Publisert på

De vanligste utfordringene som nyutdannet lærer

Kjære nyutdannet lærer! Gratulerer med fullført utdanning og at du nå er klar til å begynne din reise!

La meg først si at du har valgt et fantastisk yrke! Jeg husker fortsatt følelsen av glede og spenning og alt jeg hadde lyst til å lage og gjøre da jeg som nyutdannet lærer fikk min første jobb. Jeg tror vi alle har kjent på blandingen av spenning, nervøsitet og stort engasjement for å gjøre en positiv forskjell i skolen. Samtidig er det ofte en rekke utfordringer som dukker opp i starten, og de fleste lærere har møtt på alle disse utfordringene – tro meg!

Derfor ønsker jeg å dele mine beste tips, slik at du er mest mulig forberedt, og at ditt første år som lærer vil gå så “smooth” som mulig!

klasseledelse

Klasseromsledelse

Klasseromsledelse handler om at læreren må kunne opprettholde orden, etablere klare forventninger, tydelige regler og rutiner, engasjere elevene og håndtere konflikter, for å skape et trygt og positivt klassemiljø. Dette er en avgjørende faktor for at undervisningen skal være vellykket. Når man har et positivt klassemiljø, og elevene føler seg respektert og trives, vil de engasjere seg mer i undervisningen og få et større læringsutbytte.

 • Forklar elevene tydelig hvilke forventninger du har til klassen. Be gjerne elevene om å skrive ned eller fortelle hvilke forventninger de har til deg som lærer. Tillit og respekt går begge veier!
 • Innfør klasseromsjobber der alle må ta ansvar for fellesskapet
 • Etablér tydelige og positivt vinklede klasseregler sammen med elevene
 • Innfør forutsigbare rutiner fra første dag. Selv om det kan ta uker å innføre gode rutiner, ikke gi opp!
 • Vær positiv, anerkjennende og konsekvent i håndteringen av konflikter
 • Bruk ulike metoder for å engasjere elevene, som aktive læringsaktiviteter, gruppearbeid og varierte undervisningsmetoder

individuelle behov i skolen

Individuelle behov

I en hel skoleklasse vil du raskt oppleve at det er mange ulike behov. Som lærer må du tilpasse undervisningen for å imøtekomme disse individuelle behovene og sikre at alle elevene får en meningsfull og tilpasset undervisning.

 • Skaff deg kunnskap om ulike undervisningsmetoder, feks. stasjonsundervisning, og tilpass undervisningen etter hva som fungerer best i din klasse
 • Bruk differensiert undervisning, hvor du gir elevene ulike læringsaktiviteter og tilpassede oppgaver
 • Samarbeid med spesialpedagogen på skolen og andre støttetjenester for å få veiledning og støtte i tilpasningen av undervisningen

nyutdannet lærer

Planlegging og tidsstyring

Å planlegge undervisning og aktiviteter kan være tidkrevende, og nyutdannede lærere kan oppleve en høy arbeidsbelastning i begynnelsen. Å finne en balanse mellom, forberedelse, undervisning og personlig liv kan være utfordrende.

 • Forhåpentligvis har skolen gode årsplaner i fagene som du kan ta utgangspunkt i, og lage månedlige og ukentlig timeplaner for å organisere tiden din effektivt
 • Samarbeid med kolleger på trinnet for å dele arbeidsbyrden dere i mellom. Har du assistent i klassen, benytt hen for alt det er verdt, både til forberedelser og i undervisningen
 • Bygg gradvis opp en samling av undervisningsressurser og aktiviteter som du kan bruke på nytt eller tilpasse til ulike temaer
 • Lær deg å si nei, for å skape en nødvendig balanse mellom arbeid og fritid – ingen kan gjøre alt!

foreldresamarbeid

Samarbeid med foresatte

Å etablere gode relasjoner med foresatte er viktig for elevenes læringsprosess. Nyutdannede lærere kan oppleve utfordringer med å adressere bekymringer og kommunisere effektivt med foreldre.

 • Vær nysgjerrig og vis interesse for barna deres! Foresatte kan være dine beste støttespillere. Husk at det er de foresatte som kjenner barnet best, så her kan du få mye nyttig informasjon og gode tips til arbeid med barnas utfordringer
 • Ha fokus på å bygge gode relasjoner og forstå foreldrenes forventninger og bekymringer
 • Kommuniser jevnlig med foreldrene gjennom e-post, ukebrev eller annet kommunikasjonssystem for å dele informasjon om elevenes fremgang og gi oppdateringer
 • Vær åpen for tilbakemeldinger og vis interesse for foreldrenes perspektiver og innspill

vurdering og tilbakemeldinger

Vurdering og tilbakemelding

Å vurdere elevenes arbeid og gi konstruktiv tilbakemelding er en viktig del av undervisningen, også på barnetrinnet. Som nyutdannet lærer kan man kjenne på utfordringer med å utvikle gode vurderingsmetoder og gi tilbakemelding som fremmer elevenes videre læring og utvikling.

 • Bruk ulike vurderingsmetoder, som observasjon, muntlige presentasjoner, prosjekter eller aktiviteter, for å få god oversikt over elevenes kunnskap, styrker og svakheter
 • Gi konkrete og lett forståelige tilbakemeldinger, som fokuserer på elevenes styrker og videre fokus for forbedring
 • Ta jevnlig i bruk før- og underveisvurderinger for å identifisere elevenes behov og tilpasse undervisningen deretter

nyutdannet lærer

Kontinuerlig faglig utvikling

Som nyutdannet lærer er det viktig å fortsette å lære og utvikle seg selv, men å holde seg faglig oppdatert kan være en utfordring i en travel arbeidshverdag.

 • Delta på faglige workshops, kurs eller konferanser så ofte du kan
 • Engasjér deg i ulike læringsnettverk og samarbeid med erfarne lærere for å få veiledning og utveksle gode erfaringer
 • Sett av tid til å reflektere over og evaluere undervisningen din, gjerne etter hver endt periode innen et fag og tema, for å identifisere områder der du ønsker å forbedre undervisningen til neste gang

 

Husk at du ikke er alene i denne reisen! Det å være nyutdannet lærer er en læringsprosess i seg selv, og det er viktig å søke støtte fra erfarne kolleger og ta i bruk tilgjengelige ressurser for å overvinne utfordringene du møter.

Vær åpen for å lære av andres erfaringer, søk hjelp og støtte når du trenger det, og del dine egne erfaringer med andre. Sammen kan vi skape en enda bedre læringskultur!

Du kommer til å være viktig ressurs for elevene dine, og du kommer til å gjøre en forskjell i livene til mange barn de neste årene. Husk at du ikke trenger å være perfekt! Det er gjennom prøving og feiling, refleksjon og kontinuerlig læring at du vil få erfaring og utvikle deg som lærer.

Vær stolt av det arbeidet du gjør og feir de små seirene underveis. Du har en spennende reise foran deg, og jeg har tro på at du kommer til å lykkes!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *