Publisert på

Hvordan bruke lesekort som læringsaktiviteter

lesekort læringsaktiviteter

Å gjøre læring engasjerende er nøkkelen til å hjelpe elevene med å utvikle en dypere forståelse for ulike emner. En metode som har vist seg å være svært effektiv for å oppnå dette, er bruk av faktalesekort i ulike aktiviteter. I dette innlegget vil jeg gi deg 5 gode tips til hvordan du kan ta i bruk tema-lesekort på ulike måter i undervisningen, samt hvorfor de er så nyttige.

Matche bilde og tekst

Bilde-tekst-matching er en flott aktivitet for å utvikle elevenes visuelle forståelse og leseferdigheter. Ved å bruke faktalesekort med bilder og tilhørende tekster, kan elevene utfordres til å matche hvert bilde med den korrekte teksten. Aktiviteten kan også utføres som en spillaktivitet ved å “ta par”.Dette oppmuntrer til næranalyse av både bilder og tekst, og bidrar til å styrke forståelsen av sammenhengen mellom dem.

Sammenligne fakta fra to ulike lesekort

En annen nyttig aktivitet er å sammenligne to ulike lesekort ved å finne likheter og ulikheter. Dette oppfordrer elevene til å tenke kritisk og analysere faktainformasjonen i tekstene. Samtidig får de muligheten til å utforske forskjellige sider av et tema og utvide forståelsen ytterligere.

Stjerneorientering med lesekort

Stjerneorientering er en morsom og aktiv måte å engasjere elevene på. Heng opp faktalesekort på uteområdet, og la elevene løpe fra startpunktet i midten, til en post og tilbake til start igjen. På hver post skal elevene i læringspar lese teksten, før de returnerer til startpunktet med læreren i midten. Her vil læreren stille elevene spørsmål ut i fra hvilket lesekort de har lest. Dersom de svarer korrekt kan de løpe videre å finne et nytt lesekort. Om de ikke husker svaret, må de løpe tilbake og lese en gang til.

Quiz

Organiser et quiz-spill der elevene konkurrerer om å svare riktig på spørsmål basert på informasjonen på lesekortene. Dette oppmuntrer til repetisjon og gjenkalling av viktig informasjon. Kahoot er et fantastisk verktøy for å lage underholdende og engasjerende klassequizer i alle fag og emner.

Individuelt arbeid med spørsmål til tekst

Til slutt kan faktalesekort brukes til individuelt arbeid, der elevene leser teksten på lesekortene og svarer på spørsmål knyttet til innholdet. Dette gir en flott mulighet for differensiert læring, der hver elev kan arbeide i sitt eget tempo med ulikt antall lesekort, samtidig som man arbeider skriftlig, enten med blyant og bok eller digitalt.

Ved å bruke lesekort gjennom ulike aktiviteter i undervisningen, fremmer man leseferdigheter, kritisk tenkning og kunnskap om ulike temaer. Så hvorfor ikke ta med deg faktalesekortene til klasserommet og se hvordan de kan engasjere dine elever?

Se vårt utvalg av Lesekort Fakta her! Har du et spesielt ønske om et tema for lesekort? Legg igjen en kommentar og tips meg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *