Publisert på

“Jeg kan!” Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Skap et bedre og mer positivt klassemiljø med opplegget “Jeg kan!”

Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et mer positivt klassemiljø. Grunntanken er at man setter inn tiltak der man utelukkende fokuserer på de positive tingene og skaper faste og gode rutiner i skolehverdagen. Med gode rutiner og positiv innstilling, tar man hensyn til andre rundt seg og minsker irettesettelse og negative påminnelser. Dette fører til et bedre klassemiljø både for lærer og elev.

Plakater med positive klasseregler for godt klassemiljø

Bruk av positive og “negative” klasseregler

Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel. Det er ikke disse elevene vi har klasseregler for. Det er elevene som ikke klarer å følge reglene, vi lager regler for. Jeg har derfor ofte følt at fokuset har blitt nettopp på dette; regler som ikke følges og de elevene som ikke klarer følge dem. Jeg ønsket meg derfor noe som var mer positivt ladet. Noe som fikk elevene til å fokusere på adferd vi ønsker å oppnå og strekke oss mot, i stedet for adferd vi ønsker å begrense eller stanse.

Det er så lett å irettesette elever ved å bruke negative setninger; “Ikke løp i gangen!”, “Ikke legg jakka på gulvet!”. Men i stedet burde vi snu det og fortelle dem hva de skal gjøre; “Husk å gå rolig gangen.”, “Heng jakka di fint på knaggen.” Barn har stort sett en helt annen motivasjon for å vise hva de kan klare, enn å endre på noe de ikke klarer. Jeg bestemte meg derfor for å forkaste alt som het klasseregler, og startet i stedet arbeidet med å utvikle “Jeg kan!” systemet. Jeg fant 22 fokusområder som har vært essensielle i mine klasser, og har bygget opplegget rundt disse.

Fokusområdene

Hver dag/time velger jeg ut 3 fokusområder som jeg enkelt merker med en post-it lapp og snakker med elevene om i forkant av aktivitetene våre. Elevene kan etterhvert også være med på å bestemme hvilke ting vi må fokusere mer på. Da blir elevene med i bestemmelsesprosessen og jobber med egenvurdering. Tiltak rundt klassemiljø handler mye om å snu det negative til det positive og å få elevene med på prosessen.

Plakater med positive klasseregler merket med dagens fokusområder

Plakatene er laget i 3 forskjellige størrelser. Jeg bruker de største (A5) til veggdisplay, og de minste til enkeltelever som trenger individuelle mål. Da er disse fine å bruke!

Plakater med klasseregler
Plakat Dagens fokus. Visuell fremstilling av klasseregler

“Jeg kan!” skjema

Hver elever har også sitt eget “Jeg kan!” skjema hengende i klasserommet som er kopiert opp på farget papir. Elevene får farge inn en rute for hvert av de tre utvalgte fokusområdene de har mestret denne dagen/timen. Når skjemaet er fullt, signerer jeg det og sender det hjem. Stor stas for elevene!

Belønningssystem for klasseregler og godt klassemiljø

“Jeg kan!” huset

Når jeg forbereder foreldresamtaler, bruker jeg “Jeg kan!” huset, der jeg gjennom året skraverer inn fokusområdene etterhvert som elevene mestrer dem. På de eldre trinnene får elevene selv vurdere sin fremgang en gang i måneden. Huset gir en fin visuell fremstilling av elevens fremgang over tid.

Regelhus med klasseregler for å skape et godt klassemiljø

“Jeg kan!” huset kan du laste ned gratis ved å trykke her: BOKMÅL og NYNORSK! Ønsker du å se hele “Jeg kan!” pakken, finner du den her i nettbutikken!

Opplegget fremmer godt klassemiljø nettopp fordi det blir en mer positiv atmosfære i klasserommet, og når de gode rutinene er innarbeidet er det lettere å ta tak i andre situasjoner som måtte oppstå. Vi fokuserer hele tiden på det positive og belønner dette, i stedet for å fokusere på det negative og gi konsekvenser.

Fortell gjerne hvordan dere jobber med positive klasseregler og fokus på god adferd og godt klassmiljø. Bilder og solskinnshistorier mottas med stor takk!