Vennligst Logg inn eller registrer deg med en gratiskonto her for å laste ned eller kjøpe produkter!

Samlepakke – Oppgaver til kartlegging i regning

239 kr inkl. MVA

Digitalt Bokmål/nynorsk

Beskrivelse

Hva består Samlepakken av?

I denne samlepakken får du tre oppgavesett for 1.-3.trinn. Oppgavesettene inneholder mange gode oppgaver som kan brukes året rundt. Oppgavene til kartlegging i regning på 1.-3.trinn, inneholder oppgaver som dekker antall, mengde, tallinje, nabotall, regning med penger, addisjon og subtraksjon, sammenligning av antall og verdi, tallrekker og tallrekkefølge, telling og tabell, nærmeste tall, plassverdisystem, halvering, lik mengde og verdi, regning med penger, avrunding med mer.

Utformingen av oppgavene er tilnærmet like oppgaveformene man tidligere fant i de nasjonale kartleggingstestene. Ingen av selve oppgavene med ord og bilder er identiske til dem man finner i de nasjonale prøvene, så man vil ikke kunne påvirke testresultater ved bruk av dette oppgavesettet.

Hvorfor ta i bruk egne oppgavesett med kartlegging i regning?

Oppgavene er supre å bruke som oppfølging i etterkant av de nasjonale kartleggingsprøvene i regning, for å styrke elevene som trenger ekstra hjelp, og for å etterprøve om tiltak har fungert. Oppgavesettene kan også med fordel brukes i tiden før kartleggingsprøvene.

Hvordan best bruke oppgavesettene til kartlegging i regning?

Oppgavene kan brukes som lekseark, stasjonsarbeid eller settes sammen til et egne arbeidshefter. De er også mulig å bruke som en egne kartleggingstester for å se nivået elevene ligger på, og hvilke tiltak man bør gjøre i undervisningen gjennom skoleåret.

Hva er fordelen med å kjøpe en samlepakke?

Med samlepakke får du alle tre oppleggene for 1.-3. trinn som gjør det enklere for deg å finne oppgaver med riktig nivå til dine elever. Du vil da kunne kartlegge elevene dine både opp og ned i nivå, fordi man har et større utvalg av nivådelte oppgaver.

Andre kartleggingsoppgaver

Det er også utarbeidet karteleggingsoppgaver for kartlegging av leseferdighet på 1. og 2.trinn her.

Også disse oppgavesettene følger mange av oppgaveformene til de tidligere nasjonale kartleggingsprøvene.

Trene på kartleggingsprøver

Det er ikke anbefalt å trene på eller til de nasjonale kartleggingsprøvene for å bedre resultatene. De nasjonale kartleggingsprøvene er ment å fange opp elever som scorer under kritisk grense, slik at skolen kan sette inn ekstra tiltak. Kartleggingsprøvene vil også gi en pekepinn på om man bør styrke undervisningen innenfor visse områder.

Disse oppgavesettene er ment som en hjelp, som kan arbeides med hver for seg gjennom skoleåret, eventuelt som et oppfølgingstiltak etter de nasjonale kartleggingsprøvene, der elevene ikke har scoret over kritisk grense.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Samlepakke – Oppgaver til kartlegging i regning”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *