Publisert på

Hvordan utvide ordforråd med WOW-ord i skrivingen

Wow ord

Å undervise i skriving er en prosess som tar elevene fra krusseduller og bokstavlyder, til å skape sammenhengende setninger og historier. Men etterhvert kan gjenbruk av de samme kjedelige ordene ta bort litt av gnisten fra skrivingen deres. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan vi kan arbeide med å utvide elevenes ordforråd i tekstskaping. Her vil du få noen praktiske tips og ressurser for å hjelpe elevene med å bytte ut de kjedelige ordene og utforske et rikere språk.

Bytt ut kjedelige ord med spennende “WOW-ord”

Å undervise i skriving er en fantastisk prosess å være en del av! Det er morsomt å se hvordan elevene stadig utvikler seg og får kommunisert mer og mer gjennom skrivingen sin. Når elevene er kommet ditt hen at de kan produsere egne setninger og små historier, kan vi allerede starte med å veiledning på ordforråd.

“Jeg liker is.” – “Fotball er gøy.” – “Pappa er snill.”

Slike setninger ser vi ofte i den første skriveopplæringen. Vanlige, kjedelig ord som liker, gøy, snill, sa og fin går ofte igjen. Den første og enkleste formen for skriveveiledning på ordforråd kaller jeg for “WOW-ord”. Her ser vi på de vanligste og kjedeligste ordene som ofte går igjen i skrivingen. Vi introduserer synonymer og antonymer, og får elevene til å trene på å ta i bruk et rikere skriftspråk.

Ved å ta i bruk ordlister med “WOW-ord”, får vi elevene til å bytte ut vanlige ord med ord som gjør teksten mindre kjedelig og mer variert. Laminer ordlistene og heng dem opp godt synlig, eller heng de minste på en nøkkelring, slik at elevene kan raskt ta med seg listene til pulten dersom de ønsker å bytte ut et kjedelig ord.

 

Wow ord

Hvorfor veilede elevene på ordforråd i deres tekstskaping

Når elevene blir introdusert for disse ordlistene, begynner de ofte å tenke på nye, mer spennende ord av seg selv. Mange blir mer bevisste på andre ord som ofte går igjen, eller nye ord i lesetekster som vi kan skrive opp på listene våre. Ta gjerne elevene med på å utvikle lignende ordlister, og husk at alle ordene bør modelleres og forklares sammen med elevene.

Ved å veilede elevene i den første skriveopplæringen, med bruk av “WOW-ord”, vil skrivingen raskt tas til et nytt nivå, og hjelpe elevene med å skape et mer levende skriftspråk. Dette er svært nyttig å ha på plass før vi veileder videre med å utvide setninger og ta i bruk beskrivende adjektiv.

Få listene for klasserommet ditt her og test det ut!

Hvordan har du hjulpet dine elever med å komme opp med mer kreative ordvalg? Del gjerne dine erfaringer i kommentarfeltet!

Publisert på

5 Steg for å Lære Elevene å Skrive fullstendige Setninger

Har du noen gang lurt på hemmeligheten bak å få alle elevene dine til å skrive gode og fullstendige setninger? I dette innlegget skal vi ta for oss fem steg som vil hjelpe deg med å lære elevene akkurat dette. Disse stegene er basert på produktet “Lær å skrive setninger“.

Å kunne skrive setninger er en viktig milepæl i elevenes skriveutvikling, og noe vi introduserer tidlig på 2. trinn. Det er en ferdighet som går langt utover det å bare sette sammen flere ord. Det handler om å kunne formidle ideer, engasjere leseren og uttrykke seg klart og tydelig. Som lærer er det din oppgave å veilede elevene på veien dit, men hvordan skal du gjøre dette i praksis?

skrive setninger

Når skrivingen stagnerer

Mange elever finner det helt naturlig å bevege seg videre fra å skrive enkeltord, til å sette ord sammen til setninger, med lite eller ingen veiledning. Men for en del elever så vil dette oppleves vanskelig og utfordrende. Da er det ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne og hvordan man skal gå frem som lærer.

Når elevene ikke klarer å skrive fullstendige setninger, kan det resultere i en stagnering i skriveutviklingen. Det vil begrense elevenes mulighet til å uttrykke seg klart og presist, og det er derfor viktig å ta tak i denne utfordringen tidlig. Gjennom systematisk undervisning vil elevene gradvis bygge opp sin forståelse av setningsstruktur. Samtidig vil de tilegne seg de nødvendige verktøyene og ferdighetene som trengs for å skrive setninger som er fullstendige, sammenhengende og meningsfulle.

De 5 viktige stegene

Når elevene først forstår hvordan man skriver fullstendige setninger, åpnes døren til en helt ny verden å uttrykke seg på skriftlig. I dette innlegget skal vi utforske fem steg som vil hjelpe lærere med å veilede elevene steg for steg, slik at alle elevene kan mestre det å skrive setninger. Disse stegene er basert på et eget produkt utviklet spesielt for elever på 2. trinn: “Lær å skrive setninger”.

Steg 1: Forklare – Hva er ei setning?

Dersom du forventer at elevene skal kunne skrive setninger, må de først og fremst ha en forståelse av hva en setning egentlig er. Etter å ha lært bokstavene og oppdaget at bokstaver kan kombineres for å danne ord, er det på tide å introdusere dem for konseptet med en setning. En setning er en gruppe av flere ord som ikke bare representerer et enkelt ord, men også formidler en komplett tanke.

Steg 2: Identifisere – Deler av en setning

For å gi mening til en setning, må elevene kunne identifisere de viktige delene som utgjør den. Dette inkluderer navnedelen (substantiv) og gjøredelen (verb) i setningen. Ved å lære elevene å identifisere disse delene, vil de kunne bygge setninger som gir klar og tydelig mening.

Steg 3: Modellere – Si en setning

Når elevene vet hva en setning er, og kan identifisere navnedelen og gjøredelen i setningen, skal vi modellere hvordan elevene skal skrive en setning ved å bruke 5 ulike strategier; Dette kan inkludere å si setningen høyt, telle ordene i setningen, sette ordstreker, skrive setningen ned og lese den høyt. Disse strategiene gir elevene en praktisk tilnærming til å skrive setninger korrekt.

Steg 4: Skrive – Skrive en setning

Nå som elevene har lært de fem stegene for å skrive en setning, er det på tide for dem å prøve det selv. De bør bli oppmuntret til å skrive setninger ved å følge retningslinjene de har lært: begynne med stor bokstav, ha mellomrom mellom ordene og avslutte med et punktum. Gjennom regelmessig praksis vil elevene bygge opp en solid grunnmur for å skrive fullstendige setninger.

Steg 5: Utvide – Skrive supersetninger

For å videreutvikle elevenes evne til å skrive setninger, kan vi utfordre dem til å utvide setningene. En god måte å oppnå dette på er å introdusere spørreord som hjelpemiddel for å legge til flere detaljer. Selv om en setning kan gi mening i seg selv, så kan vi fortsatt legge til mange flere detaljer som vil gjøre det mer engasjerende for leseren.

Få elevene til å skrive setninger med opplegget “Lær å skrive setninger”

Å lære elevene å skrive gode setninger er en nøkkelkompetanse som er avgjørende for skriveutviklingen. Ved å følge de fem stegene, kan du som lærer føle deg trygg på at du vil klare å veilede elevene gjennom denne prosessen. Med læringsaktivitetene i “Lær å skrive setninger” vil elevene gradvis bygge opp sin evne til å skrive setninger som er både meningsfulle og engasjerende. Så ta i bruk de 5 stegene, inspirer elevene dine og se dem utfolde seg og vokse som skrivere!

Publisert på

Lær å skrive brev med postkontor i klasserommet

Vi åpner Postkontor

Å gi skrivingen mening er viktig for å skape skrivelyst hos elevene. Det at andre skal lese det du skriver og at skrivingen har et formål skaper engasjement og interesse. Ved å åpne Postkontor, som gjerne kan stå som et eget hjørne hele eller deler av året, gjør at du har en fast skrivesatsjon og kan fylle på med skriveaktiviteter hele året. Vi skal se nærmere på det å lære å skrive brev.

På 1. og 2. trinn kan man bli kjent med nye former for kortskriving, som takkekort, postkort, bursdagskort og invitasjon, som skrives og sendes på Postkontoret. Man kan selvfølgelig også introdusere forskjellige typer lister, som man kan “sende” til andre.

Jeg anbefaler å introdusere brevskriving på 3. og 4. trinn. Da får man kombinert brevskrivingen med rettskriving og innlæring av sammenhengende skrift. Når elevene har lært seg oppsett av brev, og er selvgående på brevskriving, så er det en fantastisk aktivitet å bruke på stasjon.

Hva trenger man på et Postkontor?

For å sette opp et eget postkontor trenger man ikke all verdens med ressurser, men elevene blir helt klart mer motiverte om man gjør litt ekstra stas på det! Et alternativ, om skolen ikke har råd til å bruke penger på noe ekstra skrivematriell er å spørre foreldrene om de har mulighet til å donere noe.

Dette trenger du for å sette opp et eget postkontor i klassen

 •  klassens postkasse – lages enkelt av en skoeske som males rød
 •  kladdeark med linjer
 •  dekorative brevark og forskjellige typer kort
 •  konvolutter
 •  uekte frimerker
 •  skriveredskaper – gjerne litt morsomme blyanter og viskelær som de ellers ikke får bruke
 •  fargeblyanter
 •  klistremerker
 •  klassens adressebok
 •  ”Postbud-skilt” til Ukas Postbud

Forberedelser

Jeg setter alltid opp en egen referansevegg ved postkontoret, der vi henger opp forskjellige hjelpemidler:
 •  ordkort med de vanligste “brev”-ordene
 •  plakat med oversikt over oppsett av brev
 •  modellbrev/kort/lister
 •  modellkonvolutt med adresse
 •  “Klassens Postbud”-skilt
Har du mulighet til å få laget deg en liten postveske eller posthatt, som ukas postbud kan bruke ved utdeling av brev til klassen, blir det ekstra stas for elevene!
Sett av en fast plass i klasserommet til postkontoret der elevene finner materiellet de trenger. Det kan være så enkelt som litt veggplass og en hylle, eller et eget hjørne med sitteplasser til å skrive.
skrive brev Postkontor
Postkasse lager man enkelt av en skoeske og som man lager hull til brevene i, og maler rød. Skoesker er mer holdbare enn andre esker, og åpnes med lokk når posten skal tas ut, slik at den ikke blir så fort slitt.

Lær å skrive brev på 1 uke

Vi lærer alltid om adresser og hvordan skrive disse riktig på konvolutt, før vi starter med selve brevskrivingen. Vi snakker om for- og etternavn, veinavn, husnummer, postnummer og poststed. En av de første aktivitetene våre er å pusle sammen adressene våre riktig, for så å lage fine konvolutter med adressene som vi samler i klassens adressebok! Denne fungerer som en oppslagsbok når elevene skal skrive brev til hverandre.

 

skrive brev steg for steg
Vi bruker  brevoppsettet fra opplegget “Lær å skrive brev“. Den er enkel og forklarende, med fargekoder, lik fargene i modellbrevet som følger med. Når vi skal trene på å skrive brev, øver vi oss på å skrive hver del for seg selv. Første dagen arbeider vi kun med “hodet” av brevet vårt. De neste to dagene, innledning og kommentarer. Deretter klarer vi stort sett å komme gjennom “underkroppen” og “føttene” de siste to dagene i uka.
Den andre uken bruker vi på å redigere brevet, og ser da nærmere på innhold, tegnsetting og rettskriving.
Når elevene ser seg fornøyde med brevet sitt, så får de skrive det på nytt med sin beste håndskrift. På postkontoret har vi et utvalg av forskjellige brevark, både med og uten linjer. I tillegg kan elevene velge mellom flere forskjellige frimerker og litt pynt til konvoluttene.

Skaff brevvenner til elevene

Når elevene er litt drevne i brevskriving er det kjempenyttig for skriveutviklingen og skrivelysten å skaffe brevvenner. Avtal gjerne med en annen klasse i forkant, som har ca like mange elever som din egen, slik at de også setter av tid til å trene på brevskriving.

I Teaching FUNtastic sin Facebook-gruppe Engasjerende Undervisning uten lærebok, kan du legge ut eget innlegg å be om brevvenner dersom du ønsker. Det er ofte mange klasser som hiver seg med!

Man skal virkelig ikke undervurdere brevvenner. I dag som det meste er digitalt, vil mange av elevene dine vil mottar sitt første brev eller post noen gang! Klart at det er stor stas!

Alle ressurser til Postkontor fiks ferdig til deg!

Er du interessert i å sette opp ditt eget klasseroms-postkontor, kan du få alle mine ressurser samlet i opplegget “Vi lærer å skrive brev”. Her ser vi også på hva kommunikasjon er og forskjellige måter å kommunisere på.
I tillegg til alle ressursene til Postkontor, får du også detaljerte planer for undervisningen. Veiledningen er delt opp i mini-lessons, der elevene får undre seg over og diskutere spørsmål knyttet til kommunikasjon og kommunikasjonsformer, adresse og brevskriving.
Tilknyttet hver mini-lesson følger også elevaktiviteter og en egen lærerguide.

 

Skriveopplegget går over flere uker, litt avhengig av hvor ofte man jobber med opplegget. Hver mini-lesson + elevaktivitet er lagt opp til en dobbeltime á 90 minutter, men også dette avhengig av klassen det undervises i. Totalt består brevopplegget av hele 75 sider!
Skrive brev bilde
Du kan også følge min Pinterest-tavle “Postkontor i klasserommet” for flere tips og inspirasjon til oppsettet i klasserommet!
Og du? Dersom dere har tatt opplegget i bruk, så jeg tar gjerne i mot brev fra klassen din! God skriving!
Publisert på

Boktips: Introduksjon til skriving med barneskrift

«Lille Lykke drømmer om at hun kan skrive. Det er så mye hun vil skrive om! Bestefar forteller Lille Lykke om barneskrift. Han forteller at hun kan skrive med sin egen skrift, som bare hun kan lese. Lille Lykke begynner å skrive, og med barneskriften kan hun skrive hva hun vil!» En bok som gjør motiverer til skriving på 1.trinn.

 

I dette innlegget har jeg vært så heldig å få med meg en annen lærergründer, nemlig barnebokforfatter og spesialpedagog Heidi Osa Syvertsen. Hun har skrevet boken “Lille Lykke skriver”, som raskt ble en av mine favoritter da den kom ut.

 

tips til skriving på 1.trinnLille Lykke skriver

 

Jeg heter Heidi Osa Syvertsen og jobber som spesialpedagog ved siden av å være mamma til to fantastiske jenter. Jeg begynte på serien om Lille Lykke da min eldste datter var baby. Det startet med at jeg savnet bøker med andre vinklinger på stadier i barnets utvikling, og som tok for seg andre temaer enn det jeg fant på barnebokmarkedet. Jeg ønsket med denne boken å rette fokus på barneskriften, for å motivere flere barn til å rable og gjøre de voksne bevisst på at bør anerkjenne barnet når det skriver med barneskriften sin.

 

Skriving på 1.trinn med Lille Lykke skriver

 

Med fokus på barneskrift

“Lille Lykke skriver” er en barnebok med morsomme bilder og en enkel tekst. Boken tar for seg temaet «barneskrift». Barneskrift (rabling) er et viktig stadie i lese- og skriveutviklingen. Gjennom barneskrift lærer barnet seg finmotoriske ferdigheter, det lærer seg å formidle gjennom skrift og det gjør barnet nysgjerrig på skriftspråket og bokstavenes verden.

 

Boken viser eksempler på hva skriftspråket kan benyttes til, som brevskriving, oppskrifter, fortellinger og til bearbeiding av tanker og drømmer.

 

«Barneskrift» kan også være en god støtte for barn som av ulike årsaker opplever hverdagen som utfordrende. Det kan være minoritetsspråklige barn som har utfordringer knyttet til språkforståelse, eller barn som av psykososiale årsaker har en vanskelig hverdag. Noen av disse barna kan ha utbytte av å bearbeide sine opplevelser via tegning og barneskrift.

 

Jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger på boken min. Alt fra foreldre som leser boken hjemme for barna sine, barnehagelærere, lærere i skolen og andre fagpersoner som jobber med lese- og skriveopplæring, har tatt boken godt imot. Boken kan kjøpes i bokhandel eller bestilles ved å sende mail til heidi@osapublish.no.

 

– Heidi Osa Syvertsen

 

 

Benytt boka til tidlig skriving på 1.trinn

Boka har blitt en viktig del av skriveopplæringen på 1.trinn for meg. Den har gitt elevene mine en enklere og mer motiverende tilnærming til skriftspråket. Jeg bruker boka allerede på førskoledagene for å få en pekepinn på hvor elevene er i sin skriveutvikling.

 

Jeg leser boka høyt sammen med klassen, og vi snakker mye rundt barneskrift og hva det er. Etter at boken er lest får elevene komme med ideer til hva de kan skrive om. Det overrasker meg hvor engasjerte og motiverte elevene blir etter å ha lest boken og at alle har ting de har lyst til å skrive. Elevene produserer tekster med barneskrift og illustrasjon allerede samme dag, og noen skriver opptil flere sider.

 

Det er en tankevekker å se hvor mye elevene sitter inne med av ting de ønsker å formidle på papir, men tidligere ikke har hatt de riktige “verktøyene” til. Ved å lese og snakke om boken Lille Lykke skriver, blir vi kjent med begrepet «barneskrift», og hvordan man kan skrive uten å kunne en eneste bokstav.

 

Den gleden elevene viser ved å få formidle sine historier og tanker gjennom «barneskrift», og presentere muntlig for klassen, er ubeskrivelig verdifullt både for barna og meg som lærer!

 

 

Boken anbefales på det aller varmeste, til både førskoledager og i starten av 1. klasse! Skrivesenteret har også skrevet en artikkel om hvordan barnehagen kan ta i bruk boken “Lille Lykke skriver”.

 

Flere bøker av Heidi Osa Syvertsen

Lille Lykke blir sint

 

 

Ballongen

 

Ballongen boktips skole