Publisert på

10 skriveaktiviteter som engasjerer elevene

Blogg skriveaktiviteter

Som lærer er det viktig å starte tidlig med å utvikle skriveferdighetene til elevene. Selv de yngste elevene kan begynne å forme setninger og skape tekster som de kan dele med klassen. I dette innlegget tipser jeg deg om noen av mine favorittskriveaktiviteter som engasjerer elevene til å skrive og hjelper dem med å utvikle grunnleggende skriveferdigheter.

Alle skriveaktivitetene fungerer like godt i norsk- som i engelskundervisningen!

Bildebokfortelling

Jeg elsker å bruke bildebøker som et verktøy i undervisningen. Denne aktiviteten er helt knall å bruke i alle språkfag. Her er det best å bruke de enkleste småbøkene fra nivå 2 og 3, som gjerne ikke har flere enn 8 sider med bilder. Kopier sidene, klipp bort teksten og laminer de ulike bildene. Del elevene inn i små grupper, der hver gruppe får sitt sett med bildekort fra historien.

Elevgruppene skal sammen forsøke å danne seg en historie ved å plassere bildene etter hverandre i en rekkefølge de mener gir mening. Deretter skal de enten sammen eller hver for seg skrive en tekst til hvert bilde, slik at det utgjør en liten historie. Elevene synes det er utrolig morsomt å se og høre hvordan de andre gruppene har tenkt, og ikke minst når jeg til slutt leser den originale historien for dem.

For å tilpasse aktiviteten, kan de aller yngste skribentene lage en liste med ord som beskriver hvert bilde, og man kan også la dem forklare sin historie muntlig.

Skriv til bilder

Skriveoppgaver der elevene får øvelse i å beskrive og fortelle om bilder er også en god øvelse for å styrke leseforståelse. Hva ser du på bildet? Hvordan tror du det er der bildet er tatt? Hva tror du skjer på bildet? Å kunne lese informasjon ut av bilder og skape egne inntrykk, er viktig når man starter med den første lesingen. Dette hjelper eleven med før-lesingen der man ser på bildene for å få et inntrykk av hva en tekst kommer til å handler om, og også som bildestøtte til teksten. Å trene på å beskrive, tenke og fortelle om bilder gir en enkel inngang til skrivingen, og gir elevene trening i å få litt mer “kjøtt på beinet” i skrivingen sin.

Her finner man flere ulike muligheter, i at man kan skrive til myldrebilder, bilder man finner i bøker eller ferdige skriveark med veiledende spørsmål til skrivingen.

 

Samskriving

Samskriving er en spennende skriveaktivitet der to læringspartnere samarbeider om å skape en historie ved å skrive annenhver setning. Denne kreative prosessen utfordrer elevene til å tenke sammenhengende, samarbeide og bygge på hverandres ideer. Når de deler på ansvaret for å skrive historien, oppmuntres de til å lytte nøye til hverandres bidrag og tilpasse seg for å lage en sammenhengende og engasjerende fortelling. Samskriving fremmer samarbeid, kreativitet og skriveferdigheter, samtidig som den gir elevene muligheten til å dele ideer og utvikle en felles forståelse for historiefortelling.

For å modellere denne samskrivingsaktiviteten, kan dere starte i hel klasse der du som lærer sier og skriver første setning i historien. Deretter får hver elev si sin setning som du skriver ned. Jeg lover at dette vil bli en aktivitet som elevene vil glede seg til å gjennomføre med læringspartneren sin!

Skrivestartere med historiebrett og skrivebingo

Historiebrett fungerer som skrivestartere, og gir elevene idéer til hva man kan skrive om. Elevene bruker ferdige historiebrett eller lager sine egne ved å trekke kort som inneholder en hovedperson, et miljø og en hendelse. Ut i fra kortene som er trukket eller valgt ut, kan elevene skrive sin egen historie. Med 15 historiekort i hver av kategoriene hvem, hvor og hva, gir dette over 3000 kombinasjoner og mulige historier! Alternativt kan man bruke de ferdigutfylte historiebrettene, og velge seg ut ett av dem, for å finne en historie man har lyst til å skrive.

skrivestartere historiebrett

 

Skrivebingo er en genial måte å skape både skrivelyst på og å engasjere elevene til å skrive ulike typer tekster. Velg ut 6-9 ulike skriveoppgaver og heng dem opp i klasserommet. Elevene velger selv i hvilken rekkefølge de ønsker å jobbe med de ulike skriveoppgavene. Kanskje blir det bare to oppgaver i løpet av en måned, kanskje blir det seks?! Her er nok å velge i for de som har stor skriveiver, og nok variert til de som sliter med å finne skrivelysten. Benytt deg av denne skrivepakken så får du 50 ulike og varierte skrivestartere – mer enn nok til å bytte ut skriveoppgaver hver måned.

 

Skrivebingo skriveoppgaver

Skrive meninger

Vi skriver meninger er en enkel skriveoppgave som alle kan mestre, fordi alle har en egen mening om dagligdagse ting som hva de liker best. Elevene får her øvelse i å begrunne sin mening, ved å utvide setningene sine med “fordi…”. Denne teksten er enkel å bygge videre på og la elevene jobbe med å ta i bruk et bestemt antall argumenter, samt å forlenge setningene, med beskrivelser og argumenter. Den brukes også som et første steg i å kunne forstå forskjellen på mening og fakta.

Elevene liker godt å kunne få dele sine argumenter med klassen etter skrivingen, og se hvorvidt de har felles argumenter med andre. Dette gir også mulighet for å bygge videre på teksten å inkludere flere gode argumenter.

 

Postkontor i klasserommet

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne postkontor i klasserommet, hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivestasjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på klassens postkontor. Når elevene skal lære å skrive brev, er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med! Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine motta sitt første brev eller post noen gang dersom dere skaffer brevvenner! Klart at det er stor stas!

 

Kreativ skriving – tegn og skriv

Tegn og skriv er åpne skriveoppgaver for de yngste som nettopp har startet sin skrivetrening. Her får elevene bruke fantasien og tegne ferdig bildet, og deretter sette i gang med kreativ skriving. La elevene først tegne og fargelegge bildet, før de starter med å skrive enten setninger eller en kort historie som forteller om bildet de har tegnet. Oppgaven oppfordrer til kreativ skriving, der man kan velge å ha fokus på ordskriving, setningsskriving eller startende historieoppbygging. Her er stor mulighet for å differensiere hva man fokuserer på i skrivearbeidet.

Elevene får velge seg et ark som de skal tegne og skrive til. Utifra det ene elementet i tegningen, skal elevene selv tegne ferdig bildet slik de ønsker. Når tegningen er ferdig, skal de enten skrive ord, setninger eller en kort historie, utifra sin egen tegning. Dette gir rom og mulighet for kreativitet og å bruke fantasien. Man vil i en hel klasse, ende opp med mange ulike tegninger og spennende historier.

Elevene synes det er kjempemorsomt å se de andre elevene sitt arbeid og hvor ulike både tegningene og historiene blir. Jeg har brukt denne skriveaktiviteten til å sette sammen til en bok som hver elev får med hjem, slik at de kan lese hverandres historier. Det er en hit å få det som ukas leselekse!

 

Instruksjonsskriving

Instruksjonsskriving er en skriveaktivitet der elever blir bedt om å skrive klare og tydelige trinn-for-trinn instruksjoner for å veilede noen andre i å utføre en bestemt oppgave eller aktivitet. Dette kan være alt fra å bygge en legofigur eller til å lage en spesiell tegning. Formålet med instruksjonsskriving er å utvikle elevenes evne til å kommunisere effektivt ved hjelp av skriftlig språk, samtidig som de lærer å organisere informasjonen sin på en strukturert måte.

Elevene får øvelse i å skrive informasjon i rekkefølge, og er den første starten mot å dele tekst inn i begynnelse, midtdel og avslutning. Oppgavene differensieres ved å sette krav til mengde informasjon og detaljbeskrivelse man ønsker fra elevene. Jeg har satt sammen noen morsomme instruksjonsoppgaver som elevene vil le seg fillete av – ingen skriveoppgave vil være mer etterspurt enn disse!

Diktskriving

Å engasjere elevene i å skrive egne dikt kan være en utfordring. Ikke alle dikt og diktformer appelerer like godt til barna. Elevene leser også sjeldnere dikt enn annen tekst og har derfor ikke samme erfaring med diktsjangeren. Men ved hjelp av systematisk arbeid med diktsjangeren gjennom barnetrinnene, så vil elevene elske å skrive dikt. Dikt er morsomme å skrive, krever som oftest mindre mengde tekst og gjør elevene i stand til å bruke et rikere skriftspråk også innenfor andre sjangere.

Å starte med akrostisk dikt, også kalt linjedikt, er ofte det enkleste. Denne typen dikt har et ord skrevet vertikalt nedover siden, med linjer som begynner med hver bokstav i ordet.  Her kan man velge et felles ord som feks “vinter”, eller deres egne fornavn, alt ettersom hva dere ønsker å skrive om. Slike små skriveoppgaver vil raskt engasjere elever som ikke vanligvis ikke er så motiverte for å skrive og er en fantastisk sjanger for å få gode skrivere til å bli bedre til å uttrykke følelser og tanker gjennom tekst.

 

Listeskriving

Til slutt er lister flotte for de yngste elevene. Utfordre elevene til å lage lister over 10 ting, for eksempel “10 måter å være en god venn på” eller “10 aktiviteter å gjøre ute”. Lister er direkte og lar elevene øve på skriving uten presset med å skrive en hel historie. Her får elevene også masse trening på vokabular og kategorisere ord. Last ned denne gratis pakken med listeoppgaver på norsk og engelsk!

Prøv ut noen av disse skriveaktivitetene for å inspirere elevene til å utforske skriving på en engasjerende måte! Aktivitetene vil fremme kreativitet, fantasi og språkutvikling, og bidra til å vekke skrivelyst og motivasjon til tekstarbeid blant elevene.

Publisert på

Lær å skrive brev med postkontor i klasserommet

Vi åpner Postkontor

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne Postkontor, som gjerne kan stå som et eget hjørne hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivesatsjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året. Vi skal se nærmere på det å lære å skrive brev.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på Postkontoret. Man kan selvfølgelig også introdusere forskjellige typer lister, som man kan “sende” til andre.

Jeg anbefaler å introdusere brevskriving på 3. og 4. trinn. Da får man kombinert brevskrivingen med rettskriving og innlæring av sammenhengende skrift. Når elevene har lært seg oppsett av brev, og er selvgående på brevskriving, så er det en fantastisk aktivitet å bruke på stasjon.

Hva trenger man på et Postkontor?

For å sette opp et eget postkontor trenger man ikke all verdens med ressurser, men elevene blir helt klart mer motiverte om man gjør litt ekstra stas på det! Et alternativ, om skolen ikke har råd til å bruke penger på noe ekstra skrivematriell er å spørre foreldrene om de har mulighet til å donere noe.

Dette trenger du for å sette opp et eget postkontor i klassen

 •  klassens postkasse – lages enkelt av en skoeske som males rød
 •  kladdeark med linjer
 •  dekorative brevark og forskjellige typer kort
 •  konvolutter
 •  uekte frimerker
 •  skriveredskaper – gjerne litt morsomme blyanter og viskelær som de ellers ikke får bruke
 •  fargeblyanter
 •  klistremerker
 •  klassens adressebok
 •  ”Postbud-skilt” til Ukas Postbud

Forberedelser

Jeg setter alltid opp en egen referansevegg ved postkontoret, der vi henger opp forskjellige hjelpemidler:
 •  ordkort med de vanligste “brev”-ordene
 •  plakat med oversikt over oppsett av brev
 •  modellbrev/kort/lister
 •  modellkonvolutt med adresse
 •  “Klassens Postbud”-skilt
Har du mulighet til å få laget deg en liten postveske eller posthatt, som ukas postbud kan bruke ved utdeling av brev til klassen, blir det ekstra stas for elevene!
Sett av en fast plass i klasserommet til postkontoret der elevene finner materiellet de trenger. Det kan være så enkelt som litt veggplass og en hylle, eller et eget hjørne med sitteplasser til å skrive.
skrive brev Postkontor
Postkasse lager man enkelt av en skoeske og som man lager hull til brevene i, og maler rød. Skoesker er mer holdbare enn andre esker, og åpnes med lokk når posten skal tas ut, slik at den ikke blir så fort slitt.

Lær å skrive brev på 1 uke

Vi lærer alltid om adresser og hvordan skrive disse riktig på konvolutt, før vi starter med selve brevskrivingen. Vi snakker om for- og etternavn, veinavn, husnummer, postnummer og poststed. En av de første aktivitetene våre er å pusle sammen adressene våre riktig, for så å lage fine konvolutter med adressene som vi samler i klassens adressebok! Denne fungerer som en oppslagsbok når elevene skal skrive brev til hverandre.

 

skrive brev steg for steg
Vi bruker  brevoppsettet fra opplegget “Lær å skrive brev“. Den er enkel og forklarende, med fargekoder, lik fargene i modellbrevet som følger med. Når vi skal trene på å skrive brev, øver vi oss på å skrive hver del for seg selv. Første dagen arbeider vi kun med “hodet” av brevet vårt. De neste to dagene, innledning og kommentarer. Deretter klarer vi stort sett å komme gjennom “underkroppen” og “føttene” de siste to dagene i uka.
Den andre uken bruker vi på å redigere brevet, og ser da nærmere på innhold, tegnsetting og rettskriving.
Når elevene ser seg fornøyde med brevet sitt, så får de skrive det på nytt med sin beste håndskrift. På postkontoret har vi et utvalg av forskjellige brevark, både med og uten linjer. I tillegg kan elevene velge mellom flere forskjellige frimerker og litt pynt til konvoluttene.

Skaff brevvenner til elevene

Når elevene er litt drevne i brevskriving er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med!

Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine vil mottar sitt første brev eller post noen gang! Klart at det er stor stas!

Alle ressurser til Postkontor fiks ferdig til deg!

Er du interessert i å sette opp ditt eget klasseroms-postkontor, kan du få alle mine ressurser samlet i opplegget “Vi lærer å skrive brev”. Her ser vi også på hva kommunikasjon er og forskjellige måter å kommunisere på.
I tillegg til alle ressursene til Postkontor, får du også detaljerte planer for undervisningen. Veiledningen er delt opp i mini-lessons, der elevene får undre seg over og diskutere spørsmål knyttet til kommunikasjon og kommunikasjonsformer, adresse og brevskriving.
Tilknyttet hver mini-lesson følger også elevaktiviteter og en egen lærerguide.

 

Skriveopplegget går over flere uker, litt avhengig av hvor ofte man jobber med opplegget. Hver mini-lesson + elevaktivitet er lagt opp til en dobbeltime á 90 minutter, men også dette avhengig av klassen det undervises i. Totalt består brevopplegget av hele 75 sider!
Skrive brev bilde
Du kan også følge min Pinterest-tavle “Postkontor i klasserommet” for flere tips og inspirasjon til oppsettet i klasserommet!
Og du? Dersom dere har tatt opplegget i bruk, så jeg tar gjerne i mot brev fra klassen din! God skriving!
Publisert på

Boktips: Introduksjon til skriving med barneskrift

«Lille Lykke drømmer om at hun kan skrive. Det er så mye hun vil skrive om! Bestefar forteller Lille Lykke om barneskrift. Han forteller at hun kan skrive med sin egen skrift, som bare hun kan lese. Lille Lykke begynner å skrive, og med barneskriften kan hun skrive hva hun vil!» En bok som gjør motiverer til skriving på 1.trinn.

 

I dette innlegget har jeg vært så heldig å få med meg en annen lærergründer, nemlig barnebokforfatter og spesialpedagog Heidi Osa Syvertsen. Hun har skrevet boken “Lille Lykke skriver”, som raskt ble en av mine favoritter da den kom ut.

 

tips til skriving på 1.trinnLille Lykke skriver

 

Jeg heter Heidi Osa Syvertsen og jobber som spesialpedagog ved siden av å være mamma til to fantastiske jenter. Jeg begynte på serien om Lille Lykke da min eldste datter var baby. Det startet med at jeg savnet bøker med andre vinklinger på stadier i barnets utvikling, og som tok for seg andre temaer enn det jeg fant på barnebokmarkedet. Jeg ønsket med denne boken å rette fokus på barneskriften, for å motivere flere barn til å rable og gjøre de voksne bevisst på at bør anerkjenne barnet når det skriver med barneskriften sin.

 

Skriving på 1.trinn med Lille Lykke skriver

 

Med fokus på barneskrift

“Lille Lykke skriver” er en barnebok med morsomme bilder og en enkel tekst. Boken tar for seg temaet «barneskrift». Barneskrift (rabling) er et viktig stadie i lese- og skriveutviklingen. Gjennom barneskrift lærer barnet seg finmotoriske ferdigheter, det lærer seg å formidle gjennom skrift og det gjør barnet nysgjerrig på skriftspråket og bokstavenes verden.

 

Boken viser eksempler på hva skriftspråket kan benyttes til, som brevskriving, oppskrifter, fortellinger og til bearbeiding av tanker og drømmer.

 

«Barneskrift» kan også være en god støtte for barn som av ulike årsaker opplever hverdagen som utfordrende. Det kan være minoritetsspråklige barn som har utfordringer knyttet til språkforståelse, eller barn som av psykososiale årsaker har en vanskelig hverdag. Noen av disse barna kan ha utbytte av å bearbeide sine opplevelser via tegning og barneskrift.

 

Jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger på boken min. Alt fra foreldre som leser boken hjemme for barna sine, barnehagelærere, lærere i skolen og andre fagpersoner som jobber med lese- og skriveopplæring, har tatt boken godt imot. Boken kan kjøpes i bokhandel eller bestilles ved å sende mail til heidi@osapublish.no.

 

– Heidi Osa Syvertsen

 

 

Benytt boka til tidlig skriving på 1.trinn

Boka har blitt en viktig del av skriveopplæringen på 1.trinn for meg. Den har gitt elevene mine en enklere og mer motiverende tilnærming til skriftspråket. Jeg bruker boka allerede på førskoledagene for å få en pekepinn på hvor elevene er i sin skriveutvikling.

 

Jeg leser boka høyt sammen med klassen, og vi snakker mye rundt barneskrift og hva det er. Etter at boken er lest får elevene komme med ideer til hva de kan skrive om. Det overrasker meg hvor engasjerte og motiverte elevene blir etter å ha lest boken og at alle har ting de har lyst til å skrive. Elevene produserer tekster med barneskrift og illustrasjon allerede samme dag, og noen skriver opptil flere sider.

 

Det er en tankevekker å se hvor mye elevene sitter inne med av ting de ønsker å formidle på papir, men tidligere ikke har hatt de riktige “verktøyene” til. Ved å lese og snakke om boken Lille Lykke skriver, blir vi kjent med begrepet «barneskrift», og hvordan man kan skrive uten å kunne en eneste bokstav.

 

Den gleden elevene viser ved å få formidle sine historier og tanker gjennom «barneskrift», og presentere muntlig for klassen, er ubeskrivelig verdifullt både for barna og meg som lærer!

 

 

Boken anbefales på det aller varmeste, til både førskoledager og i starten av 1. klasse! Skrivesenteret har også skrevet en artikkel om hvordan barnehagen kan ta i bruk boken “Lille Lykke skriver”.

 

Flere bøker av Heidi Osa Syvertsen

Lille Lykke blir sint

 

 

Ballongen

 

Ballongen boktips skole