Vennligst Logg inn eller registrer deg med en gratiskonto her for å laste ned eller kjøpe produkter!

Arbeidsbok og oppgaver til trening på høyfrekvente ord

279 kr inkl. MVA

Digitalt Bokmål/nynorsk

Opplegget består av:

  • Arbeidsbok med oppgaver til innlæring av 52 høyfrekvente ord
  • 52 arbeidsark med enkelt ord
  • leseark med 4 og 4 høyfrekvente ord
  • leseark med setninger til 4 og 4 høyfrekvente ord
  • finskriftark til 4 og 4 høyfrekvente ord
  • arbeidsark til å skrive og illustrere egne setninger
  • arbeidsark med fargelegg etter kode/høyfrekvente ord

*** Oppdatert 18. januar 2023 ***

Beskrivelse

Hva er høyfrekvente ord?

Høyfrekvente ord er de ordene som forkommer hyppigst i det norske skriftspråket. Det er med andre ord, ord som elevene vil møte ofte i tekster og bøker. Elevene har derfor behov for å presenteres for oppgaver som fokuserer på høyfrekvente ord, helt fra den tidlige leseinnlæringen.

Hvorfor skal vi fokusere på høyfrekvente ord?

Ved å arbeide systematisk med de høyfrekvente ordene vil det bli enklere for elevene å tilegne seg gode og effektive lese- og skrivekunnskaper. Når de høyfrekvente ordene er automatisert, vil man i større grad kunne flytte fokuset bort fra avkodingsprosessen og over på innholdsforståelsen. Dette vil øke både leseforståelsen, leseflyten og lesehastigheten. Barn med lese- og skrivevansker vil ha ekstra stor nytte av systematisk og hyppig arbeid med oppgaver til høyfrekvente ord.

Hvordan bør vi arbeide med høyfrekvente ord?

Når vi skal arbeide med de høyfrekvente ordene, er det viktig at vi gjør det både gjennom lesing og skriving. Ordene må settes inn i meningsfulle kontekster, slik at elevene forstår både betydningen av ordene og hvordan de selv kan ta i bruk ordene i egne setninger.

Det anbefales å ha fokus på et sett av 3-5 ord per uke fra elevene er ferdige med bokstavinnlæringen i førsteklasse. Mange av de vanligste høyfrekvente ordene er korte og lydrette, men etterhvert vil elevene også måtte ord som jeg, det og her, som blir ennå viktigere å ha stort fokus på. Hvilke ord som er lydrette og ikke avhenger litt av både målform og dialekt.

De høyfrekvente ordene som har vært ukas ord, eller som dere har arbeidet spesielt med, bør henges opp slik at de er synlige for elevene, og gjennomgås og brukes i aktiviteter også etter de har vært ukas ord. Her vil du finne ordkort med de 100 mest høyfrekvente ordene som kan brukes til å lage en egen ordvegg. Dette er svært nyttig for elevene å ha tilgjengelig når de starter å skrive.

Hvordan kan jeg bruke Arbeidsboka med høyfrekvente ord?

Jeg har satt sammen et utvalg av oppgaver, som fokuserer på 4 og 4 ord av gangen, i en egen arbeidsbok med høyfrekvente ord. Arkene kan settes sammen til arbeidshefter eller arbeidsbøker, men det er også mulig å bruke alle oppgavearkene enkeltvis, for å tilpasse oppgavene og ordene etter hver enkelt elev.

Hovedarkene tar for seg ett og ett av de fire høyfrekvente ordene for uka. Her får elevene trening i å lese, spore, stave og skrive ordene. Totalt skal det høyfrekvente ordet skrives 10 ganger, i tillegg til å spores og skrives på tastatur med finger.

Når elevene har arbeidet med de fire hovedarkene, kan de gå videre å øve mer på lesing av ordene. Her skal hver remse leses først gjennom en gang, og deretter en gang til. En stjerne fargelegges for hver gang en remse leses. Oppgaven er fin å gjøre sammen med læringspartner, og også som daglig leselekse. Oppgaven gir også en mulighet for lærer til å høre elevene i lesingen på slutten av uken, for sjekke om ordene er automatisert eller ikke.

Elevene bør ikke bare lese de høyfrekvente ordene enkeltvis, men også i setninger. Ved å sette ordene inn i en meningsfull kontakt, hjelper vi elevene med å både forstå betydningen av ordene og hvordan bruke ordene riktig i språket. Dette er spesielt viktig for elever med norsk som andrespråk. Hver setning leses først gjennom en gang, og deretter en gang til. En stjerne fargelegges for hver gang en setning leses. Målet er at setningene skal leses med flyt.

I denne oppgaven skal elevene øve seg på å skrive de høyfrekvente ordene. Først skrives hvert ord på egen linje bortover, og deretter skal hvert ord skrives en gang hver på bokstavlinjene i bunnen av arket. Oppgavearket er fint å bruke som skrivelekse, eller på stasjonsarbeid. Dersom den brukes på stasjonsarbeid kan læringspartnere sjekke hverandres arbeid, og fargelegge en stjerne for riktig staving og en stjerne for pen skriving f.eks.

Dersom du har elever som har startet å skrive setninger selv, ønsker man i denne oppgaven at elevene finner på egne setninger og skriver dem. Det skal skrives en setning med hvert av de fire høyfrekvente ordene. Det er også mulighet for å illustrere setningen med en liten tegning på venstre side. Dersom elevene ikke selv er klare for å skrive setninger, formulerer dere enten enkle setninger sammen i klassen, som skrives på tavla. Elevene kan velge ut i fra disse og kopiere inn på sitt eget ark. Elevene kan også kopiere en av setningene til hvert ord, som står skrevet i bunnen på hovedarkene.

Dersom man har tid til overs, eller noen elever jobber seg raskere gjennom enn andre, vil denne oppgaven gi noe ekstra støtte i rask ordgjenkjenning. Her skal elevene følge fargekodene, finne ordene og fargelegge tegningen etter den. Nederst i oppgaven skriver eleven hva tegningen viser.

Andre opplegg til arbeid med høyfrekvente ord

Det kan være lurt å supplere med flere typer aktiviteter til de høyfrekvente ordene. Her vil du finne et utvalg av oppgaver og aktiviteter som hjelper elevene med å automatisere de høyfrekvente ordene gjennom lesing og skriving.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Arbeidsbok og oppgaver til trening på høyfrekvente ord”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *