kombinasjoner og mulige historier! Alternativt kan man bruke de ferdigutfylte historiebrettene, og velge seg ut ett av dem, for å finne en historie man har lyst til å skrive.

skrivestartere historiebrett

 

Skrivebingo er en genial måte å skape både skrivelyst på og å engasjere elevene til å skrive ulike typer tekster. Velg ut 6-9 ulike skriveoppgaver og heng dem opp i klasserommet. Elevene velger selv i hvilken rekkefølge de ønsker å jobbe med de ulike skriveoppgavene. Kanskje blir det bare to oppgaver i løpet av en måned, kanskje blir det seks?! Her er nok å velge i for de som har stor skriveiver, og nok variert til de som sliter med å finne skrivelysten. Benytt deg av denne skrivepakken så får du 50 ulike og varierte skrivestartere – mer enn nok til å bytte ut skriveoppgaver hver måned.

 

Skrivebingo skriveoppgaver

Skrive meninger

Vi skriver meninger er en enkel skriveoppgave som alle kan mestre, fordi alle har en egen mening om dagligdagse ting som hva de liker best. Elevene får her øvelse i å begrunne sin mening, ved å utvide setningene sine med “fordi…”. Denne teksten er enkel å bygge videre på og la elevene jobbe med å ta i bruk et bestemt antall argumenter, samt å forlenge setningene, med beskrivelser og argumenter. Den brukes også som et første steg i å kunne forstå forskjellen på mening og fakta.

Elevene liker godt å kunne få dele sine argumenter med klassen etter skrivingen, og se hvorvidt de har felles argumenter med andre. Dette gir også mulighet for å bygge videre på teksten å inkludere flere gode argumenter.

 

Postkontor i klasserommet

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne postkontor i klasserommet, hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivestasjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på klassens postkontor. Når elevene skal lære å skrive brev, er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med! Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine motta sitt første brev eller post noen gang dersom dere skaffer brevvenner! Klart at det er stor stas!

 

Kreativ skriving – tegn og skriv

Tegn og skriv er åpne skriveoppgaver for de yngste som nettopp har startet sin skrivetrening. Her får elevene bruke fantasien og tegne ferdig bildet, og deretter sette i gang med kreativ skriving. La elevene først tegne og fargelegge bildet, før de starter med å skrive enten setninger eller en kort historie som forteller om bildet de har tegnet. Oppgaven oppfordrer til kreativ skriving, der man kan velge å ha fokus på ordskriving, setningsskriving eller startende historieoppbygging. Her er stor mulighet for å differensiere hva man fokuserer på i skrivearbeidet.

Elevene får velge seg et ark som de skal tegne og skrive til. Utifra det ene elementet i tegningen, skal elevene selv tegne ferdig bildet slik de ønsker. Når tegningen er ferdig, skal de enten skrive ord, setninger eller en kort historie, utifra sin egen tegning. Dette gir rom og mulighet for kreativitet og å bruke fantasien. Man vil i en hel klasse, ende opp med mange ulike tegninger og spennende historier.

Elevene synes det er kjempemorsomt å se de andre elevene sitt arbeid og hvor ulike både tegningene og historiene blir. Jeg har brukt denne skriveaktiviteten til å sette sammen til en bok som hver elev får med hjem, slik at de kan lese hverandres historier. Det er en hit å få det som ukas leselekse!

 

Instruksjonsskriving

Instruksjonsskriving er en skriveaktivitet der elever blir bedt om å skrive klare og tydelige trinn-for-trinn instruksjoner for å veilede noen andre i å utføre en bestemt oppgave eller aktivitet. Dette kan være alt fra å bygge en legofigur eller til å lage en spesiell tegning. Formålet med instruksjonsskriving er å utvikle elevenes evne til å kommunisere effektivt ved hjelp av skriftlig språk, samtidig som de lærer å organisere informasjonen sin på en strukturert måte.

Elevene får øvelse i å skrive informasjon i rekkefølge, og er den første starten mot å dele tekst inn i begynnelse, midtdel og avslutning. Oppgavene differensieres ved å sette krav til mengde informasjon og detaljbeskrivelse man ønsker fra elevene. Jeg har satt sammen noen morsomme instruksjonsoppgaver som elevene vil le seg fillete av – ingen skriveoppgave vil være mer etterspurt enn disse!

Diktskriving

Å engasjere elevene i å skrive egne dikt kan være en utfordring. Ikke alle dikt og diktformer appelerer like godt til barna. Elevene leser også sjeldnere dikt enn annen tekst og har derfor ikke samme erfaring med diktsjangeren. Men ved hjelp av systematisk arbeid med diktsjangeren gjennom barnetrinnene, så vil elevene elske å skrive dikt. Dikt er morsomme å skrive, krever som oftest mindre mengde tekst og gjør elevene i stand til å bruke et rikere skriftspråk også innenfor andre sjangere.

Å starte med akrostisk dikt, også kalt linjedikt, er ofte det enkleste. Denne typen dikt har et ord skrevet vertikalt nedover siden, med linjer som begynner med hver bokstav i ordet.  Her kan man velge et felles ord som feks “vinter”, eller deres egne fornavn, alt ettersom hva dere ønsker å skrive om. Slike små skriveoppgaver vil raskt engasjere elever som ikke vanligvis ikke er så motiverte for å skrive og er en fantastisk sjanger for å få gode skrivere til å bli bedre til å uttrykke følelser og tanker gjennom tekst.

 

Listeskriving

Til slutt er lister flotte for de yngste elevene. Utfordre elevene til å lage lister over 10 ting, for eksempel “10 måter å være en god venn på” eller “10 aktiviteter å gjøre ute”. Lister er direkte og lar elevene øve på skriving uten presset med å skrive en hel historie. Her får elevene også masse trening på vokabular og kategorisere ord. Last ned denne gratis pakken med listeoppgaver på norsk og engelsk!

Prøv ut noen av disse skriveaktivitetene for å inspirere elevene til å utforske skriving på en engasjerende måte! Aktivitetene vil fremme kreativitet, fantasi og språkutvikling, og bidra til å vekke skrivelyst og motivasjon til tekstarbeid blant elevene.